Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Jaarverslag DEN 2013

2013 was het eerste jaar van de beleidsperiode 2013-2016. Het jaarverslag van DEN over 2013 biedt een overzicht van de veelheid aan activiteiten die DEN in 2013 heeft verricht en de resultaten die daarmee zijn behaald. 2013 was opnieuw een productief jaar. 

Alle prestatieafspraken zoals vastgelegd in het Beleidsplan 2013-2016 (pdf) zijn in 2013 royaal gehaald. Bovendien is DEN in 2013 zeer succesvol is geweest met het verwerven van additionele projectfinanciering, bij diverse subsidiegevers, waaronder OCW/Netwerk Digitaal Erfgoed en de Europese Commissie. De projecten die DEN uitvoert worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de kerntaak, kwaliteitszorg voor het digitaal erfgoed. 

Lees het volledige jaarverslag DEN 2013 (pdf) over de activiteiten in 2013 en de resultaten die daarmee behaald zijn.


De belangrijkste resultaten uit 2013

DISH 2013

Op 2 en 3 december 2013 organiseerde DEN samen met Het Nieuwe Instituut en Europeana de derde editie van DISH, de tweejaarlijkse internationale conferentie over digitaal erfgoed.
Nieuwe rapportage ENUMERATE / De Digitale Feiten 2011-2013In 2013 publiceerde DEN tussentijdse resultaten van de Nederlandse inbreng in ENUMERATE, met de laatste stand van zaken op het gebied van digitaal erfgoed in Nederland.
Project Erfgoed & LocatieIn 2013 is de overdracht van het project Erfgoed & Locatie aan DEN formeel goedgekeurd, het projectteam op volle sterkte gebracht en is het project succesvol uitgerold. 
Functionele vernieuwing van de projectenbank

De functionaliteit van de projectenbank is verbeterd, zodat instellingen volledig beheer kunnen voeren over hun eigen project- en instellingsinformatie.
Werkplannen CCDD en NCDD

In 2013 hebben zowel de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) als de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) met steun van DEN gewerkt aan werkplannen voor de komende jaren.
Unesco Radmap for Digital Preservation

DEN leverde een belangrijke bijdrage aan de Unesco Roadmap for Digital Preservation, als mede-auteur van de position paper en mede-organisator van een workshop in Marseille en twee bijeenkomsten in Den Haag. 
Beleidsadvies Waardeer samenwerking

DEN was co-auteur van een omvangrijk beleidsadvies van de Raad voor Nederlandse Letteren aan de Taalunie/Comité van Ministers van Nederland en Vlaanderen.
meSchENUMERATEEuropeana Inside


In 2013 heeft DEN grote bijdragen geleverd aan de Europese projecten Europeana Inside, meSch en ENUMERATE.
Record aantal publicatiesIn 2013 heeft DEN een record aantal publicaties (zowel gedrukt als digitaal) behaald. 
Inhoudelijke vernieuwingen aan de kennisbank

Het hele jaar zijn verschillende kennisdossiers, standaarden en richtlijnen aan de kennisbank toegevoegd en geactualiseerd. 
 


DEN in cijfers

  2009 2010   2011 2012 2013
Totale budget €919.007 €913.220 €776.235 €960.044 €1.087.310
Totaal aantal medewerkers 12 12 16 18 19
Evenementen (conferenties, expertmeetings, werkgroepen) 21 28 37 48 41
Deelnemers (o.a. conferentie en workshops) 1.382 1.144 1.162 1.167 1.013
Bijeenkomsten internationaal netwerk 22 39 59 69 56
Projecten in projectenbank 184 219 227 260 280
Instellingen in kennisbank 296 321 354 473 812
Instellingen met een afgerond informatieplan in Kennisbank 118 146 146 146 147
Abonnees DEN-nieuwsbrief -- 1.400 1.536 1.677 1.850
Volgers op DEN-Twitter -- -- 1.750 2.985 3.830

 
 


Meer weten?


Laatst gewijzigd: 11-06-2014

Tags:
DEN  
3 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.