Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Starterspakket

Wil je ook aan de slag om je digitale collecties zo duurzaam mogelijk te ontsluiten en te bewaren, maar weet je niet precies waar je moet beginnen? DEN heeft nu een starterspakket samengesteld met daarin een aantal hulpmiddelen en richtlijnen, waarmee je bijvoorbeeld de digitale duurzaamheid van je collecties in kaart kunt brengen, auteursrechten kunt beheren of je potentiële businessmodel kunt bepalen.

Maak je collecties vindbaar met DE BASIS voor Vindbaarheid

Wanneer je DE BASIS voor Vindbaarheid toepast zorg je ervoor dat digitale objecten gevonden kunnen worden door zoekmachines, er probleemloos naar digitale objecten verwezen kan worden en dat objecten aangeboden kunnen worden op andere platformen dan je eigen website (denk aan initiatieven als Europeana en andere regionale, thematische of nationale portals). Tenslotte vormt DE BASIS voor vindbaarheid een eerste stap om de digitale collecties aan te bieden als linked (open) data.

Bekijk DE BASIS voor Vindbaarheid


 

Maak je collecties bruikbaar met DE BASIS voor Auteursrechtenbeheer

DE BASIS voor auteursrechtenbeheer bestaat uit een set van minimale eisen om het auteursrechtelijke aspect van je collecties goed te regelen. Deze eisen zijn tot stand gekomen op basis van consensus tussen diverse erfgoedprofessionals die ervaring hebben met auteursrecht en digitale erfgoedcollecties.

Ga naar DE BASIS voor Auteursrechtenbeheer
 

Maak je collecties houdbaar met het Scoremodel Digitale Duurzaamheid

Dit scoremodel gidst je door dit mijnenveld van risico’s en bedreigingen. Het resultaat is een rapport dat de sterke en zwakke punten van je digitale huishouding in kaart brengt. Waar mogelijk worden ook aanbevelingen gegeven voor het verkleinen van risico’s.

Start nu met het scoremodel


Maak je collecties beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar met het Toetsingsmodel Informatiehuishouding Erfgoedinstellingen 

Het Toetsingsmodel is een online zelftoets waarmee je kunt ontdekken hoe goed je collecties vindbaar, bruikbaar voor anderen en duurzaam toegankelijk zijn. Na het doorlopen van een dertigtal vragen volgt een eindrapport waarin wordt zichtbaar gemaakt hoe er is gescoord en worden suggesties gedaan hoe verbetering aan te brengen in de niet gehaalde criteria. De vragen en de indeling van het Toetsingsmodel sluiten nauw aan bij het Netwerk Digitaal Erfgoed programma. 

Ga naar het Toetsingsmodel


Breng de kosten van je activiteiten in kaart met het Rekenmodel Digitaliseringsprojecten

Het Rekenmodel digitaliseringsprojecten is ontwikkeld door DEN om je inzicht te geven in alle mogelijke kosten die digitalisering met zich mee kan brengen. In het Rekenmodel kunnen zowel de incidentele projectkosten als de structurele kosten van een digitaliseringsproject worden berekend. Hoe specifieker je het model invult, des te betrouwbaarder de uitkomst. De werking van het model, dat is gemaakt als een spreadsheet, wordt uitgelegd in de handleiding (pdf) en er zijn hulpteksten in het model zelf.

Ga naar het rekenmodel


Breng je businessmodel in kaart met het BMICE stappenplan

Het BMICE Stappenplan helpt erfgoedinstellingen met het in kaart brengen van het businessmodel en bij het structureel verankeren van bestaande of nieuwe digitale dienstenconcepten in dat businessmodel. Het plan bestaat uit zeven stappen. Met het Stappenplan willen we erfgoedinstellingen een ‘basispad’ aanreiken om businessmodel innovatie van de grond te krijgen, de knelpunten (zo goed als mogelijk) te overwinnen of omzeilen, en de digitale transitie definitief te landen in de organisatie en activiteiten.

Breng nu je businessmodel in kaart


 

Deel je collecties met het stappenplan van Europeana Inside


Het Netwerk Digitaal Erfgoed stimuleert samenwerking en bundelen van aanbod. Deel je collecties daarom strategisch met behulp van het stappenplan van Europeana Inside. Het stappenplan wijst op de noodzaak van het delen van collecties, het kiezen van partners daarbij en het inrichten van het werkproces. Hiermee is aansluiting op de nationale infrastructuur efficiënt en effectief.

Het stappenplan staat beschreven op de website van digitalecollectie.nl of ga voor meer informatie naar Europeana Inside


Laatst gewijzigd: 16-09-2016

8 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.