Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Auteursrechtenbeheer - Stap 2: Maak strategische keuzes

Nu je globaal weet hoe je collectie qua auteursrechten in elkaar zit, kun je keuzes gaan maken. Kijk daarbij goed naar de strategische doelstellingen van de organisatie en de beschikbaarheid van tijd en middelen. Kun je het beheer goed regelen voor alle materialen, of moet je kiezen voor een deel van de collectie?Allereerst is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de manier van vastleggen en de inhoud van deze rechten. Als de rechtensituatie goed is vastgelegd, is het voor iedereen binnen de organisatie duidelijk wat met het materiaal gedaan mag worden. Ook als er geen rechten op je materiaal rusten is het handig om dat vast te leggen. 


Foto: Alun Salt

Neem bij het maken van keuzes, de volgende aspecten mee:

Voldoen aan DE BASIS

Voor gedigitaliseerde collecties die op internet worden gepubliceerd en waarvoor geen collectieve licentie wordt afgesloten, is de minimale eis van DE BASIS dat de rechteninformatie van deze collectie per object wordt beschreven en op recordniveau wordt vastgelegd. Voor die delen van de collectie die niet worden gedigitaliseerd, of waarvoor bij digitalisering en beschikbaarstelling op internet collectieve licenties worden afgesloten, is de minimale eis van DE BASIS dat de rechteninformatie per deel of per deelcollectie wordt vastgelegd. Wanneer er geen sprake is van bulkdigitalisering raden we aan om op beleidsniveau meteen te kiezen voor het gedetailleerd vastleggen van auteursrechtelijke informatie op objectniveau.

Samenwerking

Kies er ook voor om, waar mogelijk, met andere instellingen samen te werken op het gebied van auteursrecht. Dat kunnen andere soortgelijke instellingen zijn, maar ook kenniscentra of aggregatoren. Denk hierbij aan het uitwisselen van algemene kennis en informatie over rechthebbenden, samenwerken in zoektochten naar rechthebbenden en eventueel het gezamenlijk afsluiten van licenties.

   

Verder met stap 3.
Terug naar stap 1.


Laatst gewijzigd: 06-11-2017

Tags:
stappenplan   rechten   auteursrecht   DE BASIS  
4 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.