Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Digitaal Erfgoed Bruikbaar

Digitaal Erfgoed Bruikbaar richt zich op het beter vindbaar maken van (de versnipperde) digitale erfgoed informatie waarbij erfgoedinstellingen ondersteund worden bij het gezamenlijk online aanbieden en gemeenschappelijk gebruiken van collecties. De verschillende activiteiten richten zich met name op het realiseren van ‘business to business’ voorzieningen voor erfgoedinstellingen. Er wordt hierbij ook naar mogelijke samenwerking met leveranciers en private partijen gekeken.

Programmaplan Digitaal Erfgoed Bruikbaar

Bijna alle instellingen die dit werkpakket representeert (cultuur, media, overheid en wetenschap) hebben te maken met oplopende kosten voor het verbeteren van de toegankelijkheid en (her)bruikbaarheid van hun informatie. Nu is het moment om snelgroeiende lokale, thematische en landelijke initiatieven voor bundeling, koppeling en verrijking van datasets (erfgoedcollecties en de specialistische kennis daarover) te verbinden. Het gebruik van standaarden voor bijvoorbeeld koppelvlakken tussen datasets en toepassing van een landelijke referentie architectuur, zal bijdragen aan een duurzame landelijke voorzieningen waarmee de bruikbaarheid van het digitaal erfgoed vergroot zal worden.
 

Digitaal Erfgoed Bruikbaar heeft 3 onderling samenhangende doelstellingen:


Afbeelding: schematische weergave van de activiteiten en werkpakketten van Digitaal Erfgoed Bruikbaar

A. Gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie

Binnen het NDE wordt de technische infrastructuur voor Digitale Collectie doorontwikkeld tot een landelijk gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie. Dit netwerk biedt een drempelloze en transparante toegang tot de voor gebruikers relevante erfgoedinformatie. Er ontstaat een dynamisch samenspel tussen lokaal beheerde en gepresenteerde erfgoedinformatie en bovenlokale (thematische) doorsnedes op verschillende portalen, maar met eenduidige verwijzingen naar de erfgoedinformatie en de bijbehorende context.

B. Koppelen, zoeken en vinden

Dit werkpakket levert softwaretools en diensten op die semantisch zoeken en verrijken van digitaal erfgoed ondersteunen. De tools worden ondergebracht in een dienstenplatform. Het doel hiervan is de vindbaarheid van digitaal erfgoed zo optimaal mogelijk te maken. Instellingen kunnen toegang tot hun collectie verbeteren door gebruik te maken van rijkere informatie uit een landelijk termennetwerk en informatie uit andere collecties. Het gebruik van het termennetwerk, in plaats van de interne vocabulaires, kan bijvoorbeeld meertalig zoeken in de collectie mogelijk maken.
 

C. Kennis & innovatie informatietechnologie

Dit onderdeel ondersteunt de werkpakketten Netwerk van erfgoedinformatie en Koppelen, zoeken en vinden en richt zich namens het NDE op het agenderen van de behoefte aan softwareontwikkeling, datamodellen en semantische zoektechnieken. Het werkpakket bestaat uit 2 onderdelen: het publiceren van enkele white papers (maximaal 3) en het delen van kennis.
 

Projectresultaten

De projecten moeten resultaten in de vorm van samenwerking, software en kennisdeling opleveren.


Laatst gewijzigd: 02-06-2016

10 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.