Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

ALMA

Projectgegevens


Beschrijving
ALMA koppelt afbeeldingen van pre-industriële gebruiksvoorwerpen die dateren uit de late middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw op schilderijen en prenten aan voorbeelden van vergelijkbare materiële objecten. In de ALMA Database kan uitgebreid worden gezocht naar deze relaties en in de ALMA Showcase worden diverse resultaten van onderzoek gepubliceerd.

ALMA is een online onderzoeksinstrument aan de hand waarvan uiteenlopende aspecten van pre-industriële gebruiksvoorwerpen, zoals vormgeving, typologie en gebruiksfunctie in relatie tot afbeeldingen van objecten in de beeldende kunst bestudeerd kunnen worden. Niet alleen levert deze interdisciplinaire benadering waardevolle informatie op over de materiële voorwerpen zelf, ook kunnen afgebeelde objecten nieuw licht werpen op een schilderij of prent.

Projectleider:
Nynke van der Wal, wal@boijmans.nl

Afkorting
ALMA

Projecttypering
 • Digitaliseringsproject

Looptijd
1 februari 2009 - 31 januari 2011

Status
Geëvalueerd

Website
alma.boijmans.nl

Projectplan
Onbekend

Projectorganisatie


Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Museum Boijmans van Beuningen (projectleider)

Financiering


Opbouw budget
 • eigen middelen
 • externe financiering (publiek)

Fondsen of subsidiegevers
 • Digitaliseren met Beleid

Toelichting vervolgfinanciering
Voor zo lang het museum bestaat. Het is onderdeel van de reguliere begroting.

DmB nummer
DMBo08030

Resultaten


Projectresultaat
 • Infrastructurele voorziening
 • Informatiedienst voor het publiek
 • Informatiedienst voor intern gebruik

Doelgroep
 • Breed publiek
 • Vakgenoten
 • Wetenschap
 • Interne doelgroep
 • Amateuronderzoekers

Collectietypering
 • Prenten en tekeningen
 • Schilderijen
 • Prenten en tekeningen
 • Objecten

Omvang collectie
Beeldmateriaal: 250 schilderijen, 1450 prenten. 3D: 2600 gebruiksvoorwerpen


Domein
 • Musea

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • uitbesteed

Toelichting digitalisering
Informatie over de collectie wordt vanuit het gestandaardiseerd colectieregistratiesysteem TMS middels XML op de website toegankelijk gemaakt. De collectieregistratie is middels XML ook toegankelijk voor andere webdiensten van het museum (en in toekomst webdiensten van andren).

Bestandstypen
 • Beeld

Gekoppelde standaarden

Richtlijnen Metamorfoze
Hypertext Transfer Protocol
Extensible Markup Language
Joint Photographic Experts Group file format
Tagged Image File Format
Basisregistratiekaart
Art and Architecture Thesaurus
ICONCLASS
Multilingual Thesauri: Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri
RKDartists
Union List of Artists Names
Domain Name Server
Web Content Management Systeem
XML Content Management Systeem
Cascading Style Sheet
Extensible Stylesheet Language
XSL Transformations
Webrichtlijnen overheid
Javascript
Disclaimer en klachtenregeling
Migratie
Tussentijdse evaluatie
Webstatistieken
Hypertext Markup Language
Standard Query Language Part 1
Aanmelden Projectenbank Digitaal Erfgoed

Evaluatie


Positieve invloeden
Enthousiasme en inzet van het projectteam ALMA

Negatieve invloeden
Technische realisatie van de website en samenwerking met technische partners

Kennisoverdracht
Presentaties, studiedagen, publicaties, showcases op de website (zie voortgangsrapportages SenterNovem)

Leerpunten en vervolgacties

Leerpunten:
 • Hoe je digitaliseringsprojecten uitvoert.
 • Dat je een webproject er niet even naast doet.
 • Ontwikkeling registratieafspraken (De BoijmansBasis) -Integratie TMS in de organisatie

Vervolgacties:
 • Onderhoud en aanvulling website
 • start nieuwe digitaliseringsprojecten
 • participatie DCA


Niet gerealiseerd volgens planning
 • Doorlooptijd
 • Middelen (geld)
 • Middelen (FTE)

Haalbaarheid projectdoelen
Alle projectdoelen zijn bereikt en er heeft een formele projectevaluatie plaatsgevonden.

Evaluatie van de standaarden
Harvesting van externe data bij partners: dat bleek zowel vanuit MBVB als voor de partners niet realiseerbaar.

Bepalen van de kwaliteitseisen
Schilderijen en prenten conform richtlijnen metamorfoze. Gebruiksvoorwerpen conform eigen richtlijnen (beeld goed gecentreerd, goed uitgelicht, scherp, egaal verlopende achtergrond).


Gebruikte bronnen voor kwaliteitseisen
 • Metamorfose

Kwaliteitscontrole
ja

Wie voert de kwaliteitscontrole uit?
Nynke van der Wal/Jan de Graaf (MBVB)

Samenvatting projectevaluatie
De volgende software is toegepast:
 • Imagemap Editor
 • Collection Connection
 • Webapplicatie ALMA


Laatst gewijzigd: 21-11-2012

8 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.