Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Verweesde werken

Verweesde werken zijn werken waarvan de rechthebbenden niet bekend zijn en niet te achterhalen. Een deel van deze werken kan nog onder het auteursrecht vallen.

Verweesde werken in de erfgoedsector

Musea, archieven en ook bibliotheken hebben veel verweesde werken in hun collectie, zoals  foto’s of objecten  die in het verleden door particulieren of instellingen geschonken zijn aan een erfgoedinstelling. Musea en archieven willen ook dit soort werken graag toegankelijk maken voor het grote publiek via het Internet. 

Naast particuliere schenkingen kan het ook gaan om boeken of tijdschriften uit het begin van de 20e eeuw. Het boek is geen commercieel succes geworden, de auteur valt niet te achterhalen en de uitgever is allang failliet. Ook hier moet de erfgoedinstelling heel veel moeite doen om te rechthebbende te achterhalen. In veel gevallen lukt dit niet.

Al deze werken zijn, volgens een strenge interpretatie van de auteurswet, een problematisch verweesd werk geworden, zodat erfgoedinstellingen op zoek moeten naar de rechthebbenden. De speurtocht naar rechthebbenden wordt de Due Diligence Search genoemd.Nieuwe richtlijn

Vanaf 29 oktober 2014 is ‘richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken’ van kracht. Deze richtlijn maakt het mogelijk om verweesde werken onder bepaalde omstandigheden toch online beschikbaar te maken. De belangrijkste voorwaarden uit de richtlijn:
Deze richtlijn geeft geen vrijwaring aan erfgoedinstellingen: wanneer een rechthebbende alsnog opduikt kan deze een ‘billijke’ vergoeding eisen. In de toelichting op de richtlijn staat aangegeven wat onder zorgvuldig onderzoek wordt verstaan. Zo zijn er bijvoorbeeld bronnenlijsten opgesteld door het Ministerie van OCW die je moet raadplegen en moet je je zoektocht documenteren. Het werk moet bovendien aangemeld worden bij het speciaal daarvoor ingerichte nationaal loket bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Per werk is het dus nog een grote klus om aan te tonen dat het werk daadwerkelijk verweesd is. 

Lees de volledige richtlijn en toelichting

Status in Nederlandse kwaliteitszorgsysteem


Status: Aanbeveling
Erfgoedsector: Generiek
Registernummer: C.07.01.01.03
Materiaaltype: Generiek
Kwaliteitscyclus: Uitvoeren, Gebruiken en hergebruiken

Laatst gewijzigd: 12-02-2016

8 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.