Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Pilot RKDradar - een centraal register voor beeldende kunstarchieven

Projectgegevens


Beschrijving

Bestaansgrond van het project
Met het project RKDradar wil het RKD de zichtbaarheid van het cultureel erfgoed beeldende kunstarchieven vergroten in nationaal en internationaal verband aangezien zij zelf beeldende kunstarchieven beheert en het RKD veel kennis heeft over soortgelijk archiefmateriaal in particulier bezit.

Wat draagt het project bij aan de primaire doelen van het RKD? 
De afgelopen jaren heeft het RKD sterk ingezet op de ontwikkeling van een meer samenhangend en zichtbaar beleid met betrekking tot het erfgoed beeldende kunst en vormgevingsarchieven. Een eerste belangrijk aandachtspunt was de ondersteuning van een inhaalslag voor het erfgoed Vormgevingsarchieven. Het hiervoor ontwikkelde masterplan (door RKD met partners Premsela en NAi, nu Het Nieuwe Instituut) leidde tot een landelijke afstemming voor de onderbrenging van dit erfgoed, het veiligstellen van een kern van meest urgente en (inter)nationaal belangrijke vormgevingsarchieven en de opzet van de database CRVa (gebruikerskant: Nationaal Ontwerp Archief, NOA), ter ondersteuning van deze inhaalslag alsmede de borging van het ingezette beleid. In navolging van het project CRVa, wenst het RKD een register te ontwikkelen waarin ook gegevens over beeldende kunst in kaart zijn gebracht.

Wat is de algemene doelstelling van het project?
De ontwikkeling van een digitaal overzicht van inhoudelijk belangrijke en betekenisvolle archieven op het gebied van de Nederlandse beeldende kunst in internationale context (in nationale en internationale collecties), waarbij ook gegevens over lacunes, locaties waar zich verwant archiefmateriaal bevindt, of waar deelcollecties van archieven zijn ondergebracht, via zoekvragen en -resultaten online beschikbaar komen. 

Wat is aan het eind van het pilotproject bereikt?
Aan het eind van de pilotfase is een aantal resultaten behaald:
- de afbakening van het project is helder geformuleerd;
- er is een online formulier ontwikkeld, aan de hand waarvan specialisten archieven kunnen toevoegen;
- er is een aangepaste versie van de CRVa-database ontwikkeld voor het CRBKa;
- er is een startdocument en een stappenplan voor de ontwikkeling van RKDradar.

Wat is aan het eind van het project bereikt? 
Informatie over beeldende kunstarchieven is op één centraal punt toegankelijk en doorzoekbaar, zowel Nederlands- als Engelstalig.

Wat zijn de beoogde effecten?
1. RKDradar is dé wegwijzer voor wetenschap en publiek en dient als startpagina bij vragen over onderbrenging en raadpleging van archieven over de disciplines kunst en vormgeving.
2. Acquisities door erfgoed- en archiefinstellingen in Nederland worden beter op elkaar afgestemd, waardoor zwaartepunten ontstaan (zoals Modekern Arnhem).

Wat is de doelgroep?
Erfgoedprofessionals; (amateur)kunsthistorici en studenten; archiefvormersAfkorting
RKDradar

Projecttypering
 • 'Back office'-project (infrastructuur)
 • Portal-project (samenvoeging van bestaande data)

Status
In uitvoering

Projectplan
Ja, maar niet gepubliceerd

Contactpersoon
Babette van Alphen, alphen[at]rkd.nl

Projectorganisatie


Projectmanagement methode
Prince2

Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (projectleider)
RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (uitvoerder)

Financiering


Budget
€10.750

Opbouw budget
 • Eigen middelen

Fondsen of subsidiegevers
 • Mondriaan Stichting

Toelichting vervolgfinanciering
Afhankelijk van de uitkomst van de pilot krijgt het project een vervolg

Resultaten


Projectresultaat
 • Infrastructurele voorziening
 • Rapport(en)
 • Pilot of demonstrator

Doelgroep
 • Vakgenoten
 • Amateuronderzoekers
 • Wetenschap
 • Hoger onderwijs
 • Breed publiek

Collectietypering
 • Anders

Domein
 • Archieven

Relatie met andere projecten

Centraal Register Vormgevingsarchieven

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • Niet van toepassing

Bestandstypen
 • Tekst

Gebruikte software
Adlib

Gekoppelde standaarden

Dublin Core Metadata Element Set
Art and Architecture Thesaurus
RKDartists

Evaluatie


Positieve invloeden

De welwillendheid en behulpzaamheid van externe partijen waarmee contact is gezocht, hebben het project positief beïnvloed. Zo hebben een aantal archiefinstellingen gegevens aangeleverd voor een proefinvoer voor de nieuw te ontwikkelen database.
Daarnaast hebben we veel geleerd van een vergelijkbaar initiatief in het Verenigd Koninkrijk (Artists' Papers Register). Alle vragen die we hadden over het opzetten van een centraal register kunstarchieven – variërend van praktische vragen tot beslissingen over inhoud van het register – hebben zij beantwoord. Dit gaf ons heldere ideeën over de voortgang van ons project.

 Negatieve invloeden

Dit project betrof een pilotproject. We hebben een proefinvoer voor de te ontwikkelen database gedaan op basis van bestaande RKDdatabases. Na dit pilotproject is nog weinig te zeggen over de uiteindelijke vorm van de nieuw te ontwikkelen database.

Het pilotproject kan geen direct vervolg krijgen, wegens financiële redenen. Dit heeft ervoor gezorgd dat niet alle vooraf beoogde resultaten zijn gerealiseerd (stappenplan en startdocument).Kennisoverdracht

Proefinvoer van gegevens in de database RKDCollections. De nieuw te ontwikkelen database zal worden gemaakt aan de hand van deze database. Er zullen extra functies worden aangebracht, zoals meer uitgebreide zoekmogelijkheden.Leerpunten en vervolgacties

Het bleek erg moeilijk om een goede afbakening van het project te verwoorden. Veel zaken bleken subjectief te zijn - wie bepaalt wat er in het register moet komen, en waarom zou er geen volledigheid kunnen worden nagestreefd?

 Niet gerealiseerd volgens planning
 • Doorlooptijd

Haalbaarheid projectdoelen

De afbakening van het project is op een andere manier tot stand gekomen dan we vooraf hadden besloten. De methode die we in eerste instantie hanteerden, bleek geen duidelijk resultaat te geven. Voor het register zal nu volledigheid worden nagestreefd. 

Een beoogd resultaat was een overzicht van Nederlandse beeldend kunstarchieven die in aanmerking komen voor opname in het centraal register. Dit overzicht is een work in progress – het bevat momenteel ruim 220 archieven. Dit overzicht kan in een latere fase van het project nog worden aangevuld en uitgebreid.

Er is een Excelformulier ontwikkeld, aan de hand waarvan derden informatie kunnen aanleveren voor de database. In de bestaande database RKDCollections is een registerlabel toegevoegd (CRBKa), waarin de informatie kan worden ingevoerd. Voorlopig wordt ook de gebruikersinterface van Collections gebruikt voor de weergave van de informatie (proefinvoer).

Wegens financiële redenen zal het daadwerkelijke project niet direct van start kunnen gaan. Een beoogd resultaat voor het pilotproject was een startdocument en stappenplan voor het project. Dit is om deze reden nog niet opgesteld.

 Ervaringen

Dit pilotproject betrof project van beperkte omvang. Het maakte daarvoor niet veel verschil welke methode er werd gebruikt. De projectmanagementmethode Prince II lijkt geschikt voor het vervolgproject.Evaluatie van de standaarden

Dublin Core - de gebruikte database van het RKD is op basis van Dublin Core. Dit is bruikbaar voor dit project.

AAT - in proefinvoer koppeling gemaakt met termen uit de AAT. Dit is werkbaar en nuttig, en zal in het project ook worden gebruikt. Hoe meer termen worden gekoppeld, hoe meer kruisverwijzingen er zullen ontstaan. Dit zal ten goede komen aan zoekopdrachten van de gebruiker.

RKDartists - in proefinvoer archieven gekoppeld met namen uit RKDartists. Dit is werkbaar en nuttig, en zal in het project ook worden gebruikt. Hoe meer namen kunnen worden gekoppeld, hoe meer kruisverwijzingen er zullen ontstaan. Dit zal ten goede komen aan zoekopdrachten van de gebruiker.Bepalen van de kwaliteitseisen
n.v.t.

Wie voert de kwaliteitscontrole uit?
n.v.t.

Laatst gewijzigd: 02-10-2014

Tags:
portal   archieven   kunst   register  
3 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.