Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Auteursrechtenbeheer - Stap 3: Voorbereiding van de uitvoering

Nu je weet wat je wilt gaan doen, kun je je bezig houden met de uitvoering. Door die  in deze stap voor te bereiden bespaar je jezelf veel tijd en geld tijdens de uitvoering. Om het auteursrechtelijke aspect van je collectie goed te beheren moet voor DE BASIS minimaal aan de volgende eisen worden voldaan:

Organisatorisch

Nieuwe werken

Bedenk een procedure voor nieuw materiaal om direct de rechtenstatus vast te leggen. Probeer meteen de  rechten te verkrijgen voor het gewenste gebruik nu en in de toekomst. Je kunt hier bijvoorbeeld de procedures van SPECTRUM voor gebruiken.  
 

Bestaande werken

Met behulp van stap 1 en 2 weet je hoeveel tijd en geld je vrij kunt maken om de rechtenstatus van de collectie of delen daarvan uit te zoeken. Maak eventueel een plan van aanpak voor een gefaseerde registratie van de auteursrechtelijke informatie van de huidige collecties.
 

Wat ga je vastleggen

Bepaal welke rechteninformatie je gaat vastleggen. De minimale eis van DE BASIS voor auteursrechtenbeheer is dat de rechteninformatie van digitale objecten die op wat voor manier dan ook gepubliceerd worden en die niet onder een collectieve regeling vallen op objectniveau geregistreerd moet worden. Leg daarbij minimaal de volgende informatie vast:
 
Ook hier geldt dat SPECTRUM een goede aanzet geeft voor de velden die nodig zijn voor de beschrijving van rechteninformatie. Let op dat er een verschil is tussen de rechtenstatus van een object (het toegestane gebruik dat al dan niet via een licentie is geregeld) en de informatie over de maker en de rechthebbenden.
 

Tonen van de rechtenstatus

Bepaal op welke manier de rechtenstatus van je object getoond zal worden bij publicatie. Bedenk daarbij dat het belangrijk is dat deze informatie helder en snel vindbaar moet zijn voor mens en in veel gevallen ook voor machines.
 

Actuele informatie

De rechtenstatus van een object kan veranderen, bijvoorbeeld doordat het auteursrecht verloopt. Je kunt binnen je organisatie een soort ‘public domain day’ instellen, waarbij je jaarlijks kijkt welke materialen onderdeel zijn geworden van het publieke domein. Makers en erfgenamen kunnen verhuizen en/of overlijden, licenties kunnen verlopen en zelfs de regels van het auteursrecht kunnen veranderen. Het is van belang om de rechteninformatie over je objecten volledig en actueel te houden. Alleen dan heb je goed overzicht over de mogelijkheden van openbaarmaking bij bijvoorbeeld digitalisering.
 

Controle achteraf

Beslis hoe gecontroleerd zal worden of de gemaakte afspraken over licenties intern worden nageleefd.
 

Klachtenprocedure

Stel een procedure op voor het geven van reacties wanneer je bezwaren of klachten ontvangt in verband met (vermeende) schending van auteursrecht en bedenk hoe je hiermee om gaat. Je kunt in deze gevallen ook advies vragen bij andere instellingen, brancheverenigingen of de betreffende CBO als je daar een contract mee afgesloten hebt.


Verder met stap 4.
Terug naar stap 2.


Laatst gewijzigd: 06-11-2017

Tags:
DE BASIS   auteursrecht   rechten   stappenplan  
5 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.