Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

DOK Agora - Storyboard of my Life

Projectgegevens


Beschrijving
Met DOK Agora – Storyboard of my Life kunnen bezoekers van de bibliotheek hun eigen verhaal en tentoonstelling laten zien en horen in een multimediale plaats in de bibliotheek, die is ingericht met een megascherm en hoogwaardige geluidsapparatuur. Er zijn vele gebruikersscenario’s te bedenken, enkele mogelijkheden:
 • Onderwijsproject, waarbij scholieren m.b.v. foto’s, afbeeldingen, objecten en video’s uit archief tentoonstelling voor op DOK Agora maken.
 • Historische vereniging richt tentoonstelling in, bijv. over de band van de Oranjes met Delft
 • Projecteren van stellingen op het scherm, bijv. over gebeurtenis in geschiedenis van Delft. Afbeeldingen worden ondersteund door stellingen, waar iedereen op kan reageren, in DOK, via internet of via sms.
 • Kunsttentoonstelling, met werken uit kunstafdeling DOK, of persoonlijke werken bezoekers.
 • Tentoonstelling om het leven van een dierbaar iemand centraal te stellen, bijv. het leven van oma, die 80 jaar wordt.

 

Het Storyboard of my Life

1. Doelstellingen Digitaliseren: Digitaliseren van cultureel erfgoed uit verschillende afdelingen van DOK Delft volgens criteria ICT-register Digitaal Erfgoed Nederland.
Ontwikkeling DOK Agora – Storyboard of my Life De doelstellingen voor de aanvraag bij Digitaliseren met Beleid zijn gericht op de ontwikkeling van het Content Management Systeem (CMS), zodat het toegankelijk is voor externe erfgoedcollecties, en op de ontwikkeling van het softwarepakket en website, waarmee tentoonstellingen op DOK Agora mee kunnen worden ingericht. Het CMS moet toegang hebben tot volgende collecties:

 • Database van erfgoedcollectie van DOK
 • Materialen, die door gebruikers van DOK Agora worden toegevoegd, zoals persoonlijke foto’s en video’s (gedigitaliseerd en beschreven volgens DEN criteria.
 • Lokale archieven buiten Delft. Het CMS wordt zo ingericht, dat het kan communiceren met andere databases, die ook volgens DEN criteria zijn ingericht. Dit zouden o.a. alle deelnemers van het Geheugen van Nederland moeten zijn.
 • Beelden voor de Toekomst. DOK zou graag gebruik maken van de gedigitaliseerde collecties, die onderdeel gaan zijn van Beelden voor de Toekomst. Dit zou een enorme verrijking zijn om iemands leven in beeld te brengen. DOK beseft zich echter, dat omdat het digitaliseren van de collecties pas net begonnen is, dit waarschijnlijk de komende tijd nog niet mogelijk zal zijn.

2. Softwarepakket: Voor DOK Agora wordt een softwarepakket ontwikkeld, waarmee iedere gebruiker op basis van zelf aangeleverd materialen en materialen uit archieven binnen en buiten Delft, een tentoonstelling kan inrichten. In hoofdstuk 0. Gebruikersscenario is beschreven wat met het softwarepakket gedaan kan worden. Het pakket kan thuis gebruikt worden, bestanden worden via internet verstuurd naar DOK Agora – Storyboard of my Life.

3. Crossmediale presentatie: Alle tentoonstellingen, die worden gemaakt voor DOK Agora, worden aangeboden op een aantal verschillende platforms, te weten:

 

 • Megascherm, incl. kleinere schermen (26” en 42”) in DOK - Internet (hiervoor wordt een website ontwikkeld)
 • PDA en mobiele telefoon (hiervoor is conversie naar mobiele drager nodig)


Afkorting
DOK

Projecttypering
 • Digitaliseringsproject

Looptijd
1-1-2008 t/m 31-12-2009

Status
Geëvalueerd

Website
www.dok.info

Projectplan
Onbekend

Contactpersoon
G.A. van den Boogaard (projectleider); g.vandenboogaard[at]dok.info

Projectorganisatie


Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
DOK, Delft (Stichting) (projectleider)
BOOG Ontwerp & Advies (projectpartner)
Encage (projectpartner)
Picturae (projectpartner)
Hoog en diep (projectpartner)

Financiering


Opbouw budget
 • eigen middelen
 • externe financiering (publiek)

Fondsen of subsidiegevers
 • Digitaliseren met Beleid

Vervolgfinanciering
 • Anders

Toelichting vervolgfinanciering
Directe ondersteuning is gedekt. DOK Agora behandelt iedere 3 maanden een thema. Per thema wordt extra financiering gezocht.

DmB nummer
DMBO07021

Resultaten


Projectresultaat
 • Informatiedienst voor het publiek
 • Pilot of demonstrator
 • Infrastructurele voorziening
 • Software
 • Sociale Web toepassingen (Web2.0)

Doelgroep
 • Breed publiek
 • Vakgenoten

Collectietypering
 • Audio
 • Boeken
 • Foto's
 • Objecten
 • Prenten en tekeningen
 • Schilderijen
 • Prenten en tekeningen
 • Audiovisueel

Omvang collectie
tekstbronnen: 7650
beeldmateriaal: 5005


Domein
 • Archieven
 • Bibliotheken

Digitalisering


Bestandstypen
 • Audio
 • Beeld
 • Tekst
 • Video

Gebruikte software
Volledige software van 'DOK Agora - Storyboard of my life' is op maat ontwikkeld. 

Gekoppelde standaarden

Joint Photographic Experts Group file format
Tagged Image File Format
MPEG 1-Layer 3
Waveform Audio File Format
Extensible Markup Language
Audio Video Interleaved
Moving Pictures Expert Group, MPEG-2
Migratie
Auteurswet 1912
Creative Commons
Aanmelden Projectenbank Digitaal Erfgoed

Evaluatie


Positieve invloeden
Goede samenwerkingspartners met digitaliseren. Uitbreiding met project Beelden voor de Toekomst. Hierdoor kon ook gebruik gemaakt worden van de collecties van het Nationaal Archief, Filmmuseum en Stichting Beeld en Geluid.

Negatieve invloeden
Vertraging in de beschikbaarheid van gedigitaliseerd erfgoed in de samenwerking met Beelden voor de Toekomst.

Kennisoverdracht
 • Er is een publicatie over DOK AGORA geweest in het blad LEVEN!


Leerpunten en vervolgacties

DOK Agora is continu in ontwikkeling met nieuwe thema's, die enkele maanden centraal staan. Een volgend thema is de geschiedenis van Gist DSM in Delft. DOK heeft hiervoor een bijdrage ontvangen vanuit de Lenteprijs van Fonds1818. 

 Niet gerealiseerd volgens planning
 • Doorlooptijd

Haalbaarheid projectdoelen
In het oorspronkelijke plan is omschreven dat het CMS kan communiceren met databases van lokale archieven en deelnemende archieven van Beelden voor de Toekomst. Dit bleek niet mogelijk. Wel worden materialen uit deze archieven gebruikt bij DOK Agora, maar er is geen live koppeling van het CMS van DOK Agora met de verschillende databases.

Evaluatie van de standaarden
Er zijn geen standaarden bijgekomen. Voor DOK AGORA wordt gebruik gemaakt van de reeds gedigitaliseerde collectie van de kunstafdeling van DOK. Deze collectie is op hoog niveau, maar niet volledig volgens de criteria van DEN gedigitaliseerd. Met DEN is overleg gevoerd of het noodzakelijk is de objecten opnieuw te digitaliseren. Uit overleg is geconcludeerd dat huidige digitalisering voldoet.

Bepalen van de kwaliteitseisen
De kwaliteitseisen zijn bepaald via de richtlijnen van DEN. Voor de kwaliteitscontrole van de gedigitaliseerde collecties van DOK is gebruikt gemaakt van bijlage 3: Geheugen van Nederland Richtlijn 11 (Richtlijnen voor de kwaliteitscontrole van het digitaliseren). Deze richtlijnen zijn alleen van toepassing voor beeldmateriaal. De ervaringen hiermee zijn goed. Beeldmateriaal is gedigitaliseerd in samenwerking met Pictura. Dit bedrijf heeft ervaring in het werken met richtlijnen DEN.

Gebruikte bronnen voor kwaliteitseisen
 • DE BASIS van DEN
 • Het Geheugen van Nederland

Kwaliteitscontrole
ja

Wie voert de kwaliteitscontrole uit?
Aan Pictura is gecommuniceerd dat de digitalisering moet voldoen aan de richtlijnen van de BASIS van DEN. Kwaliteitscontrole werd intern bij DOK, uitgevoerd maar er heeft geen uitgebreide kwaliteitscontrole plaatsgevonden, gezien de ervaring van Pictura.

Formele projectevaluatie
Nee

Laatst gewijzigd: 21-11-2012

10 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.