Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Parallelsessie 4: Creatieve Industrie en wetenschap
Sessievoorzitter: Johan Oomen (Beeld en Geluid)
Sprekers: Harro Stokman (EUvision), Erwin Verbruggen (European Business & Innovation Centre Network & Beeld en Geluid), Frank Kresin (De Waag)en Mark Lindeman (Picturae)

Omschrijving van de sessie
In deze sessie kwamen voorbeelden voorbij van samenwerking tussen de creatieve industrie en de wetenschap. Lees hieronder meer over de verschillende projecten.
 
Harro Stokman (EUvision technologies)


Harro Stokman vertelde onder andere over hoe de samenwerking tussen EUvision met de UVA is geregeld en waarom er gekozen werd voor een bedrijf als spin-off voor de onderzoekstaken van de UVA. Businesscase: de UVA verleent een exclusieve oneindig durende licentie aan het bedrijf in ruil voor aandelen. EU vision werkt specifiek aan ‘visual concepts herkenning’, hierbij kun je zoeken op plaatjes, in plaats van op tekst. Het probleem: iedereen wil deze techniek hebben, maar niemand wil er nog voor betalen. De techniek is onbekend op de markt. Een uitdaging is de ontwikkeling van R&D prototype naar een stabiele release die de markt op kan. Hiervoor is goede documentatie van de software nodig, waarvoor universiteitsmedewerkers niet genoeg tijd en ambitie hebben. Andere bedrijven, zoals Google, zouden het onderzoek ook onderuit kunnen halen (zoals is gebeurd op het gebied van spraakherkenning), maar omdat Google geen onderzoeksresultaten publiceert wordt dit als een niet al te groot gevaar gezien.

Erwin Verbruggen (European Business & Innovation Centre Network en Beeld en Geluid)

Erwin Verbruggen presenteerde het project DigiBic, een EU-project waar Beeld en Geluid aan mee werkt. BIC staat voor Business and Innovation Center. Het doel van het project is de uit researchprojecten resulterende tools onder de aandacht van de creatieve industrie brengen en zo ook dichter bij de beoogde gebruikers uit verschillende sectoren. Vees te vaak blijven handige tools namelijk onbekend, omdat het project eindigt en er geen middelen meer over zijn om de prototype door te ontwikkelen naar een marktconform software product.
Bekijk een lijst met technologieën: www.digibic.eu/technlist.asp?slevel=0z84z102&parent_id=102

Frank Kresin (De Waag)


Frank Kresin vertelde over de aanpak van Waag Society. Waag Society doet aan zogenaamde Creative Research. Ze gebruiken daarbij een toolbox van methodes: Thinking through making -Ask, make, try.Kijken naar wat mensen willen en doen antropologisch onderzoek: Wat is de vraag achter je vraag? Ze werken daarbij in extensive partnerships: met zoveel mogelijk verschillende partijen in de innovatieketen samenwerken. Ze gebruiken het businessmodelcanvas om een besluit te nemen over wanneer ze iets wel of niet gaan commercialiseren. Als ze een product op de markt brengen, dan gebeurt dat vanuit hun losgekoppelde bedrijf 7Scenes.

Mark Lindeman (Picturae)

Mark Lindeman van Picturae spreekt tijdens zijn presentatie over OpenSKOS. Dit is een opensource uitwisselingsplatform voor (management van) SKOS structuren; voor thesaurusbeheer kortom. Groot voordeel: een thesaurus is zo niet meer opgeborgen in een (gedrukt boek), maar elk concept kan apart benaderd worden door de computer. Dat is handig voor zowel de toepassing, als het beheer ervan. Iedereen die de OpenSKOS infrastructuur installeert, wordt er onderdeel van en kan zo andere kennisstructuren (= thesauri) binnenhalen, omdat er een OAI-server ingebouwd zit. Maar wat heeft een creatief bedrijf als Picaturae eraan om OpenSKOS 10 jaar lang gratis en als SaaS (software as a service) aan te bieden? Ze vergaren daardoor domeinspecifieke kennis, waarover ze hun klanten weer kunnen adviseren. Daarnaast hebben ze inkomsten uit de hosting en de doorontwikkeling voor klanten.


Laatst gewijzigd: 22-01-2013

3 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.