Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Open Cultuur Data voor Zichtbaarheid

Projectgegevens


Beschrijving

Open Cultuur Data draagt in de context van het Netwerk Digitaal Erfgoed bij aan het openstellen van collecties voor koppeling en hergebruik, het inzichtelijk maken van de kosten en baten van het open beschikbaar stellen van collecties, en het vergroten van de impact van open beschikbaarstelling. Dit zijn allemaal speerpunten in de Nationale strategie digitaal erfgoed.

Open Cultuur Data voert in dit deelproject twee verschillende activiteiten uit: een Lab voor beleids- en competentieontwikkeling en een Zichtbaarheidsproject voor de toepassing en valorisatie van het resulterende beleid en de verworven competenties. De effectiviteit van het Zichtbaarheidsproject wordt middels een impactmeting geëvalueerd. Hiermee ondersteunt Open Cultuur Data collectiebeherende instellingen vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed bij het openstellen van hun collecties en het stimuleren van het hergebruik hiervan door derde partijen.

Publicaties en blogs uit het project:Afkorting
Open Cultuur Data

Projecttypering
 • NDE Zichtbaar

Status
In uitvoering

Website
www.opencultuurdata.nl

Projectplan
Ja, maar niet gepubliceerd

Contactpersoon
Maarten Brinkerink (mbrinkerink[a]beeldengeluid.nl)

Projectorganisatie


Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (projectleider)
Kennisland (projectpartner)

Financiering


Budget
87410,40

Toelichting fondsen of subsidiegevers
Netwerk Digitaal Erfgoed en eigen bijdrage deelnemers masterclassen.

Toelichting vervolgfinanciering
We doen in het project een voorstel voor vervolgstappen met open data binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Resultaten


Projectresultaat
 • Onderwijsmethode of lesmateriaal
 • Informatiedienst voor het publiek
 • Rapport(en)
 • Pilot of demonstrator

Doelgroep
 • Beleidsmakers
 • Vakgenoten
 • Breed publiek

Collectietypering
 • Audiovisueel
 • Foto's
 • Boeken
 • Archeologische vondsten
 • Monumenten
 • Geospatiaal
 • Cartografisch materiaal
 • Prenten en tekeningen
 • Schilderijen
 • Audio
 • Muzieknotatie
 • Drukwerk overig
 • Textiel
 • Generiek
 • Objecten

Omvang collectie
Ruim een miljoen Nederlandse erfgoedobjecten die open zijn voor hergebruik.

Selectiecriteria

Moet geschikt zijn voor open beschikbaarstelling.
Domein
 • Bibliotheken
 • Audiovisuele archieven
 • Archieven
 • Archeologie
 • Monumentenzorg
 • Musea
 • Cultuurtoerisme

Geografische dekking
 • Nationaal

Rechtenbeheer
CC-BY, CC-BY-SA, CC-0 of (een vorm van) Publiek Domein.

Beschikbaarheid van de data
Diverse distributiemethoden.

Relatie met andere projecten

Open Cultuur Data

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • Niet van toepassing

Gebruikte software
Hangt van instellingen zelf af.

Evaluatie


Kennisoverdracht

Open Data Reader (PDF) en diverse kennisbijeenkomsten in de vorm van masterclassen. In deze masterclassen worden de deelnemende instellingen gecoacht om open data in beleid vast te leggen.
Gebruikte bronnen voor kwaliteitseisen
 • Anders
 • namelijk:

Laatst gewijzigd: 02-01-2017

Tags:
10 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.