Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Urban Augmented Reality

Projectgegevens


Beschrijving
Het NAi stelde met UAR in haar beleid een hoge ambitie: Nederland moet het eerste land ter wereld worden waarvan alle architectuur via augmented reality op je telefoon te raadplegen is. Net zoals Google nastreeft om de hele wereld doorzoekbaar te maken, wil UAR de verhalen achter alle Nederlandse architectuur ontsluiten. Daardoor is er een applicatie ontstaan die voor de gebruiker relevant is qua hoeveelheid, en daardoor voor architectenbureaus, projectontwikkelaars en andere marktpartijen onmisbaar is in hun communicatie naar het grote publiek. Wie wil vertellen over nieuwe gebouwen, over wilde plannen, over prachtige prestaties uit het verleden, die kan niet om UAR heen. Om deze ambitie te verwezenlijken, is er een grote rol neergelegd voor gebruikers en marktpartijen die zelf content kunnen toevoegen. Een burger kan zijn eigen straat in kaart brengen, of het gebouw waar hij werkt. Een architectenbureau kan al zijn projecten opnemen, met mooie 3D-modellen en video  's. Waar een projectontwikkelaar vroeger een groot bord in de grond stampte met daarop een artist impression van het gebouw dat op die plek moet verrijzen, laat hij dat ontwerp nu in 3D zien op je telefoon, met allerlei relevantie informatie erbij.


Afkorting
UAR

Projecttypering
 • Digitaliseringsproject
 • Educatief project

Looptijd
December 2009 - heden

Status
Geëvalueerd

Projectwebsite
www.nai.nl/museum/architectuur_app

Projectplan
Ja, maar niet gepubliceerd

Contactpersoon
Marlies den Hartogh, m.denhartogh[a]nai.nl

Projectorganisatie


Projectmanagement methode
Prince II

Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Het Nieuwe Instituut (voorheen NAI, Premsela en Virtueel Platform) (projectleider)
Amsterdam Museum (voorheen: Amsterdams Historisch Museum) (projectpartner)
ARCAM Architectuurcentrum Amsterdam (projectpartner)
Architectuurcentrum Aorta (projectpartner)
Bosch Architectuur Initiatief (projectpartner)
Bureau Monumenten & Archeologie (projectpartner)
Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap van Almere (projectpartner)
Stadsarchief Amsterdam (projectpartner)
Haags Gemeentearchief (projectpartner)
Haags Historisch Museum (projectpartner)
Utrechts Archief, Het (projectpartner)
Nationaal Archief (projectpartner)
Stroom Den Haag (projectpartner)
Alliantie, De (projectpartner)
Museum Hilversum (projectpartner)
TCN (projectpartner)
Stichting Woningcorporaties Gooi en Omstreken (projectpartner)
Dudok Wonen (projectpartner)
Stichting Open Monumentendag Gouda (projectpartner)
City Marketing Haarlem (projectpartner)
Architectuurcentrum Haarlem (projectpartner)
SKB duurzame ontwikkeling ondergrond (projectpartner)
Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (projectpartner)
Stichting Zwols Architectuur Podium (projectpartner)
Gemeentearchief Rotterdam (projectpartner)
ab-c media (projectpartner)
Amsterdams Uitburo (projectpartner)
DPI Animation House (projectpartner)
IN10 (projectpartner)
Layar (projectpartner)
Movares (projectpartner)
MVRDV (projectpartner)
Nederlands Uitburo (projectpartner)
NS Poort (projectpartner)
Provast (projectpartner)
Triangle Studios (projectpartner)
Uitgeverij 010 Publishers (projectpartner)
ProRail (projectpartner)
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (projectpartner)
twnkls (projectpartner)
Provincie Zuid-Holland (projectpartner)
MAD emergent art center (projectpartner)
Era Contour (projectpartner)
Gebouw F (projectpartner)
Deltares (projectpartner)
RET (projectpartner)
Strukton (projectpartner)
Gemeente Den Haag (projectpartner)
Kadaster (projectpartner)
TNO (projectpartner)
RIONED (projectpartner)
Architectuurcentrum Nijmegen (projectpartner)
Platform voor Groningen Architectuur en Stedenbouw (projectpartner)
Rijnlands Architectuur Platform (projectpartner)
Vrije Universiteit Amsterdam (projectpartner)
Het lab Grafisch Ontwerpers BNO (projectpartner)
BNA (projectpartner)
Hogeschool Zuyd (projectpartner)
Gemeentearchief Rotterdam (projectpartner)
International New Town Institute (projectpartner)
Noord-Hollands Archief ()

Financiering


Budget
€182.881,00

Opbouw budget
 • eigen middelen

Fondsen of subsidiegevers
 • Digitaliseren met Beleid

Toelichting fondsen of subsidiegevers
Voornamelijk inbreng van eigen uren. Het project wordt onderdeel van de lijn en binnen het project wordt een businessmodel ontwikkeld.

Vervolgfinanciering
 • Anders

Toelichting vervolgfinanciering
Het project is inmiddels zelfvoorzienend

DmB nummer
DMBo09128

Resultaten


Projectresultaat
 • Informatiedienst voor het publiek
 • Sociale Web toepassingen (Web2.0)

Doelgroep
 • Breed publiek
 • Middelbaar onderwijs
 • Vakgenoten

Collectietypering
 • Audiovisueel
 • Foto's
 • Objecten
 • Drukwerk overig
 • Monumenten
 • Geospatiaal
 • Prenten en tekeningen
 • Audio

Omvang collectie
 • 1.200 architectuurobjecten voorzien van informatie, beeldmateriaal en in sommige gevallen audio en film.
 • Circa 1.000 points of interest (poi) zijn beschikbaar via UAR. Het gaat hierbij voornamelijk om gebouwen. Een poi bestaat uit metadata, tekst, beeld (foto’s, plattegronden, schetsen etc.) en eventueel audio, film en 3D materiaal.
 • Circa 100 3D-modellen.


Selectiecriteria
Er wordt geen gebruik gemaakt van selectiecriteria.

Domein
 • Archieven
 • Musea
 • Cultuurtoerisme

Onderwerpen / vakgebieden
Architectuur.

Geografische dekking
 • Nationaal

Beschikbaarheid van de data
De data is ook in andere diensten van de projectpartners beschikbaar

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • born-digital
 • intern
 • intern met externe begeleiding
 • intern
 • uitbesteed
 • uitbesteed

Toelichting digitalisering
Content wordt zowel door het NAi als door partners gedigitaliseerd en geschikt gemaakt voor UAR.

Bestandstypen
 • Multimedia
 • Tekst
 • VR/3D
 • Audio
 • Beeld
 • Geospatiële data
 • Video

Digitale duurzaamheid
Voor de duurzaamheid van de data wordt het instellingsbeleid gevolgd

Gebruikte software
Bij de 3D-technologie is er gebruikgemaakt van het l3d bestandsformaat. Verder is er gebruik gemaakt van Layar.

Gekoppelde standaarden

Disclaimer en klachtenregeling
Plain text
Extensible HyperText Markup Language
Joint Photographic Experts Group file format
MPEG 1-Layer 3
Geografisch Informatie Systeem
Keyhole Markup Language
Keyhole Markup Language
Domain Name Server
Uniform Resource Identifier
MySQL
Web Content Management Systeem
Cascading Style Sheet
Javascript
PHP Hypertext Preprocessor
Global Positioning System
Hypertext Transfer Protocol
Auteurswet 1912
Aanmelden Projectenbank Digitaal Erfgoed

Evaluatie


Positieve invloeden
De opkomst van Augmented Reality en het feit dat Layar toen bereid was een aparte SDK te ontwikkelen heeft ertoe geleid dat UAR als een zelfstandige app kan functioneren met de bijbehorende vrijheden qua functionaliteiten en vormgeving.

De digitaliseringgolf en de behoeften van veel culturele organisaties om hun data via diverse wegen openbaar te maken, zorgde voor vrij gemakkelijke wegen om het platform uit te breiden.

Negatieve invloeden
Een nieuwe investeerder bij Layar leidde tot een nieuw businessmodel waar het verkopen van software niet langer onderdeel van uitmaakte. Dit heeft tot gevolg gehad dat het platform UAR gefragmenteerd is. Voor het gebruik op een Android toestel dient de gebruiker tevens de Layar applicatie te downloaden. Tot op de dag van vandaag levert dat nog steeds enkele technische problemen op.

Intern werd UAR lange tijd meer gezien als een publicatie dan een platform. In die zin dat men de data wilde afschermen en het project van a tot z wilde redigeren. Men sprak in eerste instantie over het ontsluiten van maximaal 30 objecten vanwege het hoge kwaliteitskeurmerk dat deze objecten zouden meekrijgen. Er was dan ook een flinke cultuuromslag voor nodig om het doel en de boodschap bij alle betrokken medewerkers helder te krijgen en desondanks te rekenen op hun volledige inzet en medewerking.


Kennisoverdracht
UAR heeft ontzettend veel aandacht gekregen in zowel landelijke als lokale media. Dagbladen, weekbladen, magazines, nieuwssites, blogs, radio en zelfs televisie zoals de uitzending van De Wereld Draait Door. Daarnaast heeft het NAi samengewerkt met het Grafisch Lyceum. Voor studenten is lesmateriaal ontwikkeld om 3D-modellen te maken ten behoeve van de applicatie.

UAR wordt door diverse afdelingen binnen het NAi ingezet. Zo gebruikt de afdeling Educatie de app voor bijvoorbeeld studenten die het NAi bezoeken. De app wordt gebruikt tijdens rondleidingen en wordt regelmatig als case gepresenteerd tijdens congressen, seminars en evenementen binnen media en cultuur.


Leerpunten en vervolgacties
Digitaliseren is een voortdurend proces waarin je moet blijven investeren.

Begin 2011 is er een nieuwe functie toegevoegd. Gebruikers van de app kunnen nu ook zelf gebouwen toevoegen. Door een koppeling te maken met Facebook kunnen zij een foto en tekst toevoegen van een gebouw naar keuze. In de app wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen archiefinformatie en informatie van gebruikers.


Niet gerealiseerd volgens planning
 • Middelen (FTE)

Haalbaarheid projectdoelen
Er is afgeweken van de koppeling met een website voor de Stad van Nederland. Gezien het enorme succes van UAR wilde men een stap verder gaan dan slechts het digitaliseren van een tentoonstelling. Een website voor collectiestukken is uiteindelijk los van UAR ontwikkeld: het Webplatform Schatkamer.

Bepalen van de kwaliteitseisen
De data is afkomstig uit de eigen NAi collectie en de gegevens van BONAS (Bibliografieen en Ouvrelijsten Nederlandse Architecten en Stedenbouwkundigen). Conservatoren en erkende maquette fotografen hebben aan het project gewerkt.

Kwaliteitscontrole
nee

Formele projectevaluatie
nee

Laatst gewijzigd: 21-11-2012

3 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.