Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Inloopsessie 3: Voorbeelden erfgoed en wetenschap
Voorzitter: Marjelle van Hoorn (VSC)
Sprekers: Koos Biesmeijer, (Naturalis), Bruno Vandermeulen, (KU Leuven), Arjan van Hessen (CLARIN), Georges Elissen & John van der Pas (Archief Eemland & Saxion Deventer), Marjolein Beumer & Linn Borghuis (Nieuwe Meesters Delft)
 
Omschrijving van de sessie
Samenwerking tussen erfgoed en wetenschap. Tijdens deze sessie kwamen presentaties van diverse aard voorbij, die allen voorbeeld zijn van succesvolle samenwerking tussen erfgoed en wetenschap.
 
Koos Biesmeijer – Naturalis


In zijn presentatie geeft Koos Biesmeijer  aan hoe de digitalisering van natuurhistorische collecties de wetenschap vooruit helpt. Het doel van zijn project ‘Nieuw leven voor dode hommels’ is dat in 2015 alles 7 miljoen objecten, van de natuurhistorische collectie van Naturalias, gedigitaliseerd zijn. Daarnaast moet er dan een permanente infrastructuur gerealiseerd zijn, om de digitalisering in de dagelijkse praktijk voort te zetten. De digitalisering van de collectie helpt bij de bepaling van verandering in biodiversiteit door de jaren heen, en het ontwikkelen van een automatisch identificatie systeem.
 
Bruno Vandermeulen - RICH


De KU Leuven doet aan twee soorten digitalisering: die van de eigen collectie (lokaal en internationaal) en de digitalisering in het kader van onderzoek. In het RICH-project wordt de bijbel van Anjou gedigitaliseerd. Dit gebeurd op hoge resolutie. Daarbij is er naast digitalisatie ook een focus op kunst-technologische beeldvorming. Het doel binnen het project is het ontwikkelen van nieuwe innovatieve visualisatietechnieken (zoals met digitale visualisatielagen).
 
Arjan van Hessen - CLARIN


Ga je naar buiten met je project? Dan loop je aan tegen het gebrek aan standaardisatie, merkte Arjan van Hessen in de praktijk. Dit is ook het probleem bij de CATCHprojecten. Er was altijd veel management nodig bij deze projecten. Het voordeel van de projecten was daarentegen dat er verschillende invalshoeken samenkwamen. Maar: alle erfgoedinstellingen kwamen met een eigen formaat. CLARIN wil zorgen voor een oplossing voor het feit dat projecten niet aan het einde aan een schone dood sterven. Het is volgens van Hessen geen ‘onderzoeksvehikel’, maar een infrastructuur - voor de lange termijn (ook na afloop van het project).
 
Georges Elissen (Archief Eemland) en John van der Pas (Saxion Deventer)


Het Meerjarenprogramma Publieke Werken heeft als doel de zichtbaarheid en interactie met het publiek vergroten en nieuwe doelgroepen verbinden. Samenwerking tussen beide partijen is een win-win situatie voor het zowel het hbo als Archief Eemland. Actuele kennis en onderzoeksresultaten worden doorgegeven en gecoacht via het onderwijs. Het is een hele praktische samenwerking. Tips over wat er goed werkt: een persoonlijke klik, geven en nemen (geef een goede begeleiding, stagevergoeding, goede pc, etc.), de organisatie moet openstaan voor kritiek en vliegen van je met honing (door een soortelijke samenwerking leg je de banden met de beoogde nieuwe, jongere doelgroep).
 
Marjolein Beumer en Linn Borghuis (Nieuwe Meesters Delft)


Het team van Nieuwe Meesters Delft geeft geen projectpresentatie. Omdat Nieuwe Meesters Delft er vooral is voor het aanjagen (van innovatie in Delft), willen ze dat ook doen tijdens DE conferentie. Nieuwe Meesters Delft is gericht op erfgoedinstellingen, ICT-bedrijven en onderzoeksinstellingen. Samenwerking hiertussen is het belangrijkste. Tijdens de sessie deelt het team bierviltjes uit. Daarbij worden er vragen gesteld, de antwoorden moeten door het publiek op de bierviltjes worden geschrven. De vragen die gesteld worden: wat zijn de voor- en nadelen van de lokale samenwerking tussen de drie sectoren? Wat kan de rol van een expertisecentrum zijn in het vormen van een lokaal  of internationaal netwerk? En hoe kan een expertisecentrum voor erfgoed & ICT bijdragen aan het vormen van een brug tussen kleine (lokale) erfgoedinstellingen en wetenschap. En welke acties en activiteiten zijn hier voor nodig?


Laatst gewijzigd: 17-01-2013

4 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.