Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Jaarverslag DEN 2014

2014 was het tweede jaar van de beleidsperiode 2013-2016. Het jaarverslag biedt een overzicht van de vele activiteiten die DEN in 2014 heeft verricht en de resultaten die daarmee zijn behaald.

2014 was een jaar van zowel terugkijken als vooruitkijken, met enerzijds een klanttevredensheidsonderzoek en een internationale visitatiecommissie en anderzijds het toewerken naar een langjarige strategie voor nationale voorzieningen voor digitaal erfgoed. Het jaarverslag biedt een overzicht van activiteiten uit 2014 en de resultaten die daarmee zijn behaald.

Lees het volledige jaarverslag DEN 2014 (pdf) over de activiteiten in 2014 en de resultaten die daarmee behaald zijn.


De belangrijkste resultaten uit 2014

Netwerk Digitaal Erfgoed

DEN is partner in het Netwerk Digitaal Erfgoed en gaf in 2014 uitvoering aan diverse projecten binnen dit netwerk, waaronder het penvoerderschap voor de NCDD en CCDD.
DE BASIS voor Auteursrechtenbeheer

In 2014 is het pakket van DE BASIS uitgebreid met DE BASIS DE BASIS voor Auteursrechtenbeheer. Deze biedt ondersteuning aan erfgoedinstellingen die hun digitale collecties (born digital of gedigitaliseerd) op internet beschikbaar willen stellen en het auteursrechtelijke aspect daarvan goed willen regelen.
Project Erfgoed & LocatieIn 2014 is de pilotfase van E&L afgerond, is er een marktconsultatie uitgevoerd en is de ontwikkelperiode van start gegaan. Tijdens deze fase van het project bouwen we aan de verschillende producten en diensten van Erfgoed & Locatie.
Open Erfgoed Koffies

DEN is in 2013 gestart met het organiseren van Open Erfgoed Koffies door heel Nederland, dit is in 2014 doorgezet met Koffie-bijeenkomsten in Middelburg, Groningen en Leeuwarden.
Afronding ENUMERATE en Europeana Inside

Halverwege 2014 is de 2e ENUMERATE-ronde afgerond en zijn de werkzaamheden van DEN doorgezet in Europeana v3. Europeana Inside werd eind 2014 afgerond, DEN was als werkpakketleider van WP2 verantwoordelijk voor het opstellen van specificaties voor de Europeana Connection Kit.
Management ProgrammaIn 2014 heeft DEN voor het eerst een eigen meerdaags bijscholingsprogramma uitgevoerd, speciaal gericht op directeuren van middelgrote erfgoedinstellingen.
Business plan Archives Portal Europe
In oktober 2014 is de Archives Portal Europe Foundation (APEF) opgericht. Deze nieuwe stichting zal ervoor zorgen dat de Archives Portal Europe kan blijven bestaan, ook na het aflopen van de financiering per 2015. DEN was betrokken bij het opstellen van het businessplan voor de stichting
Evaluatie

In 2014 heeft DEN enkele onderzoeken, onder andere een gebruikersonderzoek en visitatie, uitgevoerd om het draagvlak van de erfgoedsector voor onze taken te peilen.

Lees meer  in de blog van directeur Marco de Niet.
 


DEN in cijfers

  2010   2011 2012 2013 2014
Totale budget €913.220 €776.235 €960.044 €1.087.310 €1.480.932*
Totaal aantal medewerkers 12 16 18 19 20
Evenementen (conferenties, expertmeetings, werkgroepen) 28 37 48 41 44
Deelnemers (o.a. conferentie en workshops) 1.144 1.162 1.167 1.013 584
Bijeenkomsten internationaal netwerk 39 59 69 56 39
Projecten in projectenbank 219 227 260 280 304
Instellingen in kennisbank 321 354 473 812 824
Instellingen met een afgerond informatieplan in Kennisbank 146 146 146 147 148
Abonnees DEN-nieuwsbrief 1.400 1.536 1.677 1.850 1986
Volgers op DEN-Twitter -- 1.750 2.985 3.830 4410

 
 

* Het totale budget is inclusief het project Erfgoed & Locatie, bij de andere cijfers is E&L niet meegenomen; de resultaten van E&L worden in 2015 apart verantwoord.

Meer weten?


Laatst gewijzigd: 17-04-2015

1 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.