Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Geschiedenis Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)

De geschiedenis van DEN begint in 1996 met de oprichting van het consortium Digitaal Erfgoed Nederland. In de loop van de tijd heeft DEN zich ontwikkeld tot het huidige kennisinstituut voor digitale cultuur en erfgoed.

Consortium Digitaal Erfgoed Nederland
In 1996 nam een groep erfgoedinstellingen het initiatief tot de oprichting van het consortium Digitaal Erfgoed Nederland (DEN). De motivatie achter de oprichting was de verwachting dat erfgoedinstellingen hun publiek beter konden bedienen met behulp van ICT als ze samen zouden werken. Het streven was een sector-overstijgende infrastructuur voor digitaal erfgoed voor een breed publiek, met meerwaarde voor elke instelling, groot of klein.
 
Vereniging DEN
In 1999 werd vervolgens de Vereniging DEN opgericht met als doel een katalysator te zijn in een maatschappelijk proces waarin creatief en resultaatgericht nagedacht werd over de digitalisering van het cultureel erfgoed in Nederland. DEN wilde de erfgoedinstellingen helpen bij de professionalisering en verbetering van hun ICT-praktijk. 

Ontwikkeling Cultuurwijzer
Instellingsoverstijgende samenwerking en het stimuleren van het gebruik van normen en standaarden, resulteerde in de ontwikkeling van de Cultuurwijzer. Dit was een online platform waarin verschillende erfgoedcollecties voorzien van contextinformatie gezamenlijk voor een breed publiek  toegankelijk werden gemaakt. Voor het onderwijs werd het platform Cultuurwijs ingericht. De Cultuurwijzer was vooral bedoeld als “proof of concept”: bewijs dat samenwerking en standaardisering meerwaarde creëren voor het bedienen van een breed publiek.
De Cultuurwijzer en Cultuurwijs zijn in 2017 nu ondergebracht bij de Digitale School, een platform dat online lesmateriaal beschikbaar stelt voor leerlingen en docenten. Ze zijn nu te raadplegen via wp.digischool.nl/ckv/oefenen/cultuurwijs-2017/  en wp.digischool.nl/ckv/oefenen/cultuurwijzer-2017/.
 
Stichting DEN
In 2005 droeg DEN de Cultuurwijzer over aan het Instituut Collectie Nederland. De focus van DEN verschoof naar een centrale positie in een kwaliteitszorgsysteem voor ICT in het erfgoed. Om de onafhankelijkheidspositie te waarborgen, ging DEN over van de verenigings- naar de stichtingsvorm. DEN ging zich richten op het verzamelen van kennis, standaarden en normen voor de erfgoedsector. Ook vervulde DEN een platformfunctie voor de uitwisseling van kennis, best practice, ervaringen, ideeën en noviteiten. Het monitoren van bestaande kennis over ICT binnen erfgoedinstellingen en het gebruik van standaarden, interoperabiliteit, samenwerking en samenhang werd bovendien ook een belangrijke taak van DEN. Niet alles werd overboord gegooid. De Digitaal Erfgoedconferentie, in 2004 voor het eerst georganiseerd, werd bijvoorbeeld jaarlijks gecontinueerd.  
 
DEN in 2017
Inmiddels heeft de Stichting DEN zich weten te ontwikkelen tot het nationale kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector. DEN ondersteunt sinds januari 2017 naast de erfgoedbeherende instellingen ook cultuurproducerende instellingen (o.a. podiumkunsten) om in gezamenlijkheid een actieve bijdrage te leveren aan de informatiemaatschappij op basis van digitale collectievorming, archivering en dienstverlening.
 


Laatst gewijzigd: 17-02-2017

2 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.