Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed: parallelsessies

De conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed begint 16 mei om 9.45 met een plenair programma. Na de koffie/theepauze kun je kiezen uit vijf parallelle sessies van ongeveer anderhalf uur. Na de lunchpauze worden de vijf parallelsessies herhaald, zodat je de mogelijkheid hebt om twee van de vijf thema’s te volgen. Hieronder vind je per sessie een uitgebreide beschrijving. De komende weken worden sprekers nog aangevuld.

Workshop 1: de praktijk van digitaal duurzaam archiveren

 
Erfgoed is wat we willen bewaren en doorgeven aan volgende generaties. Technologie speelt een steeds grotere rol in de processen en producten van de cultuursector die (op termijn) als cultureel erfgoed kunnen worden beschouwd. Een filmopname in 360° brengt de kijker tot in het hart van een voorstelling. Dans gefilmd met behulp van ‘motion capture’ maakt de wetenschappelijke analyse van bewegingen mogelijk. Steeds meer kunstenaars documenteren het maakproces van hun werk en willen het ook doorgeven. De samenwerking tussen kunstenaars, wetenschappers, ICT’ers en publiek leidt tot een boeiende cocktail van innovatieve culturele experimenten. Een vraag daarbij is dan wel welke strategieën en handelingen er nodig zijn om bijvoorbeeld born-digital kunst of digitale registraties van performances te archiveren en te presenteren. Wat kunnen ontwerpers, architecten en andere cultuurmakers zelf doen om de archivering van hun digitale werk mogelijk te maken? In deze sessie willen we je inspireren over innovatieve toepassingen binnen diverse cultuursectoren. Daarnaast bieden we zicht op de impact van deze ontwikkelingen op het doorgeven van cultuur aan volgende generaties.


Interactieve dansvoorstelling Breakdown Foto: Rodrigo Carvalho via Flickr


Sprekers:


Workshop 2: de maatschappelijke meerwaarde van digitalisering

Behoud en gebruik zijn twee zijden van dezelfde medaille. Zonder behoud geen hergebruik op lange termijn, en zonder gebruik is het lastig investeringen in behoud te rechtvaardigen. Het vergroten van de betrokkenheid van het publiek is belangrijk voor de maatschappelijke inbedding van zowel cultuur- als erfgoedinstellingen. Voor een erfgoedinstelling is de collectie hierbij het vertrekpunt. Hoe werkt dat voor cultuurinstellingen? Helpt digitalisering van het archief, de collectie of de videoregistraties hen om online communities te bereiken of om jongeren te laten participeren in het creatieve proces? Opent het de weg naar nieuwe businessmodellen? In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over het belang van publiek gebruik van je digitale producten.

Sprekers:


Workshop 3: Een plus een is drie: een ontmoeting tussen erfgoed en cultuur

Het opzetten van een digitale collectie, het verbinden van meerdere collecties onderling en het presenteren van een collectie, al dan niet digitaal, aan een breed publiek. Dit zijn voorbeelden van kennis bij erfgoed en culturele instellingen. Wanneer ervaring op een bepaald vlak nog niet aanwezig is, kan samenwerking interessant zijn.  
 
Wat maakt zo’n digitale samenwerking tussen erfgoed en cultuur interessant? Wat levert het jou als instelling op? En hoe pak je het aan? Tijdens deze sessie krijg je meer inzicht in de mogelijkheden voor samenwerking en de randvoorwaarden en ga je op speeddate met andere instellingen.
 
Ariela Netiv van Erfgoed Leiden en omstreken en Mila Ernst van Modemuze spreken over samenwerking. Na deze twee voorbeelden gaan we aan de slag met concrete vragen en behoeftes uit je eigen praktijk. Deze verzamelen we ongeveer twee weken voorafgaand aan de sessie. Schrijf je dus op tijd in voor deze workshop.Sprekers:


Workshop 4: erfgoed van podiumkunsten: hoe organiseren we de (gemeenschappelijke) verantwoordelijkheid?

Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten


De podiumkunstensector wil stappen zetten rond het verzamelen, conserveren, beheren en beschikbaar stellen van haar fysieke en digitale culturele erfgoed. De verschillende collecties zijn van essentieel belang voor de nieuwe generatie theatermakers, ontwerpers, dramaturgen, musici en dansers. Zou een regeling conform het Vlaams model iets zijn? Daar hebben culturele organisaties de verplichting om volgens uniforme richtlijnen hun voorstellings- en concertmateriaal te verzamelen en behouden.  

Naast beleid en hernieuwde ondersteuning van de kant van de overheid en fondsen, zijn ook inspanningen aan de kant van het veld zelf nodig. Kunnen we tot meer afstemming komen tussen de verschillende initiatieven en behoeften? En is er samenwerking mogelijk om gekende knelpunten, zoals onvoldoende capaciteit voor archiveringstaken, op te lossen? Kunnen we met elkaar collectieve afspraken maken rond auteursrechten? In deze sessie willen we een podium bieden om deze zaken verder met elkaar te verkennen. Natasha Stroeker (Panteia) zal de conclusies toelichten uit de inventarisatie naar digitalisering cultuurproducerende instellingen die in opdracht van OCW is uitgevoerd.Sprekers:


Workshop 5: Haal meer uit je publiek: werken met de community

Deze inspiratiesessie heeft als doel te laten zien dat je als organisatie op verschillende manieren interactie kan hebben met je publiek. Op welke manieren zou je je publiek kunnen betrekken bij je projecten of hoe zou je het publiek zelfs in kunnen zetten? Binnen de erfgoedwereld zijn er initiatieven als VeleHanden ontwikkeld om archieven te laten ontsluiten door liefhebbers. Binnen dit soort projecten kan er vervolgens een community ontstaan van vrijwilligers die de archieven een warm hart toedragen en die elkaar helpen en motiveren.
 
De community wordt steeds belangrijker in de erfgoed- en cultuursector. Instellingen concurreren met elkaar om de aandacht van potentieel publiek. Maar het is ook belangrijk om  het publiek te raken, mee te nemen en zelfs te laten co-produceren. Door bewust te zijn van de nieuwe, ook technische mogelijkheden en buiten de gebaande paden te treden, kunnen instellingen wellicht meer uit hun publiek halen. In deze sessie laten we aan de hand van inspirerende voorbeelden als VeleHanden en Publiek Geeft Sterren zien welke mogelijkheden er zijn om te werken met je publiek. Daarnaast zal Steven de Waal ingaan op de veranderende relaties tussen cultuurinstellingen en hun publiek.


Sprekers:Inschrijven voor de Conferentie Digitaliserig van Erfgoed en Cultuur en de deelsessies kan via het online inschrijfformulier. Kosten voor inschrijven bedragen 48,40.


Laatst gewijzigd: 09-05-2017

8 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (2)

Brecht Declercq - dinsdag 28 maart 2017 om 13:31
Wat de workshop over de podiumkunsten betreft: ik denk in alle bescheidenheid dat er ter zake een mooi voorbeeld in Vlaanderen te vinden is: de rolverdeling in digitalisering tussen Het Firmament (expertisecentrum podiumkunstenerfgoed), PACKED vzw (expertisecentrum digitaal erfgoed) en het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) heeft al mooie resultaten opgeleverd...
Marcus Cohen - vrijdag 31 maart 2017 om 17:00
Beslist relevant om goed te kijken wat er in Vlaanderen op het gebied van behoud erfgoed podiumkunsten al in gang is gezet! Reden te meer om als DEN te blijven optrekken met bv. PACKED en het Firmament. DEN onderhoudt op vaste basis contact over verdere samenwerking en uitwisseling van kennis.