Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Redbot

Projectgegevens


Beschrijving

Redbot beoogt data van Friese (erfgoed)instellingen - ‘Collectie Friesland’ - met elkaar te verbinden via de techniek Linked Data en zodoende gereed te maken voor (her)gebruik zoals ontsluiting via (thema)websites, apps, onderwijs en wetenschap, de creatieve industrie en vormen van hergebruik in het algemeen (rekening houdend met auteursrecht en openbaarheid van het gedigitaliseerde materiaal). Redbot dient in 2018 operationeel te zijn.

Technische Infrastructuur en Service Organisatie
Redbot wil dit realiseren op twee vlakken. Allereerst via een technische infrastructuur. Redbot beoogt data van collectie houdende instellingen zo veel mogelijk via de landelijke infrastructuur te hergebruiken. Principe van Redbot is ‘landelijk waar het kan, regionaal waar het moet’, d.w.z. Redbot aggregeert de (meta)data van een van de vijf landelijke domeinen uit Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Waar deze aggregatie om redenen niet mogelijk is (zoals DiMCoN, het aggregatie-platform van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, alleen metadata aggregeert en geen data) wordt een regionale voorziening getroffen.

Behalve deze technische infrastructuur wil Redbot ook een Service Organisatie zijn die collectie houdende instellingen ondersteunt via diensten in het werken met en beschikbaar stellen van digitale informatie (data/ metadata) ten behoeve van ontsluiting via Redbot en/of de landelijke infrastructuur. Binnen Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) acteert Redbot op laag 2 Bruikbaar in het Drielagenmodel). 

ECHOES 2.0
In eerste instantie richt Redbot zich op de provinciale infrastructuur. Echter, de techniek achter Redbot kan breder ingezet worden, en gaat breder ingezet worden. In een samenwerkingsverband tussen Tresoar, Erfgoed Leiden en Omstreken en Diputacio Barcelona is een samenwerking in ontwikkeling (ECHOES 2.0 – Empowering Communities with a Heritage Open EcoSystem) om erfgoed innovatief met elkaar te verbinden en te ontsluiten. Redbot neemt hierin het onderdeel 'verbinden' op zich.

Redbot binnen Deltaplan Digitalisering
Kader waarbinnen Redbot opereert is het digitaliseringsprogramma Deltaplan Digitalisering (www.redbot.frl) ter waarde van vijf miljoen euro voor het digitaliseren van Fries erfgoed. Het Deltaplan Digitalisering maakt deel uit van ‘Wurkje foar Fryslân’, het werkgelegenheidsprogramma van de provincie Fryslân, en bestaat uit een consortium van een groot aantal culturele partijen uit de cultuurhistorische hoek, medialandschap en vanuit het onderwijs; Tresoar is penvoerder. Om de resultaten van het programma (scans) te kunnen ontsluiten is Werkgroep Redbot opgericht. De werkgroep bevat leden van Bibliotheekservice Fryslan (BSF), Tresoar en extern deskundigen (Erfgoed Leiden en Omstreken en MetaMatter), en rapporteert aan de Bestuurlijke Raad van Deltaplan Digitalisering.Afkorting
Redbot

Projecttypering
 • 'Back office'-project (infrastructuur)
 • Portal-project (samenvoeging van bestaande data)
 • NDE Bruikbaar

Status
In uitvoering

Projectwebsite
www.redbot.frl

Projectplan
Ja , 18541145981467378335.pdf

Contactpersoon
a.douwes[at]bfrl.nl

Projectorganisatie


Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Erfgoed Leiden en Omstreken (projectpartner)
Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum (projectpartner)
Metamatter (leverancier)

Financiering


Opbouw budget
 • Externe financiering (publiek)

Vervolgfinanciering
 • Ja
 • binnen het project wordt een businessmodel ontwikkeld

Resultaten


Projectresultaat
 • Het gebruik van Semantische Web technieken (Web3.0)
 • Infrastructurele voorziening
 • Informatiedienst voor het publiek

Doelgroep
 • Beleidsmakers
 • Amateuronderzoekers
 • Wetenschap
 • Hoger onderwijs
 • Middelbaar onderwijs
 • Lager onderwijs
 • Breed publiek
 • Anders

Collectietypering
 • Audiovisueel
 • Foto's
 • Boeken
 • Archeologische vondsten
 • Monumenten
 • Geospatiaal
 • Cartografisch materiaal
 • Prenten en tekeningen
 • Audio
 • Drukwerk overig
 • Generiek

Domein
 • Bibliotheken
 • Audiovisuele archieven
 • Archieven
 • Archeologie
 • Monumentenzorg
 • Musea
 • Cultuurtoerisme

Beschikbaarheid van de data
RedBot beoogt een infrastructuur op te leveren voor het hergebruik van data via API en/ of linked open data.

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • Niet van toepassing

Digitale duurzaamheid binnen het project
Onderdeel van Redbot Service Organisatie is het leveren van IT-diensten, waaronder een regionale voorziening van opslag. Er wordt een project opgestart met RedBot, Museumfederatie Fryslân en Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD). Het betreft de uitvoering van een casestudie van NCDD binnen kader van werkpakket 3 Houdbaar uit de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed van NDE (Netwerk Digitaal Erfgoed).

De casestudy betreft het in kaart brengen van aspecten van het realiseren van opslag tussen een vragende partij en een aanbiedende partij. Dit resulteert vanuit de vragende partij (in geval van deze casestudy: musea) een programma van eisen en voor de aanbiedende partij (in geval van deze casestudy: RedBot) een voorzieningen catalogus. Hiervoor worden de modellen toegepast die NCDD heeft ontwikkeld.

Ander onderdeel is een volwassenheidsmodel (stappenplan ontwikkelen voor organisaties, om status-quo per instelling inzichtelijk te krijgen, om een goede vraag te kunnen formuleren naar de aanbod-partners).

Deelname aan de casestudy draagt bij aan het inrichten van het onderdeel ‘IT-diensten voor de RedBot dataspace’.


Gekoppelde standaarden

Resource Description Framework
SPARQL Protocol and RDF Query Language
Dublin Core Qualified
RDF Triple Store

Evaluatie


Laatst gewijzigd: 26-01-2017

Tags:
1 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.