Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Scoremodel Digitale Duurzaamheid (Scoremodel)

Digitale duurzaamheid is een zorg van elke organisatie die tijd en geld investeert in het bewaren van digitale bestanden, maar digitale bestanden zijn kwetsbaar: hardware veroudert, bij het kopiëren van bestanden kunnen fouten worden gemaakt, bestandformaten zijn in de toekomst misschien niet meer leesbaar. Bovendien kunnen menselijke fouten de integriteit van digitale bestanden aantasten.

Het scoremodel is ontwikkeld door PACKED en DEN en gidst je door het mijnenveld van risico’s en bedreigingen. Aan de hand van een online vragenlijst wordt een rapport opgesteld dat de sterke en zwakke punten van je digitale huishouding in kaart brengt. Waar mogelijk worden ook aanbevelingen gegeven voor het verkleinen van de risico’s. Je kunt het model namens je instelling invullen of anoniem.

Zeven clusters

De risico’s worden gegroepeerd in zeven clusters:
  1. Mandaat en beleid: past het bewaren van digitale bestanden bij de inrichting en doelstellingen van je organisatie?
  2. Bewaarstrategie: werd adequaat vastgelegd wat, voor wie en hoe er bewaard wordt?
  3. Kennis en organisatie: is de juiste kennis aanwezig en wordt ze goed ingezet?
  4. Opslagbeheer: is de fysieke bewaring van de bestanden ook betrouwbaar?
  5. Opname: worden de juiste maatregelen genomen wanneer een digitaal object wordt opgenomen in je opslagsysteem?
  6. Planning en controle: wordt het beheer goed voorbereid en is zijn alle handelingen traceerbaar?
  7. Toegang: is de toegankelijkheid tot de digitale objecten goed geregeld?

Groeimodel

Met behulp van de aanbevelingen en voorbeelden kun je vervolgens zwakke punten in de organisatie gaan verbeteren. Het scoremodel is daarmee niet alleen een hulpmiddel voor het analyseren van de huidige situatie, maar ook de basis van een plan om de digitale duurzaamheid binnen de organisatie te verbeteren.

Status in Nederlandse kwaliteitszorgsysteem


Status: Aanbeveling
Open standaard: nvt
Erfgoedsector: Generiek
Materiaaltype: Generiek
Kwaliteitscyclus: Informatiebeleid maken, Vervaardigen en collectioneren, Beheren

Beheer en documentatie

Beherende organisatie

PACKED en DEN

Documentatie

Naar het scoremodel

Laatst gewijzigd: 22-02-2017

8 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.