Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Groninger kerken in het digitale domein

Projectgegevens


Beschrijving

Het primaire doel van het ontwikkelplan is het aanbieden van een samenhangend informatieaanbod aan een brede waaier van doelgroepen. Daartoe moeten de bestaande informatiebronnen zoveel mogelijk met elkaar worden verbonden. Die verbindingen moeten leiden tot een presentatie van informatie en kennis die voor de gebruiker betekenis heeft.

Het ontwikkelplan bestaat uit de volgende onderdelen: het aanleggen van een geïntegreerde informatieomgeving, het ontwerpen en bouwen van een perceel in Second Life, gefaseerde digitalisering van geprioriteerde documenten, conversie van digitale bestanden.

De gehele website is op basis van het nieuwe CMS waarin de digitale bestanden worden beheerd opnieuw opgezet en geïntegreerd met backoffice systemen.


Afkorting
Groninger kerken digitaal

Projecttypering
 • Digitaliseringsproject

Looptijd
januari 2008 - december 2009

Status
Geëvalueerd

Website
www.groningerkerken.nl/index.php?s=1

Projectplan
Ja

Contactpersoon
E. Bruinsma, info[at]abcultuur.nl

Projectorganisatie


Projectmanagement methode
geen

Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Stichting Oude Groninger Kerken (projectleider)
RHC Groninger Archieven (projectpartner)
Vos Text & Hypertext Producties (projectpartner)
ABCultuur (Moonfrog) (projectpartner)

Financiering


Budget
€ 150.054

Fondsen of subsidiegevers
 • Digitaliseren met Beleid

Toelichting vervolgfinanciering
Regulier exploitatiebudget. De infrastructuur is de standaard werkomgeving geworden en de presentaties zijn geïntegreerd in de website van de stichting.

DmB nummer
DMBo07006

Resultaten


Projectresultaat
 • Informatiedienst voor het publiek
 • Infrastructurele voorziening

Doelgroep
 • Breed publiek

Collectietypering
 • Foto's
 • Boeken
 • Prenten en tekeningen
 • Archeologische vondsten
 • Drukwerk overig
 • Geospatiaal

Omvang collectie
archivalische collecties - 380 s;
monumenteninventarisaties - 310 s;
restauratierapporten - 240 s;
tekstbronnen - 1160 s;
beeldmateriaal groot (A1) - 21, ander 60 s;
beeldmateriaal nieuw ca. 1000 s; 3
-D objecten: 6 (verschllende formats);
geoinformatie: ca. 85 locaties


Domein
 • Monumentenzorg

Evaluatie


Positieve invloeden
Goede onderlinge verslandhouding projectpartners, flexibiliteit en creativiteit van alle partijen, goede acceptatie van het project bij de organisatie en de achterban, soepele inzet van externe expertise, zoals bij het digitaliseren door RHC Groninger Archieven, klein projectteam, korte lijnen, regelmatig informeel contact.

Negatieve invloeden
Persoonlijke omstandigheden hebben hier en daar tot schommelingen in de productiviteit geleid. Dit is echter opgevangen binnen het project.

Kennisoverdracht


Tot nu toe 3 presentaties:1. voor het bestuur,2. voor alle relaties van de stichting en genodigden,3. voor collega's uit het erfgoedveld en bestuurlijke organen.

Een publicatie, wellicht in combinatie met studiedag, of brede presentatie volgt in de loop van 2010.
Leerpunten en vervolgacties


Leerpunten:1. Rigoureuzer inplannen en budgetteren van overleg. Nu kwam dat voor de externe leveranciers bovenop het project.2. Beoordelen van bronnen niet alleen op inhoudelijke waarde, maar ook op presentatiewaarde. Vervolgacties:1. Meer bekendheid voor de nu beschikbare informatie genereren.2. Het ontwikkelde model en de geleerde lessen ten goede laten komen aan nieuwe initiatieven in de regio, overdragen van opgedane kennis en ervaring op een bestendige basis en vooral in samenwerking met partners in het veld.

 
Niet gerealiseerd volgens planning
 • Resultaat

Haalbaarheid projectdoelen
Door voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen buiten het project waren enkele accentverschuivingen nodig. Die accentverschuivingen zijn in het verslag beargumenteerd. Deze wijzigingen waren hadden geen consequenties voor het budget. Bijvoorbeeld: door het ontwikkelen van een zg. reli-wiki op landelijk niveau is besloten geen Oude Groninger Kerken wiki te ontwikkelen, in plaats daarvan is a. de informatie op een andere manier georganiseerd en gepresenteerd in het project Groninger Kerken in het Digitale Domein zelf, b. wordt medewerking verleend aan de reli-wiki. In ee aantal design sessies zijn de aanpassingen uitgevoerd.
***
In feite zijn alle projectdoelen en resultaten behaald, zelfs meer dan dat. Eén doel is echter bijgesteld, de Wiki. Dit is in het halfjaarlijks verslag aan de orde gesteld (vandaar mijn verwijzing naar het 'verslag'). Het niet uitvoeren van de Wiki wil overigens niet zeggen dat de daarin voorziene informatie niet in het project is opgenomen, integendeel, het is een integraal en belangrijk onderdeel van Groninger Kerken Digitaal. Alleen de specifieke presentatievorm van een Wiki is niet uitgevoerd, om geen concurrentie met het project Reliwiki te creëren.

Evaluatie van de standaarden
De volgende standaarden waren niet vanaf het begin gepland, maar zijn er bij gekomen: x3D (vraag van de adviescommissie); KML (toevoegen van geo-getagde informatie en aanspreken van de Google Maps/Google Earth API vanuit het CMS (positionering van individuele kerken), unicode (basisinformatie in databestanden).

Bepalen van de kwaliteitseisen
Aan de hand van de richtlijnen van het Geheugen van Nederland en enkele andere informatiebronnen, zoals CHIN. Het 'Geheugen' werd gebruikt voor praktische richtlijnen, de BASIS als checklist en referentie voor achterliggende informatie

Gebruikte bronnen voor kwaliteitseisen
 • DE BASIS van DEN
 • Het Geheugen van Nederland

Kwaliteitscontrole
ja

Wie voert de kwaliteitscontrole uit?
Medewerker mediatheek (en archief). Extra check door externe leverancier (ABCultuur).

Formele projectevaluatie
Nee

Samenvatting projectevaluatie
Lees hier het verslag van het evaluatiegesprek met DEN (pdf).

Laatst gewijzigd: 21-11-2012

Tags:
virtual_reality  
7 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.