Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Implementatie Applicaties Erfgoed en Locatie

Projectgegevens


Beschrijving

In dit project werken partners samen om de resultaten van het project Erfgoed en Locatie te laten landen bij de diverse eigenaren en de rolverdeling tussen de diverse partners verder aan te scherpen.

De in E&L ontwikkelde applicaties dragen bij aan het beter ontsluiten van het nationaal erfgoed door het uitwisselen en koppelen van (meta)data en het geografisch doorzoekbaar maken van collecties. De applicaties kunnen zich binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) ontwikkelen tot landelijke voorzieningen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. . 

Voorbeeld van Erfgeo.

Dit projectvoorstel omvat:

 • Het technisch en applicatiebeheer van de genoemde resultaten uit het project Erfgoed en Locatie voor één jaar;
 • Waar van toepassing begeleiding van de inrichting van de beheerstaak bij derden i.o.m. de RCE, die functionele eisen vaststelt en bewaakt;
 • Het productierijp maken van de software stack zodat deze door een derde partij technisch beheerd kan worden;
 • Een activiteitenplan om gebruik door het erfgoedveld te stimuleren;
 • Doorontwikkeling, nieuwe functionaliteit en optimalisatie en bug-fixes;


Afkorting
E&L2016

Projecttypering
 • 'Back office'-project (infrastructuur)
 • Vernieuwing Digitale Dienstverlening
 • NDE Bruikbaar

Status
In uitvoering

Projectwebsite
www.den.nl/blog/bericht/5247

Website
erfgeo.nl/

Projectorganisatie


Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (sponsor)
Waag Society (uitvoerder)
DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur (projectleider)

Financiering


Budget
€ 100.000

Toelichting fondsen of subsidiegevers
RCE/OCW

Resultaten


Projectresultaat
 • Het gebruik van Semantische Web technieken (Web3.0)
 • Infrastructurele voorziening
 • Infrastructurele voorziening
 • Rapport(en)
 • Pilot of demonstrator

Doelgroep
 • Vakgenoten
 • Anders

Collectietypering
 • Geospatiaal
 • Cartografisch materiaal
 • Generiek

Omvang collectie
Centraal in het stelsel van voorzieningen staat de Erfgeothesaurus waarin vooralsnog een tiental referentiecollecties zijn opgenomen. Daarmee worden in het project nog eens een tiental erfgoedcollecties verrijkt.

Selectiecriteria

Selectie van referentiebronnen ligt bij de RCE als functioneel beheerder namens het Netwerk Digitaal Erfgoed. Selectie van collecties die via historisch geografische verbanden vindbaar worden gemaakt gaat op initiatief van collectiebeheerders en op basis van thematisch en use cases die relevant zijn voor het NDE.  
Domein
 • Bibliotheken
 • Audiovisuele archieven
 • Archieven
 • Archeologie
 • Monumentenzorg
 • Musea
 • Cultuurtoerisme

Geografische dekking
 • Nationaal
 • Regionaal

Rechtenbeheer
Rechten liggen bij collectiebeheerders. Waar nodig worden licenties afgesproken. Voor de referentiecollectie in de Erfgeothesaurus zijn open licenties noodzakelijk.

Beschikbaarheid van de data
Het project maakt collecties toegankelijk primair voor beantwoording van de 'waar' vraag via API's, harvesting en webinterfaces.

Relatie met andere projecten

Erfgoed & Locatie
Een knowledge graph voor de integratie van erfgoedinformatie

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • Niet van toepassing

Bestandstypen
 • Geospatiële data

Digitale duurzaamheid
Voor de duurzaamheid van de data wordt het instellingsbeleid gevolgd

Gekoppelde standaarden

Simple Knowledge Organisation System
JavaScript Object Notation
Thesaurus of Geographical Names
Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur

Evaluatie


Laatst gewijzigd: 16-11-2016

6 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.