Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Kindermuziekweb

Projectgegevens


Beschrijving

Kindermuziekweb wordt een muziekwebsite voor kinderen. Zij leren over en luisteren hier naar kindermuziek. Basisonderwijzers zullen gemakkelijk muziekles kunnen geven m.b.v. kindermuziekweb. Het is de bedoeling dat kinderen door heel Nederland, op school, in de bieb of thuis, gebruik maken van de site.Projecttypering
 • Educatief project
 • Vernieuwing Digitale Dienstverlening

Looptijd
01.02.2010 - 01.02.2012

Status
Geëvalueerd

Website
lab.chezbob.nl/kindermuziekweb

Projectplan
Onbekend

Contactpersoon
Klaas de Geus (klaas[at]cdr.nl)

Projectorganisatie


Projectmanagement methode
Er is geen specifieke projectmanagementmethode gebruikt. Daarvoor is onze organisatie te klein en zijn er intern maar betrekkelijk weinig mensen operationeel bij betrokken geweest.

Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Centrale Discotheek Rotterdam (projectleider)
Hogeschool Rotterdam (projectpartner)
Technische Universiteit Delft (projectpartner)
BOOG Ontwerp & Advies (projectpartner)

Financiering


Fondsen of subsidiegevers
 • Digitaliseren met Beleid

Vervolgfinanciering
 • Voor beheer en verdere ontwikkeling

Toelichting vervolgfinanciering
Tijdens het project (onderzoeksfase en fase van functioneel ontwerp) bleek dat er niet alleen behoefte was aan een toegankelijke, veilige, muziekwebsite voor kinderen en kindermuziek, maar dat juist het onderwijs behoefte had aan lesmateriaal voor het basisonderwijs. Daardoor werd het project uitgebreid met een onderwijskant, naast de vrije gebruikskant voor kinderen (thuis). Dit vraagt meer en specifiek op onderwijs gericht materiaal (incl. docentenhandleiding), maar maakt het voor de toekomst interessanter om te kunnen exploiteren. Inmiddels is een eerste contact gelegd met een uitgever, met de provinciale Steun Organisatie Gelderland en jeugdbibliotheek.nl om de mogelijkheden van doorontwikkeling te onderzoeken. Momenteel is het materiaal voor groep 6 BO bijna klaar en de thema's/rasters voor het hele BO ook. Inhoudelijk moet het lesmateriaal nog worden gemaakt voor de overige groepen (m.u.v. groep 6). Dat wordt geschat op 2 fte gedurende een jaar. Daarna wordt het bijhouden en actualiseren geschat op 0.5 fte. Het lesmateriaal dat nu op basisscholen wordt gebruikt is zeer duur (papier/boeken) en voldoet volgens leerkrachten niet meer. Het is dus voorstelbaar en reëel, dat deze kosten gefinancierd kunnen worden in de toekomst door gebruik op scholen. Zeker omdat de kosten veel lager zullen zijn dan het huidige papieren materiaal.

DmB nummer
DMBo09104

Resultaten


Projectresultaat
 • Onderwijsmethode of lesmateriaal

Doelgroep
 • Lager onderwijs

Collectietypering
 • Audio

Omvang collectie
Inmiddels is de hele collectie kindermuziek die op cd staat gedigitaliseerd. Evenals de hoesafbeeldingen. Dit is niet uitbesteed aan Picture, maar door de CDR zelf gedaan. Daarnaast zijn de cd's die door Fonos vanaf lp's op cd zijn gezet, eveneens door de CDR gedigitaliseerd en ontsloten.

Domein
 • Audio-visuele archieven

Rechtenbeheer
Voor wat betreft de rechten op muziek zijn we samen met bibliotheek.nl aan het onderhandelen met platenmaatschappijen, om de rechten voor beluistering te regelen. Zoals het er nu uitziet wordt het eind 2012/begin 2013 voor bibliotheekleden (en onderwijs) mogelijk om de collectie beluisterbaar aan te bieden. Er worden momenteel grote stappen vooruit gezet op dit terrein.

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • intern

Gebruikte software
Voor het digitaliseren is gebruik gemaakt van Digiripper 1.72 (EAC 1.54/Lame 3.98b6). Voor het digitaliseren van de hoezen wordt gewerkt met DOC/3. Voor de ontwikkeling is gebruik gemaakt van flash (zie voortgangsrapportage).

Gekoppelde standaarden

Joint Photographic Experts Group file format
Plain text
Aanmelden Projectenbank Digitaal Erfgoed

Evaluatie


Positieve invloeden
De samenwerking met de Technische Universiteit Delft en het inschakelen van enkele basisonderwijsscholen om één en ander te onderzoeken en uit te proberen (door Cultuurbemiddelaar P. Oole) was een zeer positieve ervaring. Het heeft uiteindelijk geleid tot een iets andere invulling van het project, namelijk een website die ook geschikt is voor het basisonderwijs als lesmethode. Daardoor is het wel een omvattender project geworden en moet er het komende jaar nog budget (of partners) gevonden worden dit project voor het gehele basisonderwijs (dus alle leerjaren) in te vullen.

Negatieve invloeden
Geen

Kennisoverdracht
 • er zijn enkele presentaties geweest aan leerkrachten, Music matters, afstudeer bijeenkomst (openbaar), jeugdbibliotheek.nl.
 • er is een publicatie verschenen in een internationaal tijdschrift: http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-journal,id=152/ onder de titel: the development of children's music web
 • in mei vindt nog een presentatie plaats voor de bibliotheekcentrale van Gelderland en Overijssel en in oktober een studiedag met dit thema en een presentatie.Leerpunten en vervolgacties
Dat een project als dit, lopende het traject, aan veranderingen onderhevig is. Met name omdat uit de praktijk blijkt dat er andere behoeftes zijn en een ander gebruik gewenst is, dan wat voorheen te voorzien of bedenken was. Dat heeft ook geleid tot andere (meer) functionaliteiten voor de website. Naast een vrij-gebruik deel, ook een onderwijs deel. Dat onderwijs deel is weer verdeeld in een docenten en een leerlingen kant. Vervolgactie is daarom de onderwijsinhoudelijke kant, naast het oorspronkelijke educatieve voor kinderen, verder te ontwikkelen, in samenwerking met gebruikers (basisonderwijs en leerkrachten). Via samenwerking gaan we proberen financiering te vinden dit project voor onderwijs door te ontwikkelen. Voor wat betreft de functionaliteiten van de website is daar al rekening mee gehouden.

Niet gerealiseerd volgens planning
 • Middelen (geld)
 • Middelen (FTE)
 • Resultaat

Haalbaarheid projectdoelen
Vooraf was ingeschat dat er nog veel kindermuziek lp's gedigitaliseerd zouden moeten worden. Van veel kindermuziek bleek vaak niet het complete album, maar wel de belangrijkste muziek al op verzamel-cd's terug te vinden te zijn, of al door Fonos inmiddels te zijn gedigitaliseerd. Slechts ca. 30 lp's hebben we alsnog laten digitaliseren en aan de collectie toegevoegd, net als eenzelfde aantal dat we via Fonos hebben aangeschaft (reeds gedigitaliseerd). Daarnaast is veel kindermuziek inmiddels gewoon op cd verkrijgbaar en door ons ook gedigitaliseerd en toegevoegd aan de collectie.

Verder is er een onderwijsspecialist ingehuurd (was niet begroot), omdat we de site ook voor het basisonderwijs geschikt willen maken. Dit biedt mogelijkheden voor de exploitatie van de site in de toekomst. Als resultaat is er dus een vrij-gebruik site voor kinderen, een basisonderwijssite voor zowel de leerlingen als een docentenhandleiding voor de leerkrachten.

Ook bleek uit onderzoek dat het uitsluitend aanbieden van kindermuziek voor het onderwijs (en voor vrij gebruik) niet zal functioneren. Er wordt dus ook andere muziek gebruikt, zowel klassiek als populair.


Evaluatie van de standaarden
Ten opzichte van het projectplan zijn er nieuwe standaarden bijgekomen. Voor het digitaliseren is gebruik gemaakt van de standaarden van de CDR (224 kbps, 44.1kHz, stereo, voor opslag, 128 kbps, 22.5kHz, joint stereo). De CDR heeft deze standaarden vastgelegd en heeft in overleg met DEN besloten de standaarden niet aan te passen voor het ontwikkelingsproject. De standaard voor opslag is kwalitatief hoogstaand en is daarmee een duurzaam formaat (mp3). Het is mogelijk om op een hoger kwaliteitsniveau te digitaliseren, maar de kosten voor opslag stijgen daarmee aanzienlijk.

Bepalen van de kwaliteitseisen
Voor het digitaliseren van muziek is gebruik gemaakt van DE BASIS. De standaarden van DEN zijn vergeleken met de standaarden van de CDR. Op basis van deze vergelijking is geconcludeerd dat de wijze van digitaliseren niet aangepast hoeft te worden. De standaarden zijn niet identiek, maar ontlopen elkaar niet veel. Dit is tevens besproken tijdens het adviesgesprek met DEN.

Gebruikte bronnen voor kwaliteitseisen
 • DE BASIS van DEN

Kwaliteitscontrole
nee

Formele projectevaluatie
nee

Laatst gewijzigd: 21-11-2012

Tags:
audio   onderwijs   educatie  
7 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.