Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Auteursrechtenbeheer - Stap 4: Uitvoeren

In deze fase werk je de resultaten van de globale analyse op object- of deelcollectieniveau verder uit volgens het gekozen beleid. De hieronder vermelde activiteiten zijn alleen van toepassing op objecten/collecties die de instelling wil digitaliseren en beschikbaar stellen. Je begint met het vastleggen van de huidige situatie. Op basis daarvan kun je afspraken maken en licenties afsluiten.


 

Werken in het publieke domein

Voor collecties en objecten die tot het publieke domein behoren, raden we aan om dat te markeren met bijvoorbeeld het Public Domain Mark. Dit is niet noodzakelijk voor publicatie op eigen kanalen, maar wanneer je materiaal op Flickr, Europeana of Wikimedia wilt publiceren is dat wel een vereiste. Qua rechtenbeheer hoef je hiervoor verder niets te regelen.

Werken waar auteursrecht op rust

Collectieve licenties

Je kunt ook collectieve licenties afsluiten voor (delen van) je collectie. In dat geval maak je afspraken met de betreffende collectieve beheersorganisatie (CBO). Kijk daarbij kritisch in hoeverre je collectie wordt gedekt door zo’n collectieve licentie en in hoeverre je wordt gevrijwaard van claims. Voor werken van makers die niet bij een CBO zijn aangesloten moet je als nog individuele licenties afsluiten. Probeer bij het afsluiten van collectieve licenties zoveel mogelijk samen te werken, omdat afspraken met CBO's gebaseerd kunnen zijn op onderhandelingen. Denk ook goed na over de duur waarvoor de licentie wordt afgesloten.

 
 


Foto: opensource.com

Verweesde werken

In lang niet alle gevallen is de maker van een werk bekend. In dat geval heb je te maken met een verweesd werk. Een minimale eis van DE BASIS is, dat bij verweesde werken de zoektocht naar rechthebbenden wordt vastgelegd. Met ingang van 1 oktober 2014 (implementatie van de Europese Richtlijn voor verweesde werken in Nederland) is het verplicht om deze zoektocht uit te voeren en te registreren. Een werk kan dan pas als verweesd worden aangemerkt als onder meer aan deze voorwaarde is voldaan.

Op strategisch niveau kun je er echter voor kiezen om alle zoektochten naar rechthebbenden vast te leggen, ook als er wel een rechthebbende is gevonden. Bij twijfel hoeft dan niet het hele traject opnieuw afgelegd te worden.


Ga verder met stap 5.
Terug naar stap 3.


Laatst gewijzigd: 06-11-2017

Tags:
stappenplan   rechten   auteursrecht   DE BASIS  
7 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.