Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Digitaliseren, bron van kennis- en informatieoverdracht

Projectgegevens


Beschrijving
Museum van Bommel van Dam wil middels het project 'Digitaliseren, bron van kennis- en informatieoverdracht' een volwaardig virtueel museum in de lucht hebben waarbij de belangrijkste deelcollecties grotendeels toegankelijk zijn voor publiek. In de ontwikkeling van de museale website legt het museum de nadruk op interactiviteit en flexibiliteit. Door middel van een veelzijdig aanbod aan educatieve toepassingen wordt nadrukkelijk ingezet op educatie, specifiek op CKV binnen het voortgezet onderwijs. Zowel bij virtueel als bij fysiek bezoek van het museum wordt de bezoeker publieksvriendelijk en op vernieuwende en uitdagende wijze geïnformeerd. Met het ontwikkelingsproject heeft het museum de volgende subdoelen voor ogen:
 • ontwikkelen van een virtueel museum/website
 • ontwikkelen van innovatieve toepassingen/modules voor CKV educatie
 • vernieuwen en koppelen van informatieoverdracht bij fysiek en virtueel bezoek
 • gefaseerde collectieonderdelen online toegankelijk maken voor diverse doelgroep
 • registreren en digitaliseren van de museale verzameling volgens gestandaardiseerde methoden (Adlib)

Projectpartners
Museum van Bommel van Dam
MarcelWoutersOntwerpers
Bibliotheekhuis Limburg
Peter Cox Fotografie
Adlib
Huis voor de Kunsten


Projecttypering
 • Digitaliseringsproject
 • Educatief project
 • Portal-project (samenvoeging van bestaande data)
 • Onderzoeksproject
 • Beeldbank
 • Vernieuwing Digitale Dienstverlening

Looptijd
november 2009 - november 2011

Status
Afgesloten

Projectwebsite
www.vanbommelvandam.nl

Projectplan
Ja, maar niet gepubliceerd

Contactpersoon
Gabi Stoffels, g.stoffels[at]venlo.nl

Projectorganisatie


Projectmanagement methode
projectorganisatie

Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Museum van Bommel van Dam (projectleider)
Bibliotheekhuis Limburg (projectpartner)
Huis voor de Kunsten (projectpartner)
Adlib (leverancier)

Financiering


Opbouw budget
 • eigen middelen

Fondsen of subsidiegevers
 • Digitaliseren met Beleid

Vervolgfinanciering
 • Anders

Toelichting vervolgfinanciering
Binnen het project wordt niet nagedacht over vervolgfinanciering

DmB nummer
DMBO09012

Resultaten


Projectresultaat
 • Informatiedienst voor het publiek
 • Informatiedienst voor intern gebruik
 • Het gebruik van Semantische Web technieken (Web3.0)
 • Sociale Web toepassingen (Web2.0)
 • Rapport(en)
 • Pilot of demonstrator
 • Infrastructurele voorziening
 • Software
 • Onderwijsmethode of lesmateriaal
 • Symposium

Doelgroep
 • Breed publiek
 • Amateuronderzoekers
 • Hoger onderwijs
 • Middelbaar onderwijs
 • Vakgenoten
 • Wetenschap
 • Lager onderwijs
 • Beleidsmakers
 • Interne gebruikers

Collectietypering
 • Drukwerk overig
 • Audio
 • Boeken
 • Audiovisueel
 • Foto's
 • Prenten en tekeningen
 • Schilderijen
 • Prenten en tekeningen
 • Objecten

Omvang collectie
Het museum beoogt in de toekomst ontsluiting van de volledige museale verzameling, hetgeen in onderstaande volgorde zal plaatsvinden:

1 registratie en digitalisering van de zogenaamde oercollectie (schenking aan gemeente Venlo in 1969).
2 registratie en digitalisering van de collectie van de Stichting van Bommel van Dam (langdurige bruikleen aan de gemeente Venlo in 1984).
3 registratie en digitalisering van de uitbreidingen (aankopen) gedurende de verschillende directoraten vanaf de jaren zeventig tot heden.
4 registratie en digitalisering van schenkingen van kunstenaars en particulieren.
5 registratie en digitalisering van langdurig bruiklenen.
6 registratie en digitalisering van omvangrijke legaten/schenkingen.
7 registratie en digitalisering van beeld- en geluidsfragmenten evenals archiefmateriaal (foto's, correspondentie, dagboeken- en reisverslagen etc.).
Binnen de termijn van het ontwikkelingsproject zal het museum de ontsluiting realiseren van de A-objecten van de deelcollecties 1, 2 en 3. Deze deelcollecties zijn onder te verdelen in de volgende technieken:
 • schilderkunst en werk op papier
 • fotografie
 • sculptuur en ruimtelijke objecten
 • etnografie
 • Japanse prent- en tekenkunst


Selectiecriteria
Binnen het project wordt gestreefd naar het digitaal ontsluiten van de gehele collectie. Vanwege het breder genereren van bruiklenen en vanuit een educatief aspect zijn er keuzes gemaakt. Hierdoor zijn in de eerste lichting de 100 top kunstenaars uit de volledige collectie van Museum van Bommel van Dam (schenking 1969 – heden) toegankelijk gemaakt voor het brede publiek.
Vervolgens zal onze hele oercollectie (schenking 1969) alsook verdere deelcollecties; Collectie Stichting van Bommel van Dam, Collectie Knecht-Drenth Venlo, Collectie Pieter Defesche Venlo, Collectie Jef Diederen Venlo en Collectie Marianne van der Heijden Venlo middels het project digitaal toegankelijk en volledig ontsloten zijn.


Domein
 • Archieven
 • Bibliotheken
 • Musea
 • Cultuurtoerisme

Onderwerpen / vakgebieden
Moderne kunst

Geografische dekking
 • Internationaal

Rechtenbeheer

Auteursrecht
Beeldrecht
Intellectueel eigendom
Domeinlicenties
Adlib-licenties

Lees meer over de juridische aspecten binnen dit project.

Beschikbaarheid van de data
De data is ook in (andere) nationale informatiediensten beschikbaar

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • intern
 • intern met externe begeleiding
 • intern

Toelichting digitalisering
De ontwikkeling van de website wordt extern gedaan, het invoeren van de content intern door een conservator collectie en PR-medewerker.Bestandstypen
 • Audio
 • Beeld
 • Geospatiële data
 • Multimedia
 • Tekst
 • Video
 • Webdocumenten

Opmerkingen over de bestandstypen
Geospatiële data kan in een later stadium worden toegevoegd - (bijv. KOR - Kunst in Openbare Ruimte behorende tot de gemeentelijke collectie).

Gekoppelde standaarden

Plain text
XML Content Management Systeem
Portable Document Format
Hypertext Markup Language
Graphics Interchange Format
Joint Photographic Experts Group file format
Portable Document Format Archivable
Portable Network Graphics
Tagged Image File Format
Flash Video
Moving Pictures Expert Group, MPEG-2
Moving Pictures Experts Group MPEG-4
QuickTime
Free Lossless Audio Codec
MPEG 1-Layer 3
Waveform Audio File Format
Keyhole Markup Language
Basisregistratiekaart
Dublin Core Metadata Element Set
International Standard Bibliographic Description
Multimedia Content Description Interface
Object ID
SPECTRUM, the standard for collections management
Art and Architecture Thesaurus
Multilingual Thesauri: Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri
RKDartists
Domain Name Server
Handle
Open URL Framework Standard
Uniform Resource Identifier
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Search and Retrieve URL Service
MySQL
Networked Attached Storage
Standard Query Language Part 1
Storage Area Network
Web Content Management Systeem
XML Content Management Systeem
Cascading Style Sheet
Unicode Transformation Format 8-bit
Webrichtlijnen overheid
Javascript
PHP Hypertext Preprocessor
Hypertext Transfer Protocol
Auteurswet 1912
Disclaimer en klachtenregeling
Emulatie
Migratie
Digitaal depot
Datakeurmerk
Eindevaluatie
Aanmelden Projectenbank Digitaal Erfgoed

Evaluatie


Formele projectevaluatie
ja

Laatst gewijzigd: 21-11-2012

6 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.