Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Parallelsessie 1: Data management
Voorzitter:  Laurens Sesink ( DANS )
Presentaties: Esther Jansma (RCE/Universiteit Utrecht) en Henk Vanstappen (Packed)
Opmerking: Esther Jansma was bij de eerste sessie (waar dit verslag van is) niet aanwezig

Omschrijving sessie
Digitaal datamanagement is geen nieuw vakgebied. Snelle technische ontwikkelingen, de enorme aanwas aan digitale data en verbeterde zoek- en analysemogelijkheden vormen in toenemende mate een uitdaging voor organisaties die voor de lange termijn digitale data beheren en toegankelijk maken.

De uitdaging van Web 3.0 (het semantische web) zorgt ook voor nieuwe vragen: Hoe weet een gebruiker dat de informatie die uit allerlei bronnen samengesteld wordt betrouwbaar en authentiek is? Op welke wijze moet data gecureerd worden, zodat het makkelijk te vinden en te analyseren is? Hoe kan er gegarandeerd worden dat de informatie ook over 1, 10 of 50 jaar nog beschikbaar en toegankelijk is?

Volgens sessievoorzitter Laurens Sesink zorgt de grote toename van data ervoor dat het voor instellingen steeds lastiger wordt om dit zelf te beheren. In de toekomst zal de opslag van data  daarom meer en meer uitbesteed worden. Deze data moeten niet alleen duurzaam opgeslagen worden, maar ook beschikbaar gemaakt worden voor hergebruik. Enerzijds is deze tendens ontstaan omdat er gevallen van datafraude onder onderzoekers bekend zijn geworden. Anderzijds is er vanuit Europa steeds meer druk om data die met publiek geld gecreëerd zijn ook weer open beschikbaar te maken voor het publiek.

Scoremodel Digitale Duurzaamheid
Tijdens de sessie presenteerde Henk Vanstappen het scoremodel Digitale Duurzaamheid van edepots. Erfgoedinstellingen hebben moeite om hun data duurzaam op te slaan. Zo zijn er bijvoorbeeld problemen op het gebied van migratie en de leesbaarheid van bestanden. Digitale duurzaamheid is veel meer dan regelmatig een backup maken en daarom is het scoremodel ontwikkeld: een online tool in de vorm van een vragenlijst met ja/nee-vragen en uitleg. Met behulp van scores kunnen instellingen meteen zien wat er goed gaat, wat er beter kan en welke acties er moeten worden ondernomen om tot een betere score te komen. Bekijk het scoremodel: http://scoremodel.org/

Presentaties

Presentatie Laurents SesinkPresentatie Esther Jansma


Presentatie Henk Vanstappen


Laatst gewijzigd: 18-01-2013

9 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.