Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

DE BASIS voor vervaardiging van audiomateriaal

In DE BASIS voor vervaardiging van audiomateriaal zijn de minimumeisen vastgelegd voor het maken van een digitale kopie van audiodragers. Omdat in sommige gevallen het digitaliseren van audiomateriaal eenmalig is – het materiaal is te kwetsbaar of de afspeelapparatuur te zeldzaam geworden –  is er sprake van (anders dan bij andere onderdelen van DE BASIS) substitutie-digitalisering en zijn de minimum eisen hierop aangepast. Voor born digital audiomateriaal kan deze richtlijn worden gebruikt in de keuze van archiverings- en online raadplegingsbestanden.

Vier soorten bestanden

Bij de vervaardiging van audiomateriaal maak je bij voorkeur een onderscheid tussen vier soorten bestanden naargelang de functie die ze vervullen:

Er kan uit economische overwegingen besloten worden om dezelfde specificaties te gebruiken voor verschillende soorten bestanden. Hierdoor bespaar je opslagruimte, transcoderingstijd en infrastructuur. 

Het “eerste” moederbestand

Dit moederbestand is de eerste digitale kopie van de originele geluidsopname en vormt de basis voor alle verdere kopieën. Het moederbestand ontstaat door omzetting van een analoge (Reel-to-Reel tape, Compact Cassette) of digitale (Digital Compact Cassette, DAT, MiniDisc) geluidsdrager naar een digitaal bestandsformaat. Bewaar tijdens het digitaliseringtraject steeds een onbewerkte versie van het moederbestand. Hou het origineel bij zolang je geen sluitende zekerheid hebt over de kwaliteit en de lange termijnbewaring van het moederbestand. Omdat audiodragers vaak kwetsbaar zijn en de afspeelapparatuur snel verouderd komt het digitaliseren of converteren van audio over het algemeen neer op substitutie van de originele drager.

Controleer het bronmateriaal en stel de digitaliseringsapparatuur in

Om het beoogde kwaliteitsniveau te behalen is het belangrijk om de digitaliseringsapparatuur correct in te stellen en het bronmateriaal moet in optimale conditie zijn. Voer daarom steeds de volgende routinecontroles uit:

Minimumrichtlijn

Selecteer een bestandsformaat

Het bestandsformaat van een digitale geluidsopname bepaalt de wijze waarop het digitaal gecodeerde geluidssignaal vastgelegd wordt in een computerbestand. Bij het moederbestand is het belangrijk om een bestandsformaat te kiezen dat je eenvoudig kan omzetten naar de gewenste archiverings-, reproductie- en raadplegingsformaten. Kies een bestandsformaat dat aansluit bij de tools en expertise die je daarvoor in huis hebt.

Minimumrichtlijn

Aanbevolen richtlijn

Bepaal de codering van het geluidssignaal

De codering van het geluidssignaal omvat de parameters die gebruikt worden om het analoge geluidssignaal om te zetten in een discreet signaal, in het bijzonder de bemonsteringsfrequentie (sample rate) en de bitdiepte (bit depth).

Minimumrichtlijn

Aanbevolen richtlijn

Archiverings, -reproductie en raadpleegbestanden

Minimumrichtlijn

Aanbevolen richtlijn

Specifieke metadata voor audiomateriaal 

Voor audiomateriaal zijn er specifieke metadata schema’s beschikbaar. De volgende schema’s worden aanbevolen:

Meer weten?

Verantwoording

Dit is een herziene, tweede versie van DE BASIS voor vervaardigen van audio(visueel) materiaal (december 2015). De eerste versie stamt uit 2009. Deze herziene tekst is opgesteld door DEN op basis van een expertmeeting op 15 april 2014 en input op de voorsteltekst door experts die werkzaam zijn op het gebied van audiovisuele digitalisering. Deze tekst loopt zoveel mogelijk op met de richtlijnen voor het digitaliseren van geluidsopnames van het Vlaamse PACKED Project CEST.

Denk mee!

Deze tekst staat altijd open voor commentaar. Wil je reageren of meedenken? Maak dan gebruik van het onderstaande reactieformulier of lever je commentaar rechtsreeks in de tekst via het bijgevoegde MSWord- of PDFbestand. Stuur deze naar den[at]den.nl onder vermelding van “DE BASIS voor vervaardiging van audiomateriaal”.


Laatst gewijzigd: 05-01-2017

Tags:
audiovisueel   audio  
5 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.