Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

DE BASIS voor auteursrechtenbeheer

DE BASIS voor auteursrechtenbeheer biedt ondersteuning aan erfgoedinstellingen die hun digitale collecties (born digital of gedigitaliseerd) op internet beschikbaar willen stellen en het auteursrechtelijke aspect daarvan goed willen regelen. DE BASIS heeft zowel betrekking op het ontwikkelen en opzetten van beleid op dit gebied, als op de praktische uitvoering daarvan. DE BASIS voor auteursrechtenbeheer bestaat uit een set van minimale eisen om het auteursrechtelijke aspect van je collecties goed te regelen. Deze eisen zijn tot stand gekomen op basis van consensus tussen diverse erfgoedprofessionals die ervaring hebben met auteursrecht en digitale erfgoedcollecties.


Foto: Martin Fisch

Nut en noodzaak van DE BASIS voor auteursrechtenbeheer

Er is voor erfgoedinstellingen al veel informatie over auteursrecht te vinden. Wat voegt DE BASIS voor auteursrechtenbeheer daar nog aan toe? In het algemeen heeft de meeste informatie over auteursrecht voor erfgoedinstellingen betrekking op de verschillende soorten rechten die op verschillende soorten objecten rusten. Er is weinig informatie over de organisatorische kant van auteursrechtenbeheer in een erfgoedinstelling.  DE BASIS voor auteursrechtenbeheer voorziet juist in die lacune en geeft antwoord op vragen als: waar moet je als erfgoedinstelling allemaal aan denken als je het auteursrechtelijke aspect van je collecties goed wilt beheren? Hoe veranker je rechtenbeheer in je organisatie? Meer inhoudelijke informatie over de betekenis van auteursrecht en andere rechten, zoals naburige rechten, kun je vinden in bijbehorende kennisdossiers.


Stappenplan

DE BASIS voor auteursrechtenbeheer is opgezet als een stappenplan dat in grote lijnen overeenkomt met de kwaliteitscyclus die het hart vormt van de kennisbank van DEN: informatiebeleid maken, plannen maken, uitvoeren en evalueren. Naast de minimale richtlijnen worden ook aanbevelingen gedaan wanneer je je rechtenbeheer nog beter wilt regelen. 


Auteursrecht in relatie tot de werkprocessen in de organisatie

Goed beheer van het auteursrechtelijke aspect van collecties is een arbeidsintensieve activiteit, omdat het om grote hoeveelheden objecten kan gaan. Daarom is het verstandig om eerst strategische keuzes te maken en deze vast te leggen in een beleidsdocument, zoals een meerjarenbeleidsplan of een informatieplan. Om die keuzes te kunnen maken is het noodzakelijk dat er globaal inzicht is in de samenstelling van de collectie. Het collectieplan is hiervoor een goed uitgangspunt.

Het stappenplan is opgedeeld in vijf stappen. Elke stap is op een aparte pagina gepubliceerd. Hieronder volgt een korte samenvatting van het stappenplan. Je kunt de gehele BASIS voor auteursrechtenbeheer inclusief het stappenplan ook als pdf downloaden.


Samenvatting:

  1. Maak eerst een globale analyse van je collectie: wat is de samenstelling van je collectie en hoe belangrijk is het auteursrechtelijk aspect ervan? Leg de uitkomst van de analyse vast. Lees meer
  2. Maak naar aanleiding van de globale analyse strategische keuzes en formuleer een beleid. Deze keuzes hebben gevolgen voor de werkzaamheden op diverse organisatorische niveaus. Lees meer
  3. Bereid de uitvoering goed voor: richt de organisatie in, zet procedures op en maak keuzes op het gebied van de uitvoering. Lees meer
  4. Voer de activiteiten uit zoals die in de voorgaande stappen zijn bepaald. Lees meer
  5. Evalueer het geheel: wat is goed en hoeft niet te worden aangepast? Wat voldoet er niet en moet worden aangepast en waarom? Lees meer

English version  

The BASICS for copyright management

Meer weten?


Nederlandse bronnen:

Buitenlandse bronnen:
(Let op: Deze buitenlandse sites zijn alleen bedoeld ter inspiratie voor wat betreft werkwijze, oplossen van problemen en uitleg van algemene principes. De specifieke uitleg van wet- en regelgeving verschilt echter per land. Soms zijn dit minieme verschillen. Het is daarom belangrijk om feitelijke informatie van deze sites altijd te checken met de situatie in Nederland.)


Denk mee

De tekst is tot stand gekomen met dank aan een groep experts, maar DEN is ook benieuwd naar feedback en ervaringen uit de rest van het veld. Je kunt je commentaar, aanvullingen en ervaringen delen onder deze pagina of mailen naar den@den.nl


Laatst gewijzigd: 06-01-2017

Tags:
rechten   DE BASIS   auteursrecht  
3 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.