Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Play Out

Projectgegevens


Beschrijving

Onder de naam Play Out heeft het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) in samenwerking met het Groninger Museum, het ICN, de Appel en het Kröller-Müller Museum een deel van de videokunstcollecties in haar beheer (online) toegankelijkgemaakt en de ongecomprimeerde opslag ivm digitale duurzaamheid van videokunstwerken onderzocht.

Doelen:

1.Het conserveren, digitaliseren, encoderen en toegankelijk maken van 4.750 videokunst werken uit de collectie van de Appel, het Instituut Collectie Nederland (ICN), het Kröller-Müller Museum, het Groninger Museum en de documentatiecollectie en het archief van NIMk.

2.Het contextualiseren van 30 jaar aan mediakunstpraktijk, in het bijzonder ten behoeve van educatief gebruik, maar ook voor de creative industrie en het brede publiek.

3.Een variabele distributie-infrastructuur te ontwikkelen die de best mogelijke toegang tot het ontsloten materiaal verschaft.

4.De sector ondersteunen door de opgedane expertise, kennis en ervaring te delen.

5.Een pilot uit te voeren in ongecomprimeerde opslag ivm digitale duurzaamheid van videokunstwerken uit > 10 openbare verzamelingen in Nederland ter voorbereiding op de op handen zijnde noodzakelijke migratie van deze werken.Projecttypering
 • Digitaliseringsproject

Looptijd
1-1-2007 t/m 31-12-2008

Status
Geëvalueerd

Projectwebsite
nimk.nl/nl/play-out

Website
catalogue.nimk.nl/

Projectplan
Ja

Contactpersoon
Gaby Wijers, gaby[at]nimk.nl

Projectorganisatie


Projectmanagement methode
geen

Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Living Media Art (voorheen Nederlands Instituut voor Mediakunst) (projectleider)
Kröller-Müller Museum (projectpartner)
Toltech (uitvoerder)
Toxus (uitvoerder)

Financiering


Budget
onbekend

Toelichting vervolgfinanciering
De online catalogus van het NIMk is uitgebreid met nieuwe collecties en verder ontwikkeld voor de toegankelijkheid van de werken. Door deze integratie is de vervolgfinancering van de dienst gegarandeerd voor zo lang als NIMk zal bestaan.

DmB nummer
DMBO06011

Resultaten


Projectresultaat
 • Informatiedienst voor het publiek
 • Informatiedienst voor intern gebruik
 • Pilot of demonstrator
 • Infrastructurele voorziening
 • Symposium

Doelgroep
 • Hoger onderwijs
 • Wetenschap
 • Vakgenoten
 • Interne gebruikers

Collectietypering
 • Audiovisueel

Omvang collectie
Audiovisueel materiaal: 1650 videowerken zijn gedigitaliseerd en van 3650 videowerken zijn de metadata aangepast.

Domein
 • Audio-visuele archieven
 • Musea

Onderwerpen / vakgebieden
Kunst, Techniek, Media kunst

Geografische dekking
 • Internationaal

Rechtenbeheer
De documentatie collectie van het Nederlands Instituut voor Mediakunst is grotendeels rechtenvrij de videokunst collecties van de Appel, ICN, Groninger Museum en het Kröller-Müller Museam niet. Werken uit deze collecties kunnen intern geraadpleegd worden. Met het ICN worden de mogelijkheden tot het maken van fragmenten voor het Internet onderzocht.

Beschikbaarheid van de data
De data is ook in andere diensten van de projectpartners beschikbaar

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • intern

Toelichting digitalisering
In het kader van digitale duurzaamheid wordt er elke 7 jaar onderzoek naar massaopslag zonder compressie en migratieplan gedaan voor de eigen collectie en partners van de SBMK (stichting Behoud Moderne Kunst). In 2003 werd het Project Conservering Videokunst onder auspiciën van de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) door het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) afgerond. In het Project werd een methodiek voor de conservering van videokunst ontwikkeld, toegepast en geëvalueerd en werden ca. 1700 werken (vanaf begin jaren zeventig tot 1993) van > 10 openbare instellingen op een duurzaam opslagformaat geconserveerd. Daarbij werd een methode geïmplementeerd die uitgaat van noodzakelijk migratie elke 7 tot 10 jaar1. Daarnaast zijn diverse videokunstcollecties van een groot aantal openbare verzamelingen door het Nederlands Instituut voor Mediakunst geconserveerd en/of daar centraal opgeslagen. Vanaf begin jaren negentig heeft het Nederlands Instituut voor Mediakunst zich steeds meer toegelegd op het ontwikkelen en aanbieden van faciliteiten en dienstverlening op het gebied van de conservering en toegankelijkheid van mediakunst in het bijzonder videokunst en heeft zich ontwikkeld als toonaangevend instituut in Europa. Daarbij heeft het NIMk sinds haar oprichting in 1978 een omvangrijke videokunstcollectie opgebouwd. Deze distributie collectie, Montevideo, Time Based Art (TBA), Lijnbaancentrum (LBC), Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk), bestaande uit ca. 2000 kunstwerken (waaronder ca. 200 mediakunstinstallaties), wordt gezien als een van de grootste en belangrijkste mediakunstdistributiecollecties van Europa. Met inzet van deze collectie en de door haar zelf geproduceerde mediakunstwerken onderzoekt NIMk sinds 2002 nationaal en internationaal de online distributie mogelijkheden van videokunst.

Bestandstypen
 • Beeld
 • Tekst
 • Video

Opmerkingen over de bestandstypen
Om de DEN criteria voor het ICT register bij te stellen naar de huidige stand van kennis heeft NIMk voorgesteld in een reeks expertisebijeenkomsten de aanbevelingen voor aV-formaten te evalueren en opnieuw vast te stellen.

Digitale duurzaamheid
Er is voor het project een gezamenlijk duurzaamheidsbeleid geformuleerd

Gebruikte software
Morgan multimedia MJPEG 2000 codec. Lead Tool idem, EMC retrospect backupsoftware, Procoder transcoding, ffmpeg transcoding, mencoder transcoding, tar backup, php scripting, vlc transcoding en viewing. Blackmagic multibridge digitaliseringssoftware.

Toelichting (gebruikte software en projectmanagementmethode)
Een projectmanagementmethode voor technische onderzoeksprojecten en digitaliseringsprojecten is gewenst, maar de juiste is nog niet gevonden en kon daarom ook nog niet toegepast worden.

Gekoppelde standaarden

Moving Pictures Experts Group MPEG-4
Audio Video Interleaved
Moving Pictures Expert Group, MPEG-2
Aanmelden Projectenbank Digitaal Erfgoed
Creative Commons

Evaluatie


Positieve invloeden
De prijsontwikkeling van de apparatuur beïnvloedt een project positief. Het bewaren op digitale dragers heeft de aandacht van veel instellingen en bedrijven.

Negatieve invloeden
Het overschot door positieve prijsontwikkeling was niet anders inzetbaar. Bovendien moest alle apparatuur vanwege maximale afschrijvingstermijn, bij aanvang van het project gekocht worden en kon er dan weinig gebruik worden gemaakt van de positieve prijsontwikkeling. De technische kennis bij musea lijkt nog gering en daartegenover staat de onbereikbaar hoge technische niveau bij NOB e.a. Bedrijven. Als intermediair was het bij vlagen moeizaam een gulden middenweg te vinden. Het project vond plaats midden in de omslagperiode van tape naar diskopslag. Dit laatste is nog niet geheel uitontwikkeld en duur.

Kennisoverdracht
Een persbericht ging uit en een website werd opgezet. Naar aanleiding daarvan verschenen vermeldingen in BK-Informatie en de InformatieProfessional. Met de begeleidingsgroep zijn 2, met de participerende instellingen zijn 3 werkbijeenkomsten gedurende het project belegd waarbij de door NIMk in nationale en internationale projecten opgedane ervaring werd ingezet en overgedragen. Play Out werd op 9 december 2008 op de Digitaal Erfgoedconferentie te Rotterdam gepresenteerd. Er werd een instructievideo gemaakt, een eenminuten presentatie gegeven en de gehele dag was er een Play Out stand beschikbaar voor verdere informatie. Op 19 maart 2009 vond een afsluitende bijeenkomst plaats in het NIMk met Riemer Knoop als moderator. Er waren presentaties van Gaby Wijers (NIMk), Evert Rodrigo (ICN), Ramon Coelho (NIMk), Wiel Seuskens (NIMk) en Hugo Bongers (SBMK) voor circa 60 aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers van musea, archieven en koepelinstellingen.

Leerpunten en vervolgacties
NIMk's projectmanagement is voor verbetering vatbaar.

Niet gerealiseerd volgens planning
 • Doorlooptijd

Haalbaarheid projectdoelen
Kwaliteitscontrole, rechtenafhandeling en de nodige aanvulling van context en betekenis (door externe onderzoekers en tekstschrijvers) heeft de projectperiode overstegen en zal een punt van voortdurende aandacht zijn en blijven.

Evaluatie van de standaarden
Alle standaarden zijn zoals gepland, relevant gebleken.

Bepalen van de kwaliteitseisen
Het bepalen van de kwaliteitsrichtlijnen vond plaats aan de hand van bestaande richtlijnen en zelf ontwikkelde richtlijnen. Bij de bepaling van ervan is het onderdeel AV formaten in het ICT-register van DEN met bijdrage van NIMk in de gedurende de projectperiode georganiseerde expertisebijenkomsten over AV-formaten geëvalueerd en aangepast.


In het Play Out projectplan stond de intentie de informatie voor het Geheugen van Nederland ter beschikking te stellen. Dit portal is echter (nog) niet gericht op video en aansluiting en dit is in de projectperiode dus nog niet tot stand gekomen.

Gebruikte bronnen voor kwaliteitseisen
 • DE BASIS van DEN

Kwaliteitscontrole
ja

Wie voert de kwaliteitscontrole uit?
Bestandsgrootte en optische videokwaliteit worden gecontroleerd. Kwaliteitscontrole en de nodige aanvulling van context en betekenis (door externe onderzoekers en tekstschrijvers) heeft de projectperiode overstegen en zal een punt van voortdurende aandacht zijn en blijven.
In een volgend project zullen deze controles bij voorkeur opnieuw gehanteerd worden.


Formele projectevaluatie
Nee

Samenvatting projectevaluatie
Samenvatting en conclusie van Play Out:

1.Met Play Out is de zichtbaarheid en beschikbaarheid van een groot aantal Nederlandse videokunstcollecties sterk gestegen en een gezamenlijke infrastructuur opgezet. Daarbij is bewust niet gekozen voor een portal maar om de werken van verschillende collecties in een centrale database onder te brengen. Met als uitgangspunt eén collectie, meerdere gebruikers, meerdere typen gebruik met gemeenschappelijke metadata en domeinspecifieke metadata.2.Met Play Out kunnen de collecties op verschillende manieren worden ‘ uitgeleverd’ via aangepaste online en offline front-ends/zoekinterfaces. Aan het ontwikkelde generieke deel kunnen meer geavanceerde manieren van afname gekoppeld worden. Deze stellen net als streaming video hoge eisen aan hardware, software en verbindingen en een bepaalde technische kennis waarover de huidige participanten (nog) niet beschikken.3.Voor toegankelijkheid gaat de voorkeur uit naar MPEG2 (ter inzage bij de collecties en het NIMk) en MPEG4 (fragmenten ter inzage online).4.NIMk staat klaar om nieuwe collecties te integreren en online te brengen en de hiervoor met Play Out ontwikkelde infrastructuur en expertise beschikbaar te stellen.5.De met Play Out ontwikkelde infrastructuur is zodanig opgezet dat zij verbetert en uitgebreid kan worden naar een nationale infrastructuur.6.In vergelijking met de oorspronkelijke opzet koste de selectie en beschrijving van de eigen documentatie- en archief collectie meer aandacht en tijd dan verwacht. Om de werken op waarde te kunnen schatten was contextualisering noodzaak. Het verkrijgen en verwoorden van deze contextualisering koste meer werk dan ingeschat. Kwaliteitscontrole en nodige aanvulling van context en betekenis zal de projectperiode overstijgen en een punt van voortdurende aandacht zijn en blijven.7.Het benaderen van de rechthebbenden en het afsluiten van overeenkomsten die het gebruik van het gedigitaliseerde materiaal mogelijk maken zal de projectperiode overstijgen en een punt van voortdurende aandacht zijn en blijven. Dit vraagt om een grote, langdurige inspanning. Waarbij modellen als creative commons voor de toegankelijkheid van videokunst bruikbaar zouden kunnen zijn.8.Als noodzakelijke volgende stap worden projecten in gang gezet voor de ontwikkeling van een businessmodel en rechtenafhandeling en gecontextualiseerde toepassingen voor verschillende doelgroepen.9.Met Play Out is inzicht verworven in de mogelijkheden, handelwijze, techniek en kosten die ongecomprimeerde opslag van videokunst met zich mee brengt. Het videosignaal kan zonder kwaliteitsverlies heen en weer omgezet van Digital Betacam naar ongecomprimeerde files. Ook na vijf generaties is er geen verschil zichtbaar en meetbaar in de opgenomen signalen.10. Om de DEN criteria voor het ICT register bij te stellen naar de huidige stand van kennis heeft NIMk voorgesteld in een reeks expertisebijeenkomsten de aanbevelingen voor AV-formaten te evalueren en opnieuw vast te stellen. <11.Gezien de aard van het materiaal (autonome kunstwerken) kiest het NIMk kiest voor een ongecomprimeerd file formaat. Deze ongecomprimeerde video data moeten worden gerangschikt en ingepakt (wrapped) in een z.g.n. codec. Dit kan Quicktime of AVI zijn.12.Voor opslag zijn drie media onderzocht: harddisk, tape (LTO) en optische schijf (Blu-ray). Op dit moment heeft opslag op LTO-tape de voorkeur: kwalitatief is opslag op hardddisks evengoed mogelijk maar de prijs/kwaliteit vergelijking valt voor LTO veel gunstiger uit. Blu-ray is nog niet uitontwikkeld daarbij is de duurzaamheid nog niet duidelijk.13.Uit de testresultaten bleek als uitgangspunt voor de 3e fase conservering een geschatte omvang van 100 TB ongecomprimeerde video en audio data, een verwerkingstijd van 5 uur videomateriaal in 8 uur werktijd en een kostprijs van 2,00 euro per minuut materiaal gehanteerd te kunnen worden.14.Op basis van de resultaten van Play Out kan nu worden bekeken hoe de verdere conservering en of toegankelijkheid van ons culturele erfgoed aan videokunst te organiseren. Een uitgebreid verslag kunt u vinden op de website van het NIMK: Play Out eindverslag.

Ook is er over dit project gepubliceerd in de publicatie: ´Play Out´ / red. Gaby Wijers, eindred. Yola de Lucenet met bijdragen van Ramon Coelho, Robert de Geus, Wiel Seuskens e.a. Amsterdam : Nederlands Instituut voor Mediakunst, 2009.

Verslag van het evaluatiegesprek met Gaby Weijers (pdf)

Laatst gewijzigd: 06-03-2017

5 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.