Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Aangekondigde subsidieregelingen

Een overzicht van subsidieregelingen die in de toekomst van start gaan.

NWO: Smart Culturewww.nwo.nl/over-nwo/creatieve-industrie 

NWO Geesteswetenschappen heeft een serie nieuwe calls aangekondigd voor 2016 en 2017. Voor de komende periode wordt ruim €24 miljoen bijgedragen aan onderzoek voor de creatieve industrie. NWO heeft de ambitie om de kennisbasis voor deze topsector verder te versterken door in te zetten op onderzoeksprogramma’s die kennisverbinding binnen en tussen sectoren mogelijk maken en interdisciplinair onderzoek ondersteunen. Het Kennis- en Innovatiecontract 2016-2017 (pdf) biedt geesteswetenschappers nieuwe mogelijkheden, vooral onder het programma SMART Culture.

Smart Culture – Big Data / Digital Humanities

Budget: € 2.581.000
Aangekondigde call: najaar 2016

Het onderzoek binnen dit thema verbindt het onderzoek voor de creatieve industrie met Digital Humanities onderzoek en grootschalige digitale infrastructuren zoals CLARIAH en het onderzoek binnen de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) ICT 2016 – 2019, in het bijzonder Big Data (COMMIT2DATA). Big Data onderzoek voor de creatieve industrie kent in deze context twee programmalijnen:
In het algemeen gaat het om de interpretatie en ontsluiting van grote, complexe databestanden die mogelijkheden bieden voor nieuwe inzichten en doorbraken door het toepassen van nieuwe methodes en technieken.
Meer specifiek kunnen als mogelijke onderzoeksonderwerpen benoemd worden: open access, content als data, story-telling en experience design, vraagstukken op het gebied van privacy, smaakmanipulatie en authenticiteit van data, hergebruik van big data in smart systems, gevolgen van hergebruik van big data voor eigenaarschap, etc.
Het voorgestelde programma sluit in de breedte aan op de Kennis- en Innovatieagenda van CLICKNL (Smart Societies) en de onderliggende netwerkagenda’s en de Roadmap Smart Culture (pdf), de Kennis en Innovatieagenda ICT en COMMIT2DATA. In verschillende topsectoren vinden Big Data gerelateerde activiteiten plaats. De doorsnijdende uitdaging Big Data (via het meerjarige samenwerkingsverband COMMIT2DATA) heeft mede als doel de verschillende activiteiten met elkaar te verbinden en te versterken, zowel voor fundamenteel als toegepast onderzoek, als voor valorisatie en disseminatie. Het hier genoemde programma gaat onderdeel uitmaken van dat ecosysteem. De omvang van de private bijdrage is afhankelijk van het soort onderzoek dat gefinancierd wordt (zie spelregels publiek private programmering).

SMART Culture – SMART Society – SMART cities

Budget: € 2.400.000
Aangekondigde call: voorjaar 2017

SMART Cities / Creative Cities is gericht op onderzoek naar en kritische reflectie op de stedelijke ontwikkeling. Onder druk van digitalisering en economische en culturele transformaties vinden grote veranderingen plaats. Wat betekent dit voor het stedelijk herontwerp en de stad van de toekomst, de ruimtelijke en sociaal maatschappelijke veranderingen, de governance en de bijdrage van kunst, cultuur en creativiteit. 

Onderzoeksonderwerpen kunnen zijn: Het voorgestelde programma sluit aan op de Kennis- en Innovatieagenda van de Creatieve Industrie (CLICKNL) en de NWO Roadmap SMART culture, het thema SMART cities, het thema VerDUS (Verbinden van Duurzame Steden) en meer specifiek het programma Smart Urban Regions of the Future en Agenda Stad. Daarnaast is ook de thematiek van Smart Governance (onderdeel van de Sociale Infrastructuur Agenda) verbonden met dit programma. Inhoudelijk sluit het programma aan bij de NWO-uitdaging Veerkrachtige Samenleving. De omvang van de private bijdrage is afhankelijk van het soort onderzoek dat gefinancierd wordt (zie spelregels Publiek private programmering).

Contact
Voor meer informatie over de Roadmap Smart Culture en de subsidieregeling.
 
Janneke van Kersen
e   j.vankersen@nwo.nl
t    070 344 08 21

_____________________________________________


Terug naar de volledige Subsidiewijzer.


Laatst gewijzigd: 25-05-2016

7 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.