Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

meSch: Material Encounters with digital Cultural Heritage

Projectgegevens


Beschrijving

'meSch' wil erfgoedprofessionals in staat stellen om op een laagdrempelige manier fysieke interactie met digitale objecten te realiseren. Opkomende technologieën zoals Internet of things, smart objects en adaptive verhaallijnen worden daarbij aangereikt als nieuwe manieren om cross-mediale content te ontsluiten.

 


Het probleem
Interactie met digitaal erfgoed op locatie of in een erfgoedinstelling verloopt op dit moment vooral via beeldschermen: tablets, mobiele telefoons of touchscreens. Het nadeel daarvan is, dat deze interactie maar op één persoon tegelijk gericht is. Met andere woorden: als je met een groepje naar het museum gaat, kijkt iedereen naar zijn of haar eigen schermpje. Niet echt gezellig en door de beperkte mogelijkheden en het ontbreken van fysieke sensatie ook een stuk minder indrukwekkend dan de omgang met tastbare objecten. Maar ook de omgang met digitaal erfgoed op zich is vaak beperkt tot de eigen collectie, terwijl er online al zoveel meer beschikbaar is wat de context van de eigen collectie zou kunnen verrijken.

De oplossing
meSch wil hier verandering in brengen door niet alleen smart objects in tentoonstellingen toegankelijk te maken, maar ook de grenzen van het hergebruik van digitaal erfgoed te verleggen. Smart objects zijn objecten (zoals bijvoorbeeld 3D geprinte replica´s van originele artefacten) die van verschillende omgevingsbewuste en omgevingsbeïnvloedende sensoren zijn voorzien. Soortgelijke sensoren vind je ook in smartphones; bijvoorbeeld wanneer de inhoud op het scherm zich aanpast aan de manier waarop je de telefoon vasthoudt: rechtop of liggend. In het geval van meSch zullen de smart objects ook een electronische kern bevatten die met digitale content geprogrammeerd kan worden.


De werkwijze van meSch: verschillende fasen in de cylcus van de creatie van adaptive content, smart objects en het gebruik ervan in het museum waardoor nieuwe gegevens ontstaan voor de volgende creatie cyclus.

De werkwijze
Het idee is dat de conservator die een tentoonstelling samenstelt informatie uit het eigen collectieregistratiesysteem haalt, maar ook contextueel gerelateerde content aanbevolen krijgt via het meSch platform. Deze content kan uit verschillende beschikbare bronnen gehaald worden, zoals Europeana, Open Data, Wikipedia of Flickr. Als de verhaallijn van de tentoonstelling af is, bedenkt de conservator welke smart objects erbij passen en kiest een reeks van bewegingen en interactieregels uit, die de bezoeker moet hanteren om de digitale content in de tentoonstelling te ontsluiten. De smart objects worden gemaakt door een FabLab en voorzien van de benodigde sensoren om de gewenste interactie mogelijk te maken. Bezoekers van de tentoonstelling krijgen een smart object in handen waarmee ze via fysieke activiteiten digitale content interactief ontsluiten. Op het einde van hun tocht krijgen ze een fysiek datasouvenir mee, waarmee ze de verkenningstocht thuis op de computer kunnen voortzetten, gebaseerd op hetgeen ze in de tentoonstelling het meest interessant vonden.

De uitkomst
Het is het uiteindelijke doel van meSch om een geïntegreerd hardware- en softwareplatform op te leveren, dat erfgoedprofessionals in staat stelt adaptive verhaallijnen samen te stellen en er hun eigen smart objects voor te maken. Uit drie case-studies moet blijken welke smart objects en welke soorten interactie het meest geschikt zijn voor bepaalde groepen bezoekers. Deze case-studies worden uitgevoerd bij de musea die bij meSch betrokken zijn (Museon, Allard Pierson en Museo della Guerra). Het meSch platform zal via co-design ontstaan (gemeenschappelijk, met zowel interaction designers als erfgoedprofessionals), om optimale bruikbaarheid te garanderen.

De rol van DEN
DEN vervult in meSch de rol van werkpakketleider Disseminatie met daarnaast de taak om bestaande data bronnen en services te analyseren.Afkorting
meSch

Projecttypering
 • Vernieuwing Digitale Dienstverlening
 • Onderzoeksproject

Looptijd
Februari 2013 - Februari 2016

Status
In uitvoering

Projectwebsite
www.mesch-project.eu

Projectplan
Onbekend

Contactpersoon
mesch[at]den.nl

Projectorganisatie


Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Allard Pierson Museum (projectpartner)
Museon (projectpartner)
Sheffield Hallham University (projectleider)
Fundazione Bruno Kessler (projectpartner)
eCTRL Solutions (projectpartner)
Museo Storico Italiano della Guerra (projectpartner)
University of Limerick (projectpartner)
University Carlos III Madrid (projectpartner)
University of Strathclyde (projectpartner)
DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur (projectpartner)
Universiteit van Amsterdam (projectpartner)
Waag Society (projectpartner)

Financiering


Opbouw budget
 • externe financiering (publiek)

Fondsen of subsidiegevers
 • Europese Commissie

Resultaten


Projectresultaat
 • Software
 • Pilot of demonstrator
 • Rapport(en)

Doelgroep
 • Vakgenoten
 • Wetenschap

Collectietypering
 • Anders

Omvang collectie
meSch zal gebruik maken van reeds beschikbare digitaal erfgoed bronnen, zoals o.a. Europeana en andere al dan niet thematische portals en open data / open content bronnen.

Selectiecriteria
In WP 5 zal een analyse van de beschikbare bronnen plaatsvinden op basis van de geplande technische infrasructuur (T5.1).

Domein
 • Archieven
 • Audio-visuele archieven
 • Musea

Onderwerpen / vakgebieden
smart objects, Internet of Things, tastbare interactie, personalisatie, 3d printing, sensoren

Beschikbaarheid van de data
De data is ook in andere diensten van de projectpartners beschikbaar

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • niet van toepassing

Toelichting digitalisering
meSch zal zelf geen digitaliseringsactiviteiten uitvoeren. In tegendeel: doel van meSch is het om de weelde van reeds beschikbaar materiaal makkelijk herbruikbaar te maken voor erfgoedprofessionals.

Bestandstypen
 • Anders

Evaluatie


Laatst gewijzigd: 01-02-2016

1 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.