Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Sessie 5. Lessons learned


Wat kunnen huidige en toekomstige educatieve projecten binnen de erfgoedsector leren van hun voorgangers? Hebben de eerdere erfgoedprojecten hun educatieve doelen bereikt? De verwachtingen van de inzet van erfgoed in (digitaal) onderwijs zijn altijd hoog geweest. In het verleden zijn er projecten op dit gebied uitgevoerd gericht op een betere, structurele inbedding van erfgoeddiensten en/of platforms in het onderwijs. Zijn de verwachtingen vooraf reëel gebleken? Heeft het erfgoed daadwerkelijk vaste voet aan de grond gekregen binnen het onderwijs? Blijkt erfgoededucatie onderhoudbaar over langere termijn?

Een aantal projecten uit het verleden vertelt openlijk over wat er goed en vooral wat er mis ging, tijdens de projectuitvoering en bij het beheer en de verdere ontwikkeling van diensten en platforms voor educatieve doelgroepen. Daartegenover wordt een aantal actuele projecten uitgedaagd om aan te tonen dat ze van deze ervaringen ook daadwerkelijk geleerd hebben en zo tot een meer kansrijk eindproduct zullen komen.
---------------------------------------------------------------------------------
Voorzitter: Jan Ensink

Foto Jan Ensink

"Vanuit mijn positie bij Cultuurnetwerk zie je telkens weer her en der pilots, nieuwe projecten en websites starten en veelal stranden. Gelukkig zijn er ook genoeg voorbeelden waarin van elkaar geleerd wordt, zoals we laten zien in deze sessie."

Jan Ensink is senior projectleider bij Cultuurnetwerk Nederland. Aandachtsgebied onder meer: nieuwe media. Is projectleider van de diverse websites van Cultuurnetwerk Nederland, daarnaast onderzoeks- en beleidsprojecten. Jan Ensink werkte voorheen bij het LOKV, en was tevens docent kunstgeschiedenis / kunstbeschouwing.
www.cultuurnetwerk.nl/over_cultuurnetwerk/contactpersonen.html

---------------------------------------------------------------------------------
Berry van der Hoorn
Foto Berry van der Hoorn


Berry van der Hoorn werkt als projectleider bij de afdeling informatiediensten van NCB Naturalis. De afdeling informatiediensten houdt zich bezig met digitale wetenschapscommunicatie, met als speerpunten biodiversiteit, digitale educatie, collectie presentatie en onderzoeksondersteuning. De missie van informatiediensten is het verknopen van kennisbronnen van NCB Naturalis en partners, om de beschikbare kennis via interfaces op maat te vertalen naar specifieke doelgroepen.
http://nl.linkedin.com/in/berryvanderhoorn

Korte omschrijving bijdrage sessie
"De ontwikkeling van tien jaar digitale educatie op NCB Naturalis"
De afgelopen tien jaar heeft NCB Naturalis volop geëxperimenteerd met digitale educatie. Dat begon in 2000 met het aanbod van encyclopedische informatie via internet. Gaandeweg verschoof het zwaartepunt van aanbod naar participatie, van passieve overdracht naar interactie, van websites naar mobiele applicaties en webconferencing. Sommige experimenten zijn meer succesvol geweest dan andere. Berry van der Hoorn bespreekt de gemaakte keuzes.

---------------------------------------------------------------------------------

Reinard Maarleveld
Hoofdredacteur, Geschiedenis.nl.

---------------------------------------------------------------------------------
Boudewijn Ridder

Foto Boudewijn Ridder
Boudewijn Ridder (1968) werkte als projectleider bij V2_Organisatie en het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam. Als RAAF Projecten biedt hij nu zijn advies en begeleiding aan erfgoedinstellingen bij het opzetten en ontsluiten van kennisnetwerken en digitale educatie
www.raafprojecten.nl

Korte omschrijving bijdrage sessie
"Fotoleren.nl is een bijzonder e-learning project dat door het Nederlands Fotomuseum samen met het onderwijs wordt opgezet en dat straks door andere erfgoedinstellingen eenvoudig overgenomen kan worden."
Het project Fotoleren.nl van het Nederlands Fotomuseum biedt een doorlopende leerlijn fotografieonderwijs vanaf basisonderwijs tot en met academies en fotografieliefhebbers. Lesstof wordt in samenwerking met fotografieinstellingen in Nederland en België, het onderwijs en docentenopleidingen ontwikkeld en getest.

De website fotoleren.nl biedt vanaf 2011 actieve lesstof en allerlei instrumenten om werkstukken te maken, presenteren, beoordelen en te delen. Grote beeld- en kennisbanken fungeren als bronnenbanken voor de lesstof en nieuwe bronnen (bijvoorbeeld Memorix of Adlib) zijn eenvoudig toe te voegen. Alle lesstof en het gebruik van bronnen binnen Fotoleren.nl is gratis.
Dit project heeft veel geleerd van andere initiatieven. Door samenwerking, vraaggerichtheid en software die als standaardpakket wordt uitgebracht wordt Fotoleren.nl een duurzaam, succesvol en exploitabel project.
www.fotoleren.nl

---------------------------------------------------------------------------------
Saskia Poelman

Foto Saskia PoelmanSaskia Poelman heeft de opleiding HBO Geschiedenis en Media te Leeuwarden en de Nhtv Tourmanager te Breda gevolgd. Na de studie heeft zij ruim 6 jaar gewerkt als reisleider in Europa, Midden Oosten en Australië. Tot zij de kans kreeg om de erfgoedsector in te duiken als educatief medewerker bij het Drents Museum in Assen. Al snel ontstond er een duo baan met het Drents Archief waar Saskia begonnen is als medewerker educatie en publiek. Nu werk zij 32 uur bij het archief als educator, studiezaal medewerker en projectleider Inrichting Archief 3.0.

Zie www.drentsarchief.nl voor meer info over het Archief 3.0

Korte omschrijving bijdrage sessie:
"Vier jaar spelen met een digitale archivaris, wat heeft het opgeleverd en wat brengt het de toekomst. Discussieer mee over de digitale educatieve toekomst"
In 2007 is het Drents Archief in Assen begonnen met Operatie Sigismund, een educatief spel speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs groep 8. Educatie wordt gezien als een kerntaak binnen het Drents Archief wat zich vertaald in de ontwikkeling van een archivale leerlijn. Mede dankzij programma’s als de Culturele Mobiliteit ontvangt het Drents Archief ruim 1600 leerlingen per schooljaar.

Maar is Operatie Sigismund de toekomst? Wat kunnen het Drents Archief leren van de afgelopen 4 jaar en wat kunt u er van leren? In de presentatie krijgt u een korte introductie op het spel en laat Saskia u zien wat 4 jaar Operatie Sigismund voor het Drents Archief en de toekomst van het archief heeft betekend.
---------------------------------------------------------------------------------


Laatst gewijzigd: 23-11-2012

9 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.