Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

KennisInfrastructuur Cultuurhistorie

Projectgegevens


Beschrijving

KennisInfrastructuur Cultuurhistorie (KICH) had als doel om cultuurhistorische informatie van verschillende eigenaren te koppelen en ontsluiten zodat deze in samenhang kan worden beoordeeld. KICH richtte zich primair op professionals die actief zijn op het raakvlak van ruimtelijke ordening en cultuurhistorie, zoals planvormers, beleidsmakers, ontwerpers en vakspecialisten. De eigenaar van de cultuurhistorische informatie blijft verantwoordelijk voor de eigen gegevens. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed functioneerde als trekker van KICH. 

Vanaf 1 januari 2013 is de KICH website niet meer beschikbaar. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal een deel van de cultuurhistorische informatie die via de KICH website op te vragen was, met behulp van nieuwe technieken blijven aanbieden.

Vanaf 2013 presenteert de Rijksdienst zijn cultuurhistorische informatie in de vorm van kaartlagen op het overheidsportaal De Atlas Leefomgeving (https://www.atlasleefomgeving.nl/). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil namelijk hergebruiken wat al bedacht is en participeren in reeds bestaande samenwerkingsverbanden. Daarnaast wil de Rijksdienst modernere technieken toepassen (webservices).

De Rijksdienst biedt de datasets die voortvloeien uit haar wettelijke taken in de vorm van webservices aan. Dit gebeurt conform de Europese INSPIRE richtlijnen. De webservices zijn te vinden via het Nationaal Georegister. Daarin worden de datasets ook uitvoerig beschreven. Met webservices kunnen gegevens eenvoudiger worden uitgewisseld met onze partners,andere overheden en het bedrijfsleven.

De KICH website was sinds 2005 in de lucht. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was verantwoordelijk voor het beheer. Sindsdien is echter het nodige veranderd in de mogelijkheden om cultuurhistorische informatie beschikbaar te stellen. Vanwege deze nieuwe mogelijkheden en de kosten en complexiteit van de KICH website heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besloten om de KICH website uit te faseren.

Het uitfaseren van de KICH website en het onderbrengen van geo-diensten en -data in andere omgevingen is onderdeel van het project Erfgoedatlas. 

Afkorting
KICH

Projecttypering
 • Portal-project (samenvoeging van bestaande data)

Looptijd
2005-2013

Status
Afgesloten

Website
www.kich.nl

Projectplan
Onbekend

Contactpersoon
de heer H.C. de Groot, h.de.groot[at]cultureelerfgoed.nl en Benjamin Dekkers, projectleider van het project Erfgoedatlas, b.dekkers[at]cultureelerfgoed.nl

Projectorganisatie


Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (projectpartner)
Voormalig ministerie van VROM (projectpartner)
Alterra (projectpartner)
Geonovum (projectpartner)

Financiering


Budget
onbekend

Vervolgfinanciering
 • Voor beheer en verdere ontwikkeling

Resultaten


Projectresultaat
 • Informatiedienst voor het publiek
 • Infrastructurele voorziening

Doelgroep
 • Vakgenoten
 • Beleidsmakers
 • Anders

Collectietypering
 • Cartografisch materiaal

Domein
 • Archeologie
 • Archieven
 • Monumentenzorg

Geografische dekking
 • Lokaal
 • Regionaal
 • Provinciaal
 • Nationaal

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • uitbesteed
 • intern

Bestandstypen
 • Beeld
 • Geospatiële data
 • Tekst
 • Webdocumenten

Gekoppelde standaarden

Extensible HyperText Markup Language
Informatie Model Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie

Evaluatie


Laatst gewijzigd: 05-03-2013

Tags:
geo-informatie   portal  
6 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.