Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Toetsingsmodel Erfgoedsoftware

Projectgegevens


Beschrijving

Doelstelling is om een keurmerk tot stand te brengen dat betrekking heeft op software die erfgoedinstellingen gebruiken bij de ontsluiting, publicatie en distributie van hun metadata, digitale collecties en andere digitale producten.

Een dergelijk keurmerk is nodig om meer samenhang en efficiency te realiseren tussen de diverse soorten software voor digitaal erfgoed die in omloop zijn. Interoperabilteit (uitwisselbaarheid en hergebruik van data), modulaire opzet (drielaagsmodel) en duurzaamheid staan hierbij voorop. 

Het keurmerk richt zich in eerste instantie op collectiemanagementsoftware (collectieregistratie- en digital asset managementsoftware). Het keurmerk heeft geen betrekking op specialistische software voor een specifieke functie binnen een van de drie instrastructuurlagen, zoals software voor bijvoorbeeld data opslag (onderste laag) of apps (bovenste laag). 

Opzet van het Keurmerk

Voor de ontwikkeling en implementatie van het keurmerk wordt voortgebouwd op DE BASIS (en dan met name DE BASIS voor vindbaarheid) en eerder ontwikkelde kwaliteitsinstrumenten en activiteiten van andere organisaties.

Er zijn drie hoofdlijnen waarop het keurmerk zich richt:

 1. De kwaliteit van de implementatie van (informatie)standaarden
 2. De kwaliteit van de geboden kernfunctionaliteit
 3. De kwaliteit van de levering en het gebruik van de software

Projectresultaten

 • Een keurmerk dat erfgoedsoftware (collectiemanagementsoftware) beoordeelt op een aantal vastgestelde criteria, gebaseerd op bestaande instrumenten als DE BASIS en toegespitst op de drie deelgebieden. Verwacht wordt dat het keurmerk verschillende niveaus van kwaliteit aan zal kunnen geven door te werken met een 'sterrensysteem' met een duidelijke ondergrens.
 • Een keuringsprocedure
 • Een businessmodel (een plan hoe de verdere ontwikkeling en uitbating van het keurmerk zal plaatsvinden)
 • Een projectevaluatie


Projecttypering
 • Onderzoeksproject

Looptijd
januari - december 2014

Status
In uitvoering

Projectplan
Ja

Bekijk het projectplan
www.den.nl/art/uploads/files/DEN/2014-02-27-PVA-keurmerk-erfgoedsoftware-versie3.pdf

Contactpersoon
Robert Gillesse - robert.gillesse[at]den.nl

Projectorganisatie


Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur (projectleider)

Financiering


Opbouw budget
 • Eigen middelen
 • Externe financiering (publiek)

Toelichting fondsen of subsidiegevers
OC&W

Vervolgfinanciering
 • Nee

Toelichting vervolgfinanciering
Er wordt een businessmodel ontwikkeld dat als doel heeft het keurmerk een operationele inbedding te geven.

Resultaten


Projectresultaat
 • Rapport(en)
 • Overig

Doelgroep
 • Beleidsmakers
 • Vakgenoten
 • Anders

Collectietypering
 • Generiek

Domein
 • Bibliotheken
 • Audiovisuele archieven
 • Archieven
 • Archeologie
 • Monumentenzorg
 • Musea

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • Niet van toepassing

Evaluatie


Formele projectevaluatie
Ja

Samenvatting projectevaluatie
Dit project is geëvalueerd in het kader van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Lees de uitkomsten via www.den.nl/art/uploads/files/vragenlijst_NDE_project_Toetsingsmodel_Erfgoedsoftware_PDF.pdf (pdf).

Laatst gewijzigd: 26-02-2015

1 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.