Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Keynotes


Dag 1: maandag 3 december 2012


Koers zetten – Dirk Houtgraaf (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)Video en presentatie Dirk Houtgraaf

De lezing van Dirk Houtgraaf stond in het teken van drie kernwoorden: verbreden, verbinden en infrastructuur. Houtgraaf is van mening dat erfgoedinstellingen zich vaak veel te nauw definiëren. Zij zouden zich veel breder moeten positioneren door aan de hand van hun collectie een veel bredere context aan te bieden. Daarvoor zullen instellingen zich moeten verbinden met andere branches, alleen dan kan echte verrijking plaatsvinden. Voorwaarde voor deze verbinding is dat alle data vrij toegankelijk moet zijn, online benaderbaar. Houtgraaf roept alle instellingen daarom op om hun data vrij te geven. Instellingen kunnen bezuinigen door te denken als een franchise: werk samen en bundel je krachten in de ontwikkeling van centrale depots en inkoopcombinaties. Maar ook in de ontwikkeling van een infrastructuur, met daarin thesauri, GIS en gereedschappen.

De achterkant van het kunstwerk – Eric Postma  (Tilburg University)Video en presentatie Eric Postma


Eric Postma, hoogleraar Kunstmatige Intelligentie aan Tilburg University, vertelde tijdens zijn keynote hoe zijn onderzoek heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe technieken ten behoeve van erfgoedinstellingen. In het ToKeN-project AUTHENTIC werkte hij in een team aan twee verschillende methode voor de digitale analyse van schilderijen. In deze methoden werden respectievelijk de contouren en de penseelstreek gebruikt als vingerafdruk van de schilder, zodat vervalsingen van echte schilderijen konden worden onderscheiden. Beide methoden werken echter nog niet perfect; verder onderzoek en ontwikkeling is nodig. En spin-off van dit project heeft echter wel praktisch nut voor erfgoedinstellingen. In het Thread Count Automation Project is een methode ontwikkeld waarmee het canvas digitaal geanalyseerd kan worden. De computer gaat op zoek naar ‘weave matches’ en kan zo aantonen welke schilderijen van dezelfde rol canvas komen. Volgens Postma kunnen de wetenschap en de erfgoedwereld veel van elkaar leren.

Dag 2: dinsdag 4 december 2012


Wetenschap, web en the real thing – Dirk van Delft (Boerhaave Museum en Universiteit Leiden)
Video en presentatie Dirk van Delft


Aan de hand van een nog te schrijven e-biografie over de theoretisch natuurkundige Paul Ehrenfest hield Dirk van Delft een pleidooi voor de rol van onderzoeksconservatoren. De taak van een museum ligt niet alleen in het beschermen en bewaren van erfgoed, maar ook in het voorlichten van het publiek. Dat kan het beste aan de hand van ‘the real thing’: het erfgoed ervaren aan de hand van verhalen en zoveel mogelijk context. Daar zijn geen tentoonstellingsmakers, maar goede conservatoren voor nodig die objecten in context kunnen plaatsen. In een goed project zou altijd ruimte moeten zijn voor presentatie aan het publiek. Bij het digitaliseren van erfgoed, wat nog veel meer zou moeten gebeuren, zou hier ook rekening mee gehouden moeten worden.

Assassin’s Creed – Leon Winkler (Ubisoft)

Video Leon Winkler

Leon Winkler is PR en Event Manager bij Ubisoft, de producent van de game Assasin’s Creed. In dit computerspel herbeleeft de speler cruciale momenten uit de geschiedenis om een wereldwijde ramp te voorkomen en een complot te ontrafelen. De verschillende delen van het spel spelen zich allemaal af in verschillende landen in verschillende perioden in de geschiedenis. Om de ervaring van de speler zo realistisch mogelijk te maken, verwerkt Ubisoft steden, gebeurtenissen en personages zo realistisch mogelijk in het verhaal. Ubisoft werkt met een ‘30-secondenregel’: de speler moet binnen 30 seconden via Google historische feiten uit het spel terug kunnen vinden. Perfecte historische accuraatheid is niet mogelijk: Ubisoft neemt soms de vrijheid om aanpassingen te doen die het spel spannender maken. De interesse voor geschiedenis die het spel bij jongeren losmaakt, blijkt onder andere uit Assassin’s Creed-stadstouren in de steden uit het spel.

Surprise - John Helsloot (Meertens Instituut)

Video John Helsloot

John Helsloot is Sinterklaas-deskundige aan het Meertens Instituut. In zijn presentatie ging hij aan de hand van afbeeldingen uit oude kinderboeken in op de rol van Zwarte Piet. Vroeger hadden veel rijke, blanke mannen een zwarte knecht tot hun beschikking. Volgens Helsloot blijkt uit de afbeeldingen vrij duidelijk dat Zwarte Piet uit deze praktijken is voortgekomen. Het argument dat Zwarte Piet zwart is omdat hij door de schoorsteen komt, is dus onjuist, maar zou wellicht wel een goede vervanger zijn voor de bestaande traditie. Een Zwarte Piet met enkele vegen roet op zijn wangen draagt geen racistisch aspect meer met zich mee.


Laatst gewijzigd: 17-01-2013

6 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.