Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Opbouw informatiebeleidsplan

In een informatiebeleidsplan leg je als instelling vast hoe je ICT wilt inzetten om je digitale collectie te ontsluiten, te beheren en de diensten daar om heen te organiseren. Die digitale collectie bestaat niet alleen uit bestanden met gedigitaliseerd erfgoed, maar ook uit de digitale metadata van fysieke collecties, websites, etc. Samen met het digitaliseringsplan en het duurzaamheidsplan, is het informatiebeleidsplan onderdeel van het informatieplan.

Een informatiebeleidsplan kan ook betrekking hebben op de algemene informatievoorziening binnen een erfgoedinstelling. In dit dossier houden wij ons echter uitsluitend bezig met informatiebeheer dat betrekking heeft op de kerntaak van een erfgoedinstelling: namelijk het beheren en ontsluiten van een digitale collectie en het leveren van informatie en daaraan gerelateerde diensten over die collectie (informatiedienstverlening).

Als je de beschikbare middelen en mogelijkheden op het gebied van ICT optimaal wilt benutten, dan is samenhang tussen het algemene beleid en het collectiebeleid op het gebeid van ICT essentieel. Het informatiebeleidsplan beschrijft hoe de gestelde ICT-doeleinden bereikt worden. Ook geeft het plan inzicht in de mate waarin de instelling een bijdrage levert aan ontsluiting van cultureel erfgoed in samenwerkingsverbanden op sectoroverstijgend, lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk of internationaal niveau.

Opbouw van een informatiebeleidsplan

Een informatiebeleidsplan zou je als volgt kunnen opbouwen: 

Status in Nederlandse kwaliteitszorgsysteem


Status: Aanbeveling
Open standaard: nvt
Erfgoedsector: Museum, Archief, Archeologie, Audiovisueel archief, Bibliotheek, Monumentenzorg, Generiek
Registernummer: A.01
Materiaaltype: Generiek
Kwaliteitscyclus: Informatiebeleid maken, Plannen maken

Laatst gewijzigd: 04-10-2016

Tags:
beleid   informatieplan  
6 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.