Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA)

Een referentiearchitectuur beschrijft de kaders voor de samenhang en ontwikkeling van een (nationale) ICT-infrastructuur. Informatie tussen organisaties wordt beter uitwisselbaar en de gebruiker krijgt rijkere informatie aangeboden.

In Nederland zijn er verschillende referentiearchitecturen in gebruik, waaronder de NORA voor de rijksoverheid, de GEMMA voor gemeenten en de ARA en MARA voor de archieven. De DERA, ontwikkeld door de partners van het Netwerk Digitaal Erfgoed, geeft een kader voor de ontwikkeling van een domeinoverstijgende ICT-infrastructuur binnen het erfgoed.

Nationale strategie

De DERA past binnen de nationale strategie voor het bruikbaar, zichtbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed. Door de kaders van de DERA toe te passen kun je als instelling niet alleen efficiënter en duurzamer samenwerken, maar als sector vooral beter inspelen op de steeds veranderende, erfgoedbrede vraag van  gebruikers.

Concrete doelen van DERA

De DERA is opgezet om een aantal doelen te verwezenlijken:
  1. Bijdragen aan een gemeenschappelijk begrip tussen deelnemers aan de ICT-infrastructuur.
  2. Kaders bieden voor de projecten binnen de nationale infrastructuur.
  3. Richtlijnen bieden aan instellingen die hun collecties willen aansluiten.
  4. Informatie bieden over mogelijkheden tot gebruik van en interactie met de digitale collecties.
Met het volgen van de DERA sluit je je aan bij de nationale strategie, waarin de gebruiker centraal staat, en kun je de ontwikkelde nationale infrastructuur benutten voor je collecties.

Architectuurprincipes

De DERA architectuurprincipes zorgen voor een betere verbinding tussen aanbieders en gebruikers van digitaal erfgoed, door standaardisatie van technische en semantische koppelingen tussen collecties. Daarvoor zijn 6 principes vastgesteld:
  1. Zorg dat de authenticiteit van erfgoedinformatie duidelijk is.
  2. Zorg dat de beschikbaarheid van erfgoedinformatie duidelijk is.
  3. Zorg dat informatie herkenbaar en gebruiksvriendelijk wordt aangeboden.
  4. Zorg voor een eenduidige beschrijving van erfgoedinformatie.
  5. Zorg dat erfgoedinformatie verwijst.
  6. Zorg dat erfgoedinformatie verwijsbaar is.

Toepassing binnen NDE

De DERA-architectuurprincipes worden concreet vertaald naar toetsingscriteria voor NDE projecten. De vijf NDE knooppunten (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en KNAW) gebruiken deze principes om de informatievoorzieningen in hun eigen organisatie en die van hun domein te beoordelen. Als erfgoedinstelling kun je de principes van de DERA ook gebruiken om je eigen informatiebeleid en ICT-projecten te toetsen.

Groeipad

De DERA is momenteel als eerste versie (versie 1.0) beschikbaar. De  DERA biedt nu kaders en richtlijnen en zal geconcretiseerd worden  aan de hand van ervaringen die met toepassing ervan worden opgedaan. Het is de bedoeling dat de DERA  gaat verwijzen naar landelijke voorzieningen zoals nu binnen NDE worden ontwikkeld en naar richtlijnen zoals DE BASIS, die minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed bevat.

Meedenken?

We nodigen je uit om te reageren op onderdelen van De DERA. Lees het conceptdocument (versie 1.0), laat ons weten wat je ervan vindt. Stuur een mail naar den [at] den.nl o.v.v. 'De DERA' of laat je commentaar achter onderaan de pagina. Neem voor vragen contact op met Marco Streefkerk (marco.streefkerk [at] den.nl).

Status in Nederlandse kwaliteitszorgsysteem


Status: Aanbeveling
Open standaard: nvt
Erfgoedsector: Generiek
Materiaaltype: Anders
Kwaliteitscyclus: Informatiebeleid maken, Plannen maken, Uitvoeren, Beheren, Vinden en vindbaar maken, Gebruiken en hergebruiken, Evalueren

Beheer en documentatie

Beherende organisatie

Netwerk Digitaal Erfgoed

Documentatie

DERA conceptdocument (versie 1.0), maart 2016

Projecten

De volgende projecten maken gebruik van deze standaard:

Implementatie Applicaties Erfgoed en Locatie

Laatst gewijzigd: 15-06-2016

6 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.