Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Parallelsessies dag 2 | Digitaal Erfgoedconferentie


6. Generic Learning Outcomes

Voorzitter:
Odette Reydon (relatiemanagement musea, Erfgoed Nederland)

Sprekers:
Ruben Smit (docent Erfgoedtheorie, Reinwardt Academie)
Carla van Boxtel (bijzonder hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Geerte Savenije (promovendus, Erasmus Universiteit Rotterdam)

Omschrijving van de sessie:
Conservatoren, ontwerpers, informatiespecialisten en educatief medewerkers zouden meer moeten gaan denken in termen van leerprocessen en leerdoelen (learning outcomes). Uiteraard ben jij de enige die dat al doet! Toch is een bezoek aan een museum, een erfgoedwebsite of een educatieve website, ondanks de hoge verwachtingen, niet altijd 'educatief verantwoord'. Hoe kunnen we de kwaliteit van leerprocessen en leerdoelen verbeteren? En welke leerervaringen en leerdoelen zijn typerend voor erfgoed-educatie?
Lees meer >>

---------------------------------------------------------------------------------

7. De Digitale Canon

Voorzitter:
Frans Hoving (programmamanager Erfgoed en Cultuurparticipatie, Erfgoed Nederland)

Sprekers:
Hubert Slings (directeur, stichting entoen.nu & hoofd educatie, Nationaal Historisch Museum)
Robert van Herk (medewerker educatie, Maritiem Museum Rotterdam)
Dorien Wijstma (medewerker educatie, Landschap Erfgoed Utrecht)

Omschrijving van de sessie:
In de afgelopen paar jaar is een groot aantal canons ontwikkeld. Op de website van entoen.nu worden er nu 60 genoemd. De meeste hebben een regionale of lokale insteek, een enkele is thematisch gericht. Lang niet alle canons zijn specifiek voor het onderwijs ontwikkeld, de meeste zijn bedoeld om een bepaalde regio of een bepaald onderwerp te promoten.
Lees meer >>

---------------------------------------------------------------------------------

8. Maatschappelijke stages

Voorzitter:
Alice Duiven (projectleider maatschappelijke stages, Erfgoed Nederland)

Sprekers:
Betsy Dokter (senior medewerker Presentatie, Stadsarchief Amsterdam)
Bas Goedendorp (adviseur, Rotterdamse welzijnsorganisatie CVD STAP)
Aafje Moonen (medewerker educatie, Stedelijk Museum Alkmaar)

Omschrijving van de sessie:
Wat is een maatschappelijke stage? Waarom zouden erfgoedinstellingen zo'n stage aanbieden aan jongeren? Wat hebben jongeren met de visie van de organisatie te maken? Kunnen zij ook een digitale bijdrage aan uw organisatie leveren? Is er een relatie met innovatie? Wat vinden de jongeren zelf van een stage in de erfgoedsector?
Lees meer >>

---------------------------------------------------------------------------------

9. Open erfgoed

Voorzitter:
Frank Benneker (adviseur ICT in het Onderwijs, Universiteit van Amsterdam)

Sprekers:
H-P Köhler (adviseur open standaarden, Kennisnet)
Leila Liberge (directeur projecten, Stichting Archiefprogrammatuur)
Jeroen van der Vliet (senior medewerker kwaliteitszorg, Stichting DEN)
Henk Vanstappen (projectmanager, PACKED)

Omschrijving van de sessie:
'Open' is het kernbegrip geworden in de wereld van ICT: Open Standaarden, Open Source, Open Access, Linked Open Data, Open Culture. En dus ook Open Erfgoed. Open Erfgoed staat voor digitaal erfgoed dat zonder hindernissen geraadpleegd en hergebruikt kan worden. In deze sessie worden enkele hindernissen voor hergebruik van digitaal erfgoed in een educatieve context besproken, en worden mogelijke oplossingen aangedragen.
Lees meer >>

---------------------------------------------------------------------------------

10. Erfgoededucatie op locatie

Voorzitter:
Cathy Brickwood (programmamanager, Virtueel Platform)

Sprekers:
Johan Oomen (hoofd Research & Development, Beeld en Geluid)
Ferry Piekart (projectleider UAR, Nederlands Architectuurinstituut)
Ludger Smit (hoofd Presentatie, Stadsarchief Amsterdam)
Annette de Wit (hoofd publiek en presentatie, Marinemuseum Den Helder)

Omschrijving van de sessie:
Erfgoed geschikt maken voor educatie op locatie, bijvoorbeeld voor smartphones, pda’s of tablets? Geografische ontsluiting combineren met visualisatietechnieken en locatieve dienstverlening? Leer meer over het aanbieden van aantrekkelijke erfgoedinformatie in informele leeromgevingen op locatie.
Lees meer >>

---------------------------------------------------------------------------------


Laatst gewijzigd: 23-11-2012

3 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.