Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Bibliotheekcollecties in het Netwerk

Projectgegevens
Beschrijving

Bekijk het filmpje voor een korte uitleg over het project. 

Over het project

De komende jaren bouwt de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan een nationale digitale bibliotheek. Daarvoor willen we alle digitale bibliotheekcollecties aansluiten op een nationale infrastructuur, zodat alle beschikbare informatie voor iedereen gemakkelijk vindbaar is. Maar waar moeten we beginnen? Hoe staat het eigenlijk met de digitalisering in Nederland? Hoeveel bibliotheekcollecties zijn er al digitaal en welke collecties moeten we het eerst aansluiten op dat landelijk netwerk?

De KB heeft daarom in opdracht van het ministerie van OCW het project ‘Bibliotheekcollecties in het netwerk’ uitgevoerd mt het doel zoveel mogelijk bestaande digitale bibliotheekcollecties te inventariseren bij instellingen binnen Nederland. In totaal zijn er 515 collecties geïnventariseerd.

Bezoek onze website voor meer informatie over het project. Het eindrapport kan daar bekeken en gedownload worden. Projecttypering
 • Onderzoeksproject

Status
Afgesloten

Projectwebsite
www.kb.nl/digitalecollecties

Projectplan
Ja , 194171184101440660177.pdf

Contactpersoon
Liedewij Lamers (liedewij.lamers[at]kb.nl)

Projectorganisatie


Projectmanagement methode
Prince2

Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Koninklijke Bibliotheek (projectleider)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ondersteuner)
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (ondersteuner)
Nationaal Archief (ondersteuner)
Overige instellingen
Andere instellingen waar het project mee heeft samengewerkt: - Stichting Academisch Erfgoed / Academische Collecties (www.academischecollecties.net) - Nationaal Archief/ Archives Portal Europe (www.archivesportaleurope.com) - Digitale Collectie (www.digitalecollectie.nl)

Financiering


Budget
130.626

Opbouw budget
 • Externe financiering (publiek)

Toelichting fondsen of subsidiegevers
Ministerie van OCW

Vervolgfinanciering
 • Ja
 • het project wordt onderdeel van de lijn

Resultaten


Projectresultaat
 • Rapport(en)

Doelgroep
 • Anders

Collectietypering
 • Audiovisueel
 • Foto's
 • Boeken
 • Archeologische vondsten
 • Cartografisch materiaal
 • Prenten en tekeningen
 • Schilderijen
 • Audio
 • Muzieknotatie
 • Drukwerk overig

Domein
 • Bibliotheken
 • Audiovisuele archieven
 • Archieven
 • Musea

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • Niet van toepassing

Evaluatie


Niet gerealiseerd volgens planning
 • Alles is gerealiseerd volgens planning

Formele projectevaluatie
Ja

Samenvatting projectevaluatie
Dit project is geëvalueerd in het kader van het Netwerk Digitaal Erfgoed.
Lees de uitkomsten in het evaluatierapport.


Laatst gewijzigd: 02-09-2015

9 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.