Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD)

De Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid is een kennisnetwerk waarin cultureel erfgoedinstellingen met elkaar aan de slag gaan om digitale informatie duurzaam toegankelijk te houden.  

In de sector cultuur worden steeds meer digitale objecten geproduceerd en gearchiveerd. Denk aan digitale kunst, gedigitaliseerde schilderijen en prenten, culturele websites en omvangrijke databases met digitale informatie over erfgoedcollecties. Het is voor erfgoedinstellingen daarom noodzakelijk kennis en expertise op te bouwen over duurzame toegankelijkheid van de digitale collectie en collectie-informatie, bij voorkeur binnen de eigen instelling. Er is veel specialistische kennis bij instellingen zelf, maar deze wordt niet duurzaam geborgd en ook niet structureel gedeeld. De kennis is verdeeld over een groot aantal erfgoedinstellingen en netwerken. De CCDD bundelt de kennis in één kennisnetwerk.

Uit welke partijen bestaat de CCDD?

De CCDD is een netwerkverband van professionele culturele instellingen. Elf instellingen vormen een kerngroep, die het bestuur van de CCDD ondersteunen. Sandra den Hamer (directeur van EYE Film Instituut Nederland) treedt op als voorzitter, zij vertegenwoordigt de CCDD in de NCDD. Het secretariaat van de CCDD is belegd bij DEN. Voor meer informatie over de CCDD kun je contact opnemen met Marcus Cohen: Marcus.Cohen[at]den.nl.De kerngroep:
 1. EYE Film Instituut Nederland
 2. Erfgoedinspectie
 3. Fries Museum
 4. Het Nieuwe Instituut
 5. Living Media Art (LIMA)
 6. Naturalis Biodiversity Center
 7. Nederlandse Museumvereniging/SIMIN
 8. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)
 9. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 10. Rijksmuseum Amsterdam
 11. Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)

Samenwerking met NCDD 

De CCDD werkt nauw samen met de sectoroverschrijdende coalitie op het gebied van digitale duurzaamheid: de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD). De activiteiten van deze coalities moeten bewerkstellingen dat Nederland over vijf jaar beschikt over een stabiele organisatorische en technische infrastructuur voor digitale informatie. Gezamenlijk zetten zij zich in om bewaarstrategieën voor digitale culturele data uit te werken.

Nationale verkenning digitale duurzaamheid in de publieke sector

In 2009 publiceerde de NCDD een brede verkenning 'Toekomst voor ons digitaal geheugen: duurzame toegang tot informatie in Nederland’ (pdf), om de risico’s van verlies van digitaal materiaal in de publieke sector duidelijk in kaart te brengen. In deze verkenning staat de vraag centraal wie in Nederland wat bewaart en hoe dit gebeurt. Het rapport gaat in op de stand van zaken in de sectoren Wetenschap, Overheid en Cultuur/Erfgoed. Het onderzoek naar de sector Cultuur/Erfgoed is apart raadpleegbaar in de vorm van de Inputnotitie Cultuur/Erfgoed (pdf). Deze inputnotitie schetst de stand van zaken op het gebied van digitale duurzaamheid in de cultuursector, in het bijzonder de erfgoedsector.

'Toekomst voor ons digitaal geheugen: duurzame toegang tot informatie in Nederland'

De resultaten van de verkenning vormen de basis voor een strategienota waarin een aanpak voor de gesignaleerde problemen wordt voorgesteld: 'Toekomst voor ons digitaal geheugen: duurzame toegang tot informatie in Nederland’ (pdf).

Strategische Agenda en Werkplan 2013 – 2018

In juni 2012 presenteerde de CCDD tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Mesdag Collectie in Den Haag haar Strategische Agenda 'Digitale collecties voor de eeuwigheid?'. Het eerste exemplaar van de agenda werd aangeboden aan Marjan Hammersma, directeur Media, Letteren en Bibliotheken van het Ministerie van OCW. Als vervolg op de Strategische Agenda heeft de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) een werkplan voor de periode 2013 - 2018 op laten stellen.

Folder en eindrapport onderzoeksproject Generieke Workflows Born Digital Erfgoed


In september 2015 verschijnt het eindrapport (onder titel: Generieke Workflows Born Digital Erfgoed) van het in opdracht van de CCDD uitgevoerde onderzoek naar de stand van zaken aangaande duurzame toegankelijkheid van born digital erfgoed binnen de domeinen kunst, film, fotografie en architectuur. Het onderzoek is uitgevoerd door Gaby Wijers (directeur LIMA) en Hannah Bosma (projectmedewerker CCDD en onderzoeker). Het rapport bevat naast een uitgebreide weerslag van het onderzoek ook de nodige aanbevelingen en aanknopingspunten voor verdere projecten en toekomstig onderzoek. Eerder in 2015 verschijnt de folder Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed dat op een bondige manier de problematiek van het onderzoek samenvat. Het onderzoek is met financiële steun van het ministerie van OCW totstandgekomen, sluit nauw aan op de initiële fase uit het Werkplan 2013 - 2018 van de CCDD en is in samenhang gepresenteerd met de NCDD onderzoeksprojecten in september 2015. 

 

Meedenken over digitale duurzaamheid binnen de culturele sector?

Het kennisplatform van CCDD geeft ruimte om mee te denken, te discussiëren of vragen op te werpen. Bezoek daarvoor de LinkedIn-pagina over de CCDD. De CCDD zal ook kennisbijeenkomsten voor de achterban organiseren om de kennis over duurzame toegankelijkheid te bevorderen. Abonneer je op de LinkedIn Group om hiervan op de hoogte te blijven.

 

Meer weten?


Laatst gewijzigd: 04-09-2017

9 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.