Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Workshop 7: BRAIN E-depot Masterclass: duurzame digitale toegankelijkheid


Het is zover: de eerste archiefdiensten hebben een e-depot (een digitaal depot) ingericht. Wat zo’n depot zou moeten zijn is beschreven en de noodzakelijke programmatuur is ontwikkeld. De Archief Coalitie Digitale Duurzaamheid (ACDD) heeft zelfs het initiatief genomen om te komen tot een landelijke voorziening, waaraan in beginsel elke archiefinstelling kan deelnemen. Het zou immers verspilling van energie en geld zijn wanneer elke dienst zijn eigen e-depot ontwikkelt; juist in de digitale wereld kan er zoveel samen worden gedaan.

Of deze landelijke voorziening ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden, hangt af van de politieke wil om geld beschikbaar te stellen, maar dankzij het initiatief van de ACDD is er nu al een basis gelegd voor samenwerking en kennisdeling. In deze workshop nemen we aan dat het landelijk e-depot gerealiseerd is. We verkennen wat een dienst zal moeten doen om op succesvolle wijze een digitaal archief op te nemen, te bewerken, beheren en beschikbaar te stellen.

Deelnemers aan de workshop zijn even nieuwsgierig als kritisch en vormen de wegbereiders voor een masterclass die begin 2011 georganiseerd gaat worden om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen. Maak kennis met de wereld van de duurzame digitale toegankelijkheid en weet wat je moet doen om tijdig aan te kunnen sluiten.

---------------------------------------------------------------------------------
Workshopbegeleider:
Peter Horsman
Peter Horsman
Dr. Peter Horsman is verbonden aan de leerstoelgroep Archief en Informatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2005 is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van een digitaal depot voor het gemeentearchief Rotterdam.


Laatst gewijzigd: 26-11-2012

6 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.