Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

ENUMERATE

Projectgegevens


Beschrijving

‘ENUMERATE - A European Survey for Statistical Intelligence on Digitization, Digital Preservation and Online Access to Cultural Heritage’ is een door de Europese Commissie ondersteund thematisch netwerk, gericht op het verzamelen van digitaal erfgoedstatistieken in Europa. DEN is samen met de Engelse Collections Trust initiatiefnemer van ENUMERATE. Het project is gestart in 2011 en heeft een looptijd van drie jaar.

Wat vooraf ging
Een eerste aanzet tot het verkrijgen van betrouwbare erfgoedstatistieken werd gegeven door het Europese NUMERIC project. Dit project had als doel de ontwikkeling van een methode om de omvang, de kosten en het gebruik van gedigitaliseerde erfgoedcollecties in Europa te kunnen onderzoeken. Het was ook een nulmeting, een eerste EU-brede inventarisatie in de lidstaten. Op verzoek van de Europese Commissie coördineerde DEN na afloop van NUMERIC een Special Interest Group on Digital Heritage Statistics, die aanbevelingen deed over het vervolg op NUMERIC. Hieruit is ENUMERATE voortgekomen.

Het doel van ENUMERATE
Het belangrijkste doel van ENUMERATE is het verzamelen en publiceren van betrouwbare statistieken over erfgoeddigitalisering, digitale duurzaamheid en de online toegankelijkheid van cultureel erfgoed in Europa. ENUMERATE moet leiden tot de opbouw en het onderhoud van een open access data platform, waar geïnteresseerden terecht kunnen voor genormaliseerde erfgoedstatistieken en de kennis die aan de verzamelde gegevens is ontleend. Via de website van het consortium zal worden doorverwezen naar relevante online informatie over erfgoedstatistieken.

Waarom een langlopend Europa-breed onderzoek?
Het verzamelen van statistische data is op Europese schaal nogal versnipperd. Een totaalbeeld is niet goed te krijgen. Nationale statistische onderzoeken focussen op andere facetten van erfgoed en digitalisering dan bijvoorbeeld organisaties als EGMUS (de European Group on Museum Statistics) en EUROSTAT (het statistiekbureau van de EU). Nadeel van incidenteel georganiseerd statistisch onderzoek in de erfgoedsector à la NUMERIC is dat de verzamelde gegevens snel verouderen. ENUMERATE is daarom Europa-breed en langlopend.

De aanpak
Het netwerk organiseert - op basis van een open methodiek en voortbouwend op de aanpak van het project NUMERIC - een reeks reguliere enquêtes, de zogeheten Core Surveys, een aantal met meer diepgang en minder frequent onder de noemer Thematische Survey. Hiermee brengt het project over een langere periode zowel de voortgang en de kosten van digitalisering, als het gebruik en de duurzaamheid van de digitale collecties in kaart. De enquêtes worden met zorg afgestemd op de beschikbaarheid van gegevens bij de erfgoedinstellingen. Een belangrijke aanname hierbij is dat door de ontwikkeling van het thematisch netwerk ENUMERATE het proces van data verzamelen zich kwalitatief verder zal ontwikkelen.

Europees netwerk
DEN is samen met de Engelse Collections Trust initiatiefnemer van ENUMERATE. Andere projectpartners komen uit België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Slovenië, Spanje en Oostenrijk, al is bij de ontwikkeling van ENUMERATE een zo breed mogelijke vertegenwoordiging in alle EU landen het streven. ENUMERATE wordt direct bekostigd door de EU.

Stand van zaken en tussentijdse resultaten
Eind 2011 is een eerste versie van een korte online enquête uitgetest bij ongeveer 100 instellingen - musea, bibliotheken en archieven - in een tiental Europese landen. De resultaten van dit vooronderzoek werden gebruikt voor de perfectionering van de enquête (de zogeheten Core Survey), die begin 2012 door meer dan 2.000 Europese erfgoedinstellingen werd ingevuld. Vervolgens werd begin 2013 een zogeheten Thematische Survey uitgevoerd, een verdiepend vervolgonderzoek op de Core Survey 1. In de Thematische Survey werd in afzonderlijke deelonderzoekjes ingezoomd op de grootte van digitale collecties, de kosten die ermee gemoeid zijn, en de manieren waarop instellingen hun collecties toegankelijk (kunnen) maken. Ervaringen opgedaan in de Thematische Survey werden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de Core Survey vragenlijst. In oktober 2013 werd het vervolg op de eerste enquête gelanceerd, de Core Survey 2.

De resultaten van elke ENUMERATE enquete worden in detail gepubliceerd op het ENUMERATE Data Platform in de vorm van rapporten, geanonimeseerde datasets, vragenlijsten en reviews van tools. Ook is het mogelijk de gegevens van je eigen instelling te vergelijken met de geaggregeerde gegevens van een groot aantal instellingen in Nederland en/of Europa, via de ENUMERATE Benchmark.

In juni 2012 werd een rapport gepubliceerd met een samenvatting van de resultaten van de eerste enquete (de Core Survey 1), dat te vinden is via de website van ENUMERATE. Het hoge aantal respondenten maakte het mogelijk om interessante conclusies te trekken over de voortgang van de erfgoeddigitalisering, de kosten van het digitaliseren, en de verschillende manieren waarop instellingen hun collecties langs digitale weg toegankelijk maken en voor de toekomst veilig proberen te stellen.

In augustus 2013 publiceerde DEN een rapport met de tussentijdse resultaten van de Nederlandse inbreng in ENUMERATE, op basis van de ruwe data van de tot dan toe georganiseerde onderzoeken. Na afronding van het project en de tweede Core Survey zal DEN een analyse opstellen op basis van alle resultaten van ENUMERATE en NUMERIC om de ontwikkelingen rond digitaal erfgoed in Nederland sinds 2008 te duiden.

Via deze link kan je altijd de meest actuele nieuwsberichten over ENUMERATE op de website van DEN raadplegen: www.den.nl/tag/ENUMERATE/Projecttypering
 • Onderzoeksproject

Looptijd
2011-2014

Status
In uitvoering

Website
www.enumerate.eu

Projectplan
Ja

Bekijk het projectplan
www.enumerate.eu/en/about_enumerate/work_packages/

Contactpersoon
gordon(at)collectionstrust.org.uk

Projectorganisatie


Projectmanagement methode
Prince 2

Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur (projectpartner)
Collections Trust (projectleider)
Stiftung Preussischer Kulturbesitz (projectpartner)
Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed (projectpartner)
Österreichische Nationalbibliothek (projectpartner)
The European Library (projectpartner)
Digibís (projectpartner)
Ministère de la Culture et de la Communication (projectpartner)
Narodna in Univerzitetna Knjižnica (projectpartner)
Országos Széchényi Könyvtár (projectpartner)

Financiering


Budget
EURO 321,000

Opbouw budget
 • externe financiering (publiek)

Fondsen of subsidiegevers
 • Europese Commissie

Vervolgfinanciering
 • Niet van toepassing

Resultaten


Projectresultaat
 • Informatiedienst voor het publiek
 • Rapport(en)
 • Overig

Doelgroep
 • Vakgenoten
 • Wetenschap
 • Beleidsmakers

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • Niet van toepassing

Gekoppelde standaarden

Creative Commons

Evaluatie


Positieve invloeden
Er is steeds meer aandacht voor prestatie indicatoren.

Negatieve invloeden
Mogelijk gebrek aan commitment; slechte beschikbaarheid van instellingsinformatie.

Kennisoverdracht
Via ENUMERATE website, nieuwsbrieven, LinkedIn, Twitter

Wie voert de kwaliteitscontrole uit?
Reviewing committee aangesteld door Europese Commissie

Formele projectevaluatie
ja

Laatst gewijzigd: 19-11-2013

4 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.