Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Digitaal Erfgoed Zichtbaar

In dit werkpakket staat de relatie tussen digitaal erfgoed en de gebruikersgroepen centraal. Alle activiteiten zijn erop gericht het publieksbereik te vergroten en het gebruik te intensiveren. Als digitaal erfgoed meer wordt gezien en vaker gebruikt, neemt de maatschappelijke waarde toe.

Programmaplan Digitaal Erfgoed Zichtbaar

De verschillende activiteiten binnen het werkpakket zorgen ervoor dat er meer erfgoed beschikbaar komt voor gebruikers en dat de manier waarop het erfgoed zichtbaar gemaakt wordt beter aansluit op de behoefte van de gebruikers. Daarnaast leveren de activiteiten kennis op voor de erfgoedinstellingen waarmee het werkpakket bijdraagt aan de competentieontwikkeling binnen de sector.  Het werkpakket bestaat uit drie onderdelen:

Afbeelding: schematische weergave van het werkpakket Digitaal Erfgoed Zichtbaar met onderdelen en projecten

A. Vraagarticulatie versterken

Dit werkpakketonderdeel gaat over het versterken van de vraagarticulatie en het verbeteren van de dialoog tussen aanbieders en gebruikers van digitaal erfgoed. Om een beter begrip te krijgen van hoe mensen digitaal erfgoed willen gebruiken, gaan het NDE in gesprek met de belangrijkste gebruikersgroepen, zoals: onderwijs, creatieve industrie, journalistieke media, wetenschap, toerisme en promotie, verenigingen voor heemkunde en genealogen, amateur ontwikkelaars, hackers, bloggers en kunstenaars. De uitkomsten worden vastgelegd in een gebruikersonderzoek.


B. Zichtbaarheid vergroten

Voor het vergroten van de zichtbaarheid zullen vier voorbeeldprojecten worden uitgevoerd. In de eerste fase zijn projecten geselecteerd die reeds bestaande initiatieven versterken. Het gaat om de bestaande initiatieven: innl, Biografisch Portaal, Virtueel museum Canon van Nederland. In 2016 zijn hier via een call for proposals vier nieuwe zichtbaarheidsprojecten aan toegevoegd.

C. Competenties ontwikkelen

De onderdelen Vraagarticulatie en Zichtbaarheid leveren kennis op. In het onderdeel Competentie ontwikkeling wordt die kennis gedeeld de erfgoedsector en met andere organisaties die digitaal erfgoed beheren en zichtbaar willen maken. De masterclasses Open Cultuur Data helpen de sector met het openstellen van data en het hergebruik ervan te stimuleren. Via deze masterclasses kan het NDE erfgoedprofessionals uit alle domeinen bereiken en zo het NDE-netwerk verder vergroten.
 

Projectresultaten

De beoogde projectresultaten moeten een concrete toename van de zichtbaarheid van digitaal erfgoed laten zien. Erfgoedprofessionals hebben na afloop van het project meer kennis, compententies en handvatten om hun collecties zichtbaar te maken. De NDE zelf is bekender en zichtbaarder geworden binnen de sector.


Laatst gewijzigd: 28-07-2017

8 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.