Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Auteursrechtenbeheer - Stap 1: Globale collectieanalyse

De eerste stap bestaat uit het maken van een globale analyse van je collectie met betrekking tot het auteursrechtelijke aspect ervan. Doel is om tot een grove indeling te komen: welk deel valt mogelijk in het publieke domein, welk deel is mogelijk verweesd en op welk deel rust auteursrecht?Iedere collectie is weer anders, het is onmogelijk om één algemene aanpak te beschrijven die op alle collecties kan worden toegepast. De onderstaande activiteiten zijn dan ook slechts richtlijnen om tot een globale analyse te komen:

  1. Deel de collectie eerst in op ouderdom en stel aan de hand daarvan globaal vast welk deel van de collectie zich in het publieke domein bevindt en welk deel auteursrechtelijk beschermd is of kan zijn.
  2. Stel globaal vast of er delen van de collectie zijn waarbij je te maken hebt met andere rechten, zoals naburige rechten, portretrecht, databankrecht of recht op bescherming van persoonsgegevens.
  3. Stel globaal vast of er rechten op andere aspecten van (delen van) je collectie zitten, bijvoorbeeld op foto’s van objecten, beschrijvingen in de inventaris en metadata.
  4. Stel globaal vast wat je weet over de makers en/of rechthebbenden. Hanteer daarbij de volgende onderverdeling: percentage wel bekend, percentage niet bekend en percentage dat na onderzoek bekend kan zijn. Bedenk daarbij dat 'bekend zijn' uit twee aspecten bestaat: niet alleen is de naam van de maker of de rechthebbende belangrijk, het is ook noodzakelijk om contactgegevens te hebben voor het eventueel verkrijgen van toestemming.
  5. Leg de resultaten van deze analyse vast in een analyserapport.

Ga verder met stap 2.


Laatst gewijzigd: 29-09-2014

Tags:
rechten   auteursrecht   DE BASIS   stappenplan  
2 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.