Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Charting the informatiOn landscape employing ContExt Information.

Projectgegevens


Beschrijving
Een centrale plaats binnen CHOICE is ingeruimd voor de zogenaamde ‘semantische annotatie’; het beschrijven van en het zoeken naar objecten door gebruik te maken van categorieën in gestandaardiseerde metadata lijsten als domein ontologieën en thesauri. Ook het ontsluiten en beschikbaarstellen van aan programma’s gerelateerde externe context informatie (recensies, kijkcijfers, documentatie, websites ) speelt een belangrijke rol binnen het project. Deze contextgegevens kunnen worden gebruikt als aanvullende zoekingangen op de formele (i.c. minimale) beschrijving van RTV programma’s die vanaf worden gemaakt. Ca. 80% van de beschrijvingen wordt dan automatisch gegenereerd, door gebruik te maken van de formele gegevens uit het uitzendproces en een combinatie van automatische indexeertechnieken. 20% wordt handmatig, en meer uitgebreid beschreven door de documentalisten van Beeld en Geluid.

Afkorting
CHOICE

Projecttypering
 • Onderzoeksproject

Looptijd
maart 2005 - 2009

Status
Afgesloten

Projectwebsite
www.narcis.nl/research/RecordID/OND1306106/Language/en

Projectplan
Onbekend

Contactpersoon
Johan Oomen (joomen[at]beeldengeluid.nl)

Projectorganisatie


Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Instituut Collectie Nederland (projectpartner)
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (projectpartner)
Max Planck Instituut (projectpartner)
Vrije Universiteit Amsterdam (projectpartner)

Financiering


Budget
Onbekend

Opbouw budget
 • eigen middelen
 • externe financiering (publiek)

Fondsen of subsidiegevers
 • NWO/CATCH

Toelichting fondsen of subsidiegevers
NWO: CATCH Programma

Resultaten


Projectresultaat
 • Software
 • Het gebruik van Semantische Web technieken (Web3.0)

Doelgroep
 • Vakgenoten

Collectietypering
 • Audiovisueel

Domein
 • Audio-visuele archieven

Digitalisering


Uitvoering digitalisering
 • niet van toepassing

Bestandstypen
 • Video

Toelichting (gebruikte software en projectmanagementmethode)
Voorbeeld van een use-case: Een documentalist start het annoteerproces van een radio of televisieprogramma in een edit-omgeving. Het te beschrijven programma is uniek geïdentificeerd. Er bestaat een (semantische) koppeling met gegevens die elders - binnen en buiten het productieproces, voor en na uitzending- over dit programma zijn gegenereerd. Dit kunnen zijn : het uitzendschema waarbinnen het programma is opgenomen, het draaiboek, de persaankondiging met inhoudsopgave, het originele scenario, de waardering door de kijkers etc. In het geval van historisch audiovisueel materiaal kan het ook gaan om filmkeuringdossier, achtergrondinformatie, oudere beschrijvingsbestanden etc. De contextbestanden kunnen zich binnen of buiten Beeld en Geluid bevinden.Nadat het te beschrijven programma door het systeem is geïdentificeerd, wordt de documentalist de gerelateerde contextinformatie aangeboden in categorieën/typen, zodat hij hieruit kan selecteren en kan kopiëren of anderszins verwerken in zijn beschrijving. Tijdens het annoteerproces worden door het systeem suggesties gedaan voor het gebruik van indextremen bij de betreffende beschrijving. Deze indextermen zijn afkomstig uit de Beeld- en Geluidsthesaurus. Suggesties voor het gebruik van termen bevorderen ook de uniforme indexering van dezelfde (typen) programma’s.

Gekoppelde standaarden

Extensible Markup Language
Resource Description Framework
Open Database License

Evaluatie


Laatst gewijzigd: 25-01-2012

1 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.