Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Auteurswet 1912

De Auteurswet 1912 beschrijft de rechten van een maker van een werk. Auteursrecht op een werk blijft bestaan tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Daarna wordt een werk onderdeel van het publieke domein.

De Auteurswet beschrijft de verhouding tussen de maker(s) van een werk, het werk zelf en de manier van openbaarmaking en verveelvoudiging. De auteurswet is opgesteld om makers zeggenschap over hun werk te geven en er zo eventueel geld mee te verdienen. In de praktijk onderscheidt de wet 2 soorten rechten:

  1. de exploitatierechten
  2. de persoonlijkheidsrechten
De exploitatierechten betreffen het openbaar maken en verveelvoudigen. Vaak draagt de maker van een werk deze over aan een derde partij, bijvoorbeeld een uitgever. Persoonlijkheidsrechten blijven altijd van de maker. De maker kan een beroep doen op deze rechten als hij/zij vindt dat zijn/haar goede naam wordt aangetast door publicatie van het werk door derden.

Status in Nederlandse kwaliteitszorgsysteem


Status: Aanbeveling, DE BASIS
Open standaard: nvt
Erfgoedsector: Generiek
Soort: Standaard
Registernummer: C.07.01.01.01
Materiaaltype: Generiek
Kwaliteitscyclus: Gebruiken en hergebruiken

Laatst gewijzigd: 23-01-2017

4 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.