Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Parallelsessie 5: Erfgoed en locatie
Sessievoorzitter: Kees Hendriks (RCE)
Sprekers: Hans Mol & Johan Feikens (Fryske Akademy) en Ralph Stuyver &Tine van Nierop (Stichting DEN)
 
Omschrijving van de sessie
Tijdens deze sessie was er ruimte voor twee inleidingen over lopende en te starten trajecten die het gelokaliseerde erfgoed met gevarieerd inzet van gereedschap en methoden vastleggen, verbinden en ontsluiten: Erfgoed & Locatie en HISGIS. Ter introductie vertelde Kees hendruks van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over INSPIRE: een Europese kaderrichtlijn, gericht op de verbetering van de beschikbaarheid, kwaliteit, toegang tot en uitwisseling van geo-informatie in Europa (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/)
 
Erfgoed en Locatie


In hun presentatie gaven Ralph Stuyver &Tine van Nierop informatie over het project Erfgoed & Locatie. Dit project start in januari 2013. Het project biedt het grote publiek toegang en participatie tot ruimtelijk erfgoed, via innovatieve producten van de creatieve industrie en andere partijen, op basis van een duurzame en open digitale infrastructuur en semantische architectuur. Binnen het project wordt gesproken van ‘GisGeo’: geo-standaarden en normen voor digitaliseren, georefereren, vectoriseren, opslag, uitwisseling en presentatie. (OGC, INSPIRE, IMGeo, PDOK, etc.) en ‘ErfGeo’: geo-standaarden en normen voor opslag, uitwisseling en presentatie, die nog worden uitontwikkeld (IMKICH, Europeana).
Meer informatie: www.den.nl/project/501/
 
HISGIS


Hans Mol (Fryske Akademy) vertelde over het HISGIS-project. HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. HISGIS is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Het project gebruikt de Kadaster kaart van1832 als basis  voor de koppeling van historische gegevens. Het is de ambitie om dit voor heel Nederland (vlakdekkend) te realiseren.Johan Feikens (Fryske Akademy) gaf daarbij een presentatie over een voorbeeld waarbij HISGIS (de kadasterkaart van 1832) gebruikt is als basis voor de koppeling met historische bronnen. In dit geval de Amsterdamse huisnummergeristraties tussen 1796 en 1900.
Meer informatie: www.hisgis.nl/
 


Laatst gewijzigd: 18-01-2013

8 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.