Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Erfgoed & Locatie

Projectgegevens


Beschrijving

Het project Erfgoed & Locatie is inmiddels afgerond: Lees het eindrapport.

De hoofddoelstelling van Erfgoed & Locatie is het ontwikkelen van een nationale digitale strategie voor het vergroten en verbreden van de groep gebruikers (zowel eindgebruikers als intermediairs) die profiteert van de digitale erfgoedcollecties met locatieve gegevens, door enerzijds de nieuwe mogelijkheden te benutten die nieuwe (mobiele) media bieden voor plaatsgebonden informatie en anderzijds door het gestandaardiseerd bundelen van het aanbod (tekst, beeld, kaartmateriaal, audiovisueel materiaal etc.).  


Bij de realisatie is onderstaand richtinggevend:

 • het implementeren van een groeimodel richting open content en open data (waarbij data zich niet beperkt tot meta-data);
 • zo veel mogelijk hergebruik of opschaling van bestaande initiatieven bij de publiekstoepassingen, halffabricaten en de infrastructuur daarachter;
 • het stimuleren van publiek-private samenwerking, waarbij geldt dat wat door de markt opgepakt kan worden ook aan de markt overgelaten moet worden, zolang dit bijdraagt aan de hoofddoelstelling;
 • het stimuleren en faciliteren van cultureel ondernemerschap bij erfgoedbeherende instellingen;
 • aanzet geven tot een model van open ontwikkeling van software, inclusief beheer van een open-source community rond het E&L platform, waaraan zowel publieke als private partijen kunnen deelnemen.  

Samenvattend biedt Erfgoed & Locatie het grote publiek toegang en participatie tot ruimtelijk erfgoed via innovatieve producten van de creatieve industrie en andere partijen, op basis van een duurzame en open digitale infrastructuur en semantische architectuur. 
 

Erfgoed & Locatie kent op dit moment acht soorten partnerschappen:
 
 1. Realisatiepartner (investeert, beslist en ontwikkelt mee)
 2. Aandeelhouder (investeert en beslist mee)
 3. Content leverancier (levert content)
 4. Kennisontwikkeling en kennisdeling
 5. Afnemer diensten
 6. Strategisch partner (locatie projecten / platforms)
 7. Zakelijk partner
 8. Ondersteuner van het initiatief (hecht belang aan het project zonder direct te participeren)


Afkorting
E&L

Projecttypering
 • 'Back office'-project (infrastructuur)
 • Vernieuwing Digitale Dienstverlening
 • Portal-project (samenvoeging van bestaande data)
 • Onderzoeksproject

Status
Afgesloten

Website
www.erfgoedenlocatie.nl

Projectplan
Onbekend

Projectorganisatie


Projectmanagement methode
Prince2 in combinatie met SCRUM

Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Archief Eemland (dataleverancier)
Brabants Historisch Informatie Centrum (dataleverancier)
Drents Archief (projectpartner)
Gelders Archief (projectpartner)
Regionaal Archief Alkmaar (ondersteuner)
Gemeente Delft (dataleverancier)
Historisch Centrum Overijssel (projectpartner)
Erfgoed Leiden en Omstreken (ondersteuner)
Regionaal Archief Nijmegen (dataleverancier)
Regionaal Historisch Centrum Limburg (projectpartner)
Stadsarchief Sittard-Geleen (projectpartner)
Utrechts Archief, Het (ondersteuner)
Zeeuws Archief (projectpartner)
Koninklijk Instituut voor de Tropen (projectpartner)
Nieuw Land Erfgoedcentrum (projectpartner)
Nederlands Fotomuseum (projectpartner)
Universiteitsbibliotheek UVA (ondersteuner)
Technische Universiteit Delft (projectpartner)
Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum (dataleverancier)
Universiteitsbibliotheek Utrecht (ondersteuner)
DOK, Delft (Stichting) (projectpartner)
Zeeuwse Bibliotheek (ondersteuner)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (projectleider)
Instituut Collectie Nederland (projectpartner)
Meertens Instituut (projectpartner)
Theater Instituut Nederland (dataleverancier)
DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur (projectleider)
Erfgoed Nederland (ondersteuner)
Waag Society (projectpartner)
Stichting Fryske Akademy (dataleverancier)
RHC Groninger Archieven (projectpartner)
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (ondersteuner)
IDTV (ondersteuner)
VPRO (ondersteuner)
Trouw (ondersteuner)
Hoogheemraadschap Rijnland (ondersteuner)
Muzar.org (ondersteuner)
Noord-Hollands Archief ()

Financiering


Toelichting vervolgfinanciering
Binnen het project wordt een businessmodel ontwikkeld.

Resultaten


Projectresultaat
 • Het gebruik van Semantische Web technieken (Web3.0)
 • Informatiedienst voor het publiek
 • Infrastructurele voorziening
 • Informatiedienst voor intern gebruik
 • Software
 • Sociale Web toepassingen (Web2.0)
 • Pilot of demonstrator
 • Rapport(en)

Doelgroep
 • Breed publiek
 • Amateuronderzoekers
 • Vakgenoten
 • Interne gebruikers
 • Wetenschap
 • Beleidsmakers
 • Interne doelgroep
 • Anders

Collectietypering
 • Anders
 • Audiovisueel
 • Foto's
 • Objecten
 • Boeken
 • Archeologische vondsten
 • Drukwerk overig
 • Monumenten
 • Geospatiaal
 • Cartografisch materiaal
 • Prenten en tekeningen
 • Schilderijen
 • Audio

Omvang collectie
Elke locatie-gerelateerd erfgoedcollectie kan aangeboden worden.

Domein
 • Archeologie
 • Archieven
 • Audio-visuele archieven
 • Bibliotheken
 • Monumentenzorg
 • Musea
 • Cultuurtoerisme

Geografische dekking
 • Internationaal
 • Lokaal
 • Nationaal
 • Provinciaal
 • Regionaal

Rechtenbeheer
Auteursrechten
Creative Commons
Disclaimer en Rechtenregeling

Beschikbaarheid van de data
De data is ook in (andere) nationale informatiediensten beschikbaar

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • niet van toepassing

Toelichting digitalisering
Binnen het project E&L zelf wordt niet gedigitaliseerd.

Bestandstypen
 • Anders
 • Multimedia
 • Tekst
 • VR/3D
 • Webdocumenten
 • Audio
 • Beeld
 • Geospatiële data
 • Video

Opmerkingen over de bestandstypen
Erfgoed & Locatie kan alle mogelijke soorten bestandstypen bevatten.

Digitale duurzaamheid
Voor de duurzaamheid van de data wordt het instellingsbeleid gevolgd

Gekoppelde standaarden

Eindevaluatie
Auteurswet 1912
Creative Commons
Disclaimer en klachtenregeling
Geografisch Informatie Systeem
Geography Markup Language
Keyhole Markup Language
Basisregistratiekaart
Dublin Core Metadata Element Set
Dublin Core Qualified
Encoded Archival Description
Informatie Model Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie
Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange
Object ID
Domain Name Server
Handle
Uniform Resource Identifier
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Search and Retrieve URL Service
Cascading Style Sheet
XSL Transformations
Extensible Stylesheet Language
Unicode Transformation Format 8-bit
Webrichtlijnen overheid
Web Content Accessibility Guidelines
Javascript
Global Positioning System
Hypertext Transfer Protocol
JavaScript Object Notation

Evaluatie


Samenvatting projectevaluatie

Lees hier de volledige eindrapportage van het project.
Laatst gewijzigd: 16-11-2016

4 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.