Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Het samenwerkingsverband is op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tot stand gekomen.

In het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) werkt het Ministerie van OCW nauw samen met de erfgoedsector. Per deelsector (archieven, bibliotheken, musea, media, wetenschap) is een landelijk knooppunt benoemd. Samen met DEN - kennisinstituut Digitale Cultuur en landelijke startpagina innl is zo een kerngroep binnen het Netwerk gevormd. Deze kerngroep heeft de Nationale strategie digitaal erfgoed opgesteld. Het streven is zo veel mogelijk andere erfgoedinstellingen te betrekken bij de uitvoering van deze strategie, ten behoeve van een optimaal gebruik van digitaal erfgoed. 


De vijf knooppunten

Er nemen vijf grote landelijke knooppunten deel aan het Netwerk Digitaal Erfgoed:

Op initiatief van CLICKNL, onderdeel van de topsector Creatieve Industrie, werken 12 ICT-bedrijven samen in een (zesde) knooppunt Erfgoedsoftware Leveranciers om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van de Nationale strategie. 
 

Nationale strategie digitaal erfgoed

De strategie bevat doelen, vertrekpunten en werkprogramma’s voor een gezamenlijke aanpak gericht op de ontwikkeling van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed. De strategie is ontwikkeld door het NDE met bijdragen van tientallen professionals uit de verschillende sectoren, in de vorm van werkgroepen, bijeenkomsten en de review van teksten. Bekijk de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Watch the English version of the animation
 

Drielagenmodel

In de Nationale Strategie wordt gewerkt met een drielagenmodel:

 1. Dienstenlaag
 2. Verbindingslaag
 3. Contentlaag

De strategie streeft ernaar om binnen alle lagen, met een sterke focus op de gebruiker(s), meer hergebruik van al gedigitaliseerd materiaal te stimuleren. Op die manier gaat de maatschappelijke waarde van erfgoed omhoog. In laag 1 gaat het om het vindbaar maken van digitaal erfgoed. In de tweede laag gaat het om termenlijsten, om het ontwikkelen van concepten om koppelingen te kunnen maken tussen informatie en collecties. Ook de ontwikkeling van full content search bevindt zich in deze laag. De laatste laag gaat over de collecties en de beschrijvingen daarvan. Tussen de lagen zullen door alle sectoren heen open verbindingen gelegd worden, gebaseerd op standaarden en gelijke rechten.
 

Afbeelding: Elco van Staveren | Denkschets.nl
 

Werkprogramma’s 2015-2016

De Nationale strategie vormt de onderlegger van een aantal werkprogramma’s van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Er zijn drie werkprogramma’s, afgeleid van het drielagenmodel:

 1. Digitaal Erfgoed Zichtbaar
 2. Digitaal Erfgoed Bruikbaar
 3. Digitaal Erfgoed Houdbaar

Samenhang tussen de werkprogramma's

Deze werkprogramma’s hebben een aantal functies gemeen. Ten eerste hebben zij een overkoepelende functie. Dit betekent onder meer dat zij bestaande initiatieven op het gebied van digitaal erfgoed met elkaar verbinden. Maar ook onderling is er samenwerking tussen de werkprogramma’s. Door hun overkoepelende karakter pakken zij gemeenschappelijk en landelijk aan wat instellingen individueel vaak niet lukt. Ook zorgen zij ervoor dat elk project bij de meest geschikte partij terechtkomt, waarbij de beste resultaten tegen de laagste kosten worden bereikt. Ten tweede worden binnen de werkprogramma’s projecten uitgevoerd die aansluiten bij de doelen van het werkprogramma zelf en de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed. Tot slot houden de werkprogramma’s zich aan de standaarden en afspraken volgens de landelijke referentiearchitectuur voor digitaal erfgoed. Voor het uitwerken van de Nationale strategie en de werkprogramma’s stelt het ministerie van OCW 1,2 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2015-2016.

 

Werkplannen 

De werkpakketleiders hebben werkplannen opgesteld, je kunt ze hier downloaden en lezen.

 1. Werkplan Digitaal Erfgoed Zichtbaar (PDF)
 2. Werkplan Digitaal Erfgoed Bruikbaar (PDF)
 3. Werkplan Digitaal Erfgoed Houdbaar PDF)

 

Medewerkers

De drie werkprogramma's hebben een coördinator: 

 1. Zichtbaar: De coördinatie van Zichtbaar wordt tijdelijk waargenomen door Wilbert Helmus.
 2. Bruikbaar: Wilbert Helmus - wilbert.helmus[a]netwerkdigitaalerfgoed.nl
 3. Houdbaar: Marcel Ras - marcel.ras[a]netwerkdigitaalerfgoed.nl

De communicatie van het NDE wordt gecoördineerd door Carolien van Zuilekom carolien.van.zuilekom@netwerkdigitaalerfgoed.nl. Nieuws van NDE-projecten of ander nieuws dat interessant kan zijn om via NDE-kanalen te verspreiden kan naar Carolien worden gestuurd. 
 

De rol van DEN

DEN treedt op als adviseur van de regisseur van de digitale strategie van het ministerie van OCW. De website van DEN fungeert als primair informatieplatform voor het Netwerk Digitaal Erfgoed. Een eigen website van het Netwerk Digitaal Erfgoed is in de maak.
 

Meer weten?


Laatst gewijzigd: 30-01-2018

3 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.