Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Totstandkoming van DE BASIS voor vindbaarheid

DE BASIS voor vindbaarheid is in augustus 2014 deels herzien. Anders dan bij een complete herziening waarbij een expertmeeting en verschillende inspraakrondes plaatsvinden, is in dit geval volstaan met een expertdiscussie via de mail.

De herziene DE BASIS voor vindbaarheid staat inmiddels open voor commentaar vanuit het veld. Anders dan in het verleden staat de tekst altijd ter discussie. Als er voldoende aanleiding toe is, zullen er - na raadpleging van de experts - wijzigingen worden doorgevoerd. Wanneer er noodzaak is tot majeure wijzigingen zal er een nieuwe expertmeeting worden belegd.
 

Vergelijking tussen versie 2 en 3

 
In versie 3 is het onderdeel “Hergebruik van data” bijgesteld. De grootste vernieuwing behelst de verplaatsing van de standaard OAI-PMH van “minimale eis” naar “aanbeveling”. Uit de discussie met de experts kwam OAI-PMH naar voren als een breed ondersteunde, maar niet onomstreden, en misschien in sommige opzichten verouderde, standaard. De positie van OAI-PMH als de enige manier om je data aan te bieden werd in ieder geval door het grootste deel van de experts niet meer gedeeld. In de vernieuwde tekst wordt OAI-PMH daarom gepresenteerd als één van de manieren waarop (erfgoed)data kan worden aangeboden - zoals bijvoorbeeld ook via een API en/of JSON. Daarbij blijft OAI-PMH wel een belangrijke pijler (zoals ook in DE BASIS staat vermeld) in het “aggregatielandschap”. Verder zijn in de nieuwste versie ook de domeinspecifieke XML erfgoed schema´s (LIDO, EAD, MODS etc) en de uitwisselstandaard JSON opgenomen.
 
 

Vergelijking tussen versie 1 en 2


De vernieuwde DE BASIS voor vindbaarheid is in vergelijking met de oude tekst (uit 2007) meer voorzien van context en is daardoor een stuk langer geworden. De tekst is als een stappenplan opgezet, waarbij wordt toegewerkt naar optimale vindbaarheid en waarmee een begin wordt gemaakt naar het aanbieden van collecties als linked (open) data. Verder is er meer aandacht gekomen voor zoekmachinedoorzoekbaarheid van digitale erfgoedcollecties en de aansluiting bij portals als Europeana.
 
In vergelijking met versie 1 zijn de volgende standaarden toegevoegd, aangevuld of weggelaten:
 
Versie 1 Versie 2
HTTP HTPP(S) en/of FTP
URI URI
XML XML valideerbaar middels een XSD bestand
UTF-8  
Dublin Core Simple Dublin Core
OAI-PMH OAI-PMH
SRU  
  HTML-landingspagina voor elk digitaal object

Verder zijn in versie 2 een aantal aanbevelingen opgenomen:
UTF-8 en SRU zijn in versie 2 dus niet langer als eisen opgenomen. UTF-8 werd als een dermate onvervreemdbaar onderdeel van XML gezien dat een separate vermelding overbodig leek. SRU heeft, anders dan in 2007 werd gedacht, geen wijde implementatie ondervonden buiten de bibliotheeksector. 
 
De oude versie van DE BASIS voor vindbaarheid is beschikbaar als PDF-bestand.
 

Experts


De volgende experts hebben bijgedragen aan de nieuwe versie van DE BASIS voor vindbaarheid:
 

Samenwerking met PACKED/CEST


Bij de totstandkoming is nauw samengewerkt met de Vlaamse zusterorganisatie van DEN, PACKED en daar onder vallende project CEST (Cultureel Erfgoed Standaard Toolbox). De CEST richtlijn voor open data valt nauw samen met de DE BASIS voor vindbaarheid.


Laatst gewijzigd: 22-08-2014

Tags:
DE BASIS   expertmeeting   vindbaarheid  
5 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.