Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

PREservation FORMAts for culture information or e-archives

Projectgegevens
Beschrijving

Erfgoedinstellingen moeten in toenemende mate leren omgaan met het verzenden en ontvangen van digitale documenten en mediafiles. Dit met als doel ze langdurig te kunnen bewaren. Digitale gegevens worden opgeslagen in bestandsformaten die specifiek zijn ontworpen op hun inhoud: documenten, afbeeldingen, geluid, video, enz. De formaten worden gecreëerd door software van verscheidene leveranciers. Zelden of nooit heeft de archiefinstelling of de organisatie die de bestanden produceert volledige controle over de werking van deze programma’s.

Als gevolg hiervan moeten erfgoedinstellingen voordat ze de ontvangen elektronische collecties in bewaring nemen conformiteitstests inbouwen. Deze tests zijn op hun beurt ook slechts zelden in eigen beheer te vinden. Dat maakt ze niet volledig betrouwbaar, wat problemen oplevert voor langetermijnsopslag. Digitale objecten die zijn bedoeld voor opslag op lange termijn en een ongecontroleerd generatief proces doorkomen, kunnen het hele bewaringsproces in gevaar brengen.

De belangrijkste doelstelling van PERFORMA (PREservation FORMAts for culture information/e-archives) - een precommercieel aanbestedingsproject dat onder het FP7 - ICT -programma mede door de Europese Commissie wordt gefinancierd - is om erfgoedinstellingen de volledige controle te geven over het proces van conformiteitstesten. Het project wil dit bereiken door een toolset te ontwikkelen die het mogelijk maakt het testproces volledig onder de controle van de instellingen te brengen.

De aanbesteding volgt de regels voor aanbestedingen in de publieke sector. Ze brengt de vaardigheden van leveranciers en professionele kennis van erfgoedinstellingen samen in de ontwikkeling en promotie van producten. Deze samenwerking  levert een win-win situatie op. Een gezamenlijke aanbesteding laat PREFORMA toe een duurzaam netwerk van gemeenschappelijk belang op te bouwen. Daarin kunnen de openbare aanbesteders ook na de EC-financieringsperiode in contact blijven en samenwerken.

Het PREFORMA netwerk

Het PREFORMA netwerk van gemeenschappelijk belang wordt opgericht met vertegenwoordigers uit het erfgoedveld, onderzoekers en ontwikkelaars geïnteresseerd in bijdragen aan de vaststelling van eisen en in deelname aan de beoordeling en exploitatie van de door de leveranciers geproduceerde resultaten. Met name:

 • Erfgoedinstellingen en cultureel erfgoedorganisaties die hen coördineren of vertegenwoordigen en betrokken zijn bij (de planning van) digitale culturele initiatieven.
 • Ontwikkelaars die code bijdragen aan de PREFORMA tools en ontwikkelaars die de referentie-implementaties inregelen in productiesoftware.
 • Onderzoeksorganisaties die technische expertise delen met culturele actoren.
 • Standaardiseringsorganen die de technische specificaties beheren van de archiveringsformaten waaraan in PREFORMA gewerkt wordt.
 • Financieringinstanties, zoals de ministeries van Cultuur en nationale / regionale overheden, die digitaliseringprogramma's uitschrijven en beheren en het gebruik van de PREFORMA-tools in het digitaliseringsproces kunnen onderschrijven.
 • Andere projecten in de digitale cultuur-, e-infrastructuur- en beleidsarena's.

Aanbestedingsopdracht

Het belangrijkste doel van de precommerciële aanbesteding die PREFORMA lanceert, is het ontwikkelen en implementeren van een referentie-implementatie voor bestandsformaatsstandaarden onder een open source softwarelicentie. Deze is bedoeld voor alle vormen van erfgoedinstelling (of een andere organisatie met een behoudstaak) die wenst om conformiteit te controleren aan de hand van een specifieke standaard. Deze referentie-implementatie bestaat uit een set van modulaire tools die worden gevalideerd aan de hand van specifieke implementaties van de standaarden die relevant zijn voor het PREFORMA project en door Europese erfgoedinstellingen voor het behoud van hun verschillende soorten data-objecten gebruikt worden. Om de effectiviteit van deze tools aan te tonen en  te verfijnen, worden ze ontwikkeld in een iteratief proces met meerdere releases en met een aantal experimenten met 'echte' datasets (bestanden uit de geheugeninstellingen) tijdens iedere iteratie.

De media die onder de aanbesteding vallen zijn: documenten, afbeeldingen, AV opnames.

Gebieden die worden gedekt door de instrumenten die door PREFORMA worden ontwikkeld zijn:

 1. Metadata relevant voor opslag (voor documenten, boeken, foto's en AV).
 2. Bijzonder uitdagende types digitale objecten (met name AV opnames).
 3. Integratie van digitale duurzaamheid vereisten in bestaande systemen om hun weerbaarheid tegen technologische veranderingen te verhogen.

De totale kosten van de aanbesteding bedragen € 2.805.000.

Aan het eind van de aanbestedingsprocedure worden zes leveranciers geselecteerd (mogelijk twee voor ieder mediatype ) om de eerste ontwerpfase uit te voeren, die 4 maanden duurt en afgerond wordt met de ranking van de opgeleverde ontwerpen.

De leveranciers van de drie beste ontwerpen (één voor ieder domein ) worden verzocht door te gaan naar de prototypingfase, die twee releases omvat en de re-design fase en die in totaal 22 maanden duurt. Deze leveranciers worden vervolgens verzocht om naar de testfase te gaan, die 6 maanden duurt en waarin het uiteindelijke testen plaatsvindt met echte datasets voorzien door de erfgoedinstellingen.

De beoordeling van de resultaten van elke fase wordt uitgevoerd onder toezicht van de respectievelijke werkpakketleiders en op basis van de competitieve beoordelingscriteria zoals gepubliceerd aan de aanbestedingsprocedure.

Verwachte resultaten

In het algemeen zijn de verwachte resultaten die worden voorzien de volgende:

 • Een reeks modules (geheten “Abstract Conformance Checker" , "Scorer", "Reporter", en "Abstract Fixes Suggester/Correcter") voor ieder mediatype.
 • De Technische Referentie van deze modules en hun API, om volledige informatie voor de toekomstige integratie van de modules in een bestaande workflow van de erfgoedinstellingen te verstrekken. 
 • Een webapplicatie die een gebruikersinterface biedt voor de 4 modules.


Afkorting
PREFORMA

Projecttypering
 • 'Back office'-project (infrastructuur)
 • Onderzoeksproject

Status
In uitvoering

Projectwebsite
www.preforma-project.eu/

Projectplan
Ja, maar niet gepubliceerd

Contactpersoon
Erwin Verbruggen: everbruggen[at]beeldengeluid.nl

Projectorganisatie


Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (projectpartner)
Packed (projectpartner)
Stiftung Preussischer Kulturbesitz (projectpartner)
Fraunhofer (projectpartner)
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (projectpartner)

Financiering


Opbouw budget
 • Eigen middelen
 • Externe financiering (publiek)

Fondsen of subsidiegevers
 • Europese Commissie

Vervolgfinanciering
 • Ja
 • binnen het project wordt een businessmodel ontwikkeld

Resultaten


Projectresultaat
 • Infrastructurele voorziening
 • Software

Doelgroep
 • Vakgenoten
 • Interne gebruikers

Collectietypering
 • Audiovisueel
 • Foto's
 • Boeken
 • Audio

Domein
 • Bibliotheken
 • Audiovisuele archieven
 • Archieven
 • Musea

Digitalisering


Gekoppelde standaarden

Reference Model for an Open Archival Information System

Evaluatie


Laatst gewijzigd: 19-03-2014

1 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.