Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Sessiebeschrijvingen en sprekersinfo - dag 2


Download het programma van DE conferentie 2012 als PDF.
Er is ook een PDF met alle sessiebeschrijvingen en sprekersinformatie van beide dagen.


Keynotes

Dagvoorzitter: Wim Reijnders (Markiezenhof)

DV-Wim-Reijnders
www.linkedin.com/in/wimreijnders

Wim Reijnders is directeur van het Markiezenhof: het historisch centrum voor de gemeente Bergen op Zoom en omgeving. Daarnaast is hij onder andere penningmeester van BRAIN (Brancheorganisatie Archiefinstellingen in Nederland) en Commissielid van de VNG Adviescommissie Archieven.

Keynote 3: Dirk van Delft (Museum Boerhaave)

K3.Dirk-van-Delft
Dirk van Delft is directeur van Museum Boerhaave en bijzonder hoogleraar Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde op de biografie 'Heike Kamerlingh Onnes: de man van het absolute nulpunt' (Bert Bakker, 2005). Hij is o.a. lid van de Nationale UNESCO Commissie, ambassadeur van het Platform Bètatechniek en voorzitter van het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres.

Keynote 4: Leon Winkler (Ubisoft)

K4-Leon-Winkler
Tijdens zijn Media Wetenschappen studie aan de UvA produceerde en presenteerde hij het bekende TV programma Urban LifeStyle op muziekzender The BOX omdat hij zich verveelde. Na zijn studie ging hij aan de slag bij Ubisoft Benelux waar hij nu verantwoordelijk is voor PR en Events.

-----------------------------------------------------------------------------


Forum van 5:

Omschrijving:
Dit forum belicht de toekomst van de interactie tussen erfgoed en wetenschap: wat valt er in de toekomst te verwachten van het samenspel tussen erfgoed en wetenschap? Welke lessen kunnen er worden getrokken uit het verleden en op welke manier kunnen, in de komende tijd, erfgoed en wetenschap elkaar nog beter versterken? Waar valt, juist in tijden van slinkende fondsen, winst te behalen? En welke innovaties of zelfs paradigmawissels staan ons nog te wachten?

Annemarie Bos (NWO)

Forum2-Annemarie-Bos
Annemarie Bos is directeur van NWO-Geesteswetenschappen, coordinator van de HERA Joint Research programmes, en lid van de Governing Board van het Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change.

Henk Wals (Huygens Instituut)

Forum2-Henk-Wals
Henk Wals (1954) studeerde sociale en economische geschiedenis aan de universiteit van Amsterdam, alwaar hij ook promoveerde. Hij werkte van 1982 tot 2004 als onderzoeker en adjunct-directeur op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW). In 2004 werd hij benoemd tot directeur van het Huygens Instituut van de KNAW, dat in 2011 fuseerde met het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Jaap Kamps (UvA)

Forum2-Jaap-Kamps
http://staff.science.uva.nl/~kamps/

Dr.ir. J. Kamps is een expert op het gebied van de Information Storage and Retrieval, met 275 publicaties over vele facetten van de IR.  Hij is een drijvende kracht achter nieuwe manieren van moderne digitale informatietoegang via (internationale) workshops, congressen, en initiatieven voor het evalueren van nieuwe zoektechnologie.  Hij leidt een aantal grote onderzoeksprojecten (met NWO en EU subsidies) op het gebied digitaal erfgoed in samenwerking met musea, bibliotheken, en archieven.

Joris van Zundert


www.huygens.knaw.nl/en/vanzundert/
Joris van Zundert studied Dutch language and culture at Utrecht University. As a free-lance entrepreneur, he produced several successful commercial publications and corporate web sites. He worked as a co-ordinator at the WeTeN foundation, before becoming a researcher and scientific information specialist for the departments of Dutch language and letters and History of the since-defunct Dutch Institute for Scientific Information Services (Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI)). Since 2005, he has been employed as a researcher by Huygens ING, becoming head of the ‘Digital Humanities Software R&D Team’ in 2006. As a researcher, his main interest lies with the possibilites of digital algorithms for the analysis of literary texts. From 2009 to 2011 he will shape the Alfalab project on behalf of the institute. Alfalab is a co-operative project set up by six KNAW institutes, which investigates the requirements of a digital infrastructure for the humanities as well as the promise of ‘computational humanities’.

Julia Noordegraaf (UvA)


http://home.medewerker.uva.nl/j.j.noordegraaf/
Julia Noordegraaf is hoogleraar Erfgoed en digitale cultuur aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. In deze rol stimuleert ze onderzoek naar het hergebruik en de betekenis van digitaal erfgoed, evenals de impact van digitalisering op de beleving en waardering van cultureel erfgoed. Momenteel bereid ze nieuwe onderzoeksprojecten voor over de conservering van digitale kunst en digitale bronnenkritiek.

Marjelle van Hoorn (VSC)


www.linkedin.com/pub/marjelle-van-hoorn/a/a36/934
Marjelle van Hoorn is werkzaam als verenigingsmanager van de VSC (vereniging van wetenschapsmusea en science centra). Deze vereniging, die de krachten van 31 wetenschapsmusea en science centra bundelt, richt zich onder andere op het ontwikkelen en delen van expertise. Ook is zij gastdocent aan de Reinwardt Academie. Voordat zij bij de VSC begon, werkte zij bij verschillende musea [waaronder Het Dolhuys, Van Gogh Museum en Mauritshuis] en als museumconsulent in Noord-Holland.

-----------------------------------------------------------------------------


Parallelsessie 1: Data management

Omschrijving van de sessie:
Digitaal datamanagement is geen nieuw vakgebied. Wetenschappelijke data archieven bestaan al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw. Snelle technische ontwikkelingen, de enorme aanwas aan digitale data en verbeterde zoek en analyse mogelijkheden vormen echter in toenemende mate een uitdaging voor organisaties die voor de lange termijn digitale data beheren en toegankelijk maken.

Het internet stelt met name aan de toegang tot en het gebruik van data steeds hogere eisen. Web 1.0 kan gekenschetst worden als het web waar informatie toegankelijk gemaakt werd. De technologie van Web 2.0 maakt het mogelijk dat mensen door middel van sociale media op een makkelijke manier met elkaar kunnen communiceren. De huidige technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat informatie op het web ook door machines gebruikt kan worden.

De uitdaging van Web 3.0 (het semantische web) zorgt ook voor nieuwe vragen. Hoe weet een gebruiker dat de informatie die uit allerlei bronnen samengesteld wordt betrouwbaar en authentiek is. Op welke wijze moet data gecureerd worden zodat het makkelijk te vinden en te analyseren is. En hoe kan er gegarandeerd worden dat de informatie ook over 1, 10 of 50 jaar nog beschikbaar en toegankelijk is.

De twee sprekers zullen vanuit hun eigen perspectief (cultureel erfgoed en onderzoek) dieper ingaan op enkele aspecten van datamanagement. Henk Vanstappen besteedt in zijn presentatie aandacht aan een scoremodel voor digitale duurzaamheid en Esther Jansma gaat nader in op hoe dendrochronologen een onderzoekdata infrastructuur op aan het bouwen zijn waardoor nieuwe onderzoeksvragen beantwoordt kunnen worden.

Laurents Sesink (DANS) – sessievoorzitter

Parsessie1-Laurents-Sesink
Laurents studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en historische informatiekunde aan de Universiteit Leiden.
Hij heeft bij het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI), Digitaal Expertise Netwerk KNAW (DENK) en het KITLV aan diverse grote Research & Development projecten meegewerkt als senior specialist digitaliseringsdiensten, technisch wetenschappelijk programmeur, coördinator software ontwikkelgroep en senior beleidsmedewerker.
Laurents is momenteel Hoofd ICT Infrastructuur bij Data Archiving & Networked Services (DANS) en houdt zich bezig met fundamentele vraagstukken omtrent de duurzame toegankelijkheid van digitale data en op welke wijze deze praktisch geïmplementeerd kunnen worden in de  diensten van DANS.

Henk Vanstappen (Packed)

Parsessie1-Henk-Vanstappen
www.linkedin.com/in/henkvanstappen

www.packed.be 
Henk Vanstappen is medewerker van PACKED vzw, het Vlaams expertiscentrum voor digitaal erfgoed. Hij is daar onder meer verantwoordelijk voor het project CEST - een toolbox voor digitalisering in de cultuur- en erfgoedsector.

Esther Jansma (RCE)http://vkc.library.uu.nl/vkc/dendrochronology/research/Lists/Faculty/DispForm.aspx?ID=2
http://dendro.dans.knaw.nl
Prof.dr. Esther Jansma is senior onderzoeker aan de RCE en hoogleraar aan de UU op het terrein van de dendrochronologie (boomtijdkunde). Zij stond aan de wieg van het DCCD, een internationale digitale data- en onderzoeksinfrastructuur voor jaarringonderzoek. Het DCCD is gefinancierd door NWO/GW, de RCE, DANS en de deelnemende onderzoeksinstellingen.

-----------------------------------------------------------------------------


Parallelsessie 2: Digital Humanities

Omschrijving van de sessie:
The humanities are often viewed as the last stronghold of opposition to (commercial) valorization. Yet, in their use of highly complex, incomplete and fuzzy sources – from paintings to language and literature – the humanities are seen as the next big step by information technology and industry. In this session we will start by showing how long-standing research programmes in the humanities can be turned into concrete products and applications. These research programmes are all humanities-driven but turn out to be also of interest to industry. Next, we will go into some state-of-the-art digital humanities projects that deal with literature and oral history.

Rens Bod (UvA) – sessievoorzitter

Parsessie1-Rens-Bod
www.linkedin.com/pub/rens-bod/8/3a5/284

Rens Bod is hoogleraar Computational and Digital Humanities aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens directeur van het Public-Private Center for Digital Humanities, en de auteur van het bekroonde boek "De Vergeten Wetenschappen".

Karina van Dalen-Oskam (ING-Huygens)

Parsessie1-Karina-van-Dalen-Oskam
www.huygens.knaw.nl/vandalen/

Karina van Dalen-Oskam is onderzoeker in de Digital Humanities, onderzoeksleider Textual Scholarship & Literary Studies aan het Huygens ING, en hoogleraar Computationele Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is onder andere projectleider van Namescape (www.namescape.nl) en The Rddle of Literary Quality (http://literaryquality.huygens.knaw.nl/). 

Stef Scagliola (Erasmus Universiteit)

Parsessie1-Stef-Scagliola
www.eur.nl/erasmusstudio/people/current_members/dr_si_scagliola_stef/

Stef Scagliola is a historian specialized in e-humanities, with an emphasis on digital oral history collections.  She was the curator of the Dutch Veterans Interviewproject, the first large scale ‘digital born’ interview collection in the Netherlands that consists of more then 1000 audio life-history interviews from among a representative sample of Dutch war- and military mission veterans. At the Erasmus Studio for e-research she is now responsible for the multidisciplinary research agenda of the video-interviewproject Balkan Voices. At the Erasmus School for History, Culture and Communication she is involved in the European project AXES, applying innovative search technology in audiovisual archives.

-----------------------------------------------------------------------------


Parallelsessie 3: Organisatieontwikkeling/business

Omschrijving van de sessie:
Met het topsectorenbeleid en de positie van erfgoed binnen de topsector creatieve industrie staan innovatie, valorisatie en businessinnovatie hoog op de agenda in het erfgoedveld. Tegelijk loopt een aantal grote, op innovatie gerichte projecten als Beelden voor de Toekomst en CATCH+ binnenkort af. Welke inzichten leveren die projecten op voor de business die erfgoedinstellingen wel en niet kunnen ontwikkelen rondom digitaal erfgoed? Waar liggen de kansen en opgaven voor de nabije toekomst? Dat zijn de centrale vragen in deze panelsessie. Panellisten: Theo Meereboer (E30), Marco Streefkerk (DEN) en Geert Wissink (Beeld en Geluid).

Martijn Arnoldus (Kennisland) - sessievoorzitter

Parsessie3-Martijn-Arnoldus
www.kennisland.nl/over-kennisland/mensen/martijn-arnoldus

Martijn Arnoldus is secretaris van de Dutch Creative Industries Council en het Topteam Creatieve Industrie. Sinds 2005 is hij verbonden aan Kennisland, waar hij onder meer betrokken was bij Beelden voor de Toekomst, BMICE (Businessmodel innovatie cultureel erfgoed) en CATCHPlus.

Geert Wissink (Instituut voor Beeld en Geluid)

Parsessie3-Geert-Wissink
Geert Wissink is manager van het projectbureau bij Beeld en Geluid. Na het afronden van een studie cognitieve psychologie werkte hij aan verschillende online platforms en netwerken voor publieke en nonprofit organisaties. Bij Beeld en Geluid is hij verantwoordelijk voor het implementeren van project, programme en portfolio-management standaarden binnen de organisatie. Hij is betrokken bij verschillende projecten en programma's over online toegang, tentoonstellingen, ICT, erfgoed, digitalisering en nationale samenwerkingen.

Theo Meereboer (Stichting E30)

Parsessie3-Theo-Meereboer
www.linkedin.com/in/theomeereboer
, http://erfgoed20.nl/, http://www.stichtinge30.nl/
Theo Meereboer is idee-ontwikkelaar en ‘museum internist’, die met ondernemerschap, nieuwe media concepten, business model innovatie en communicatie strategie organisaties op de been helpt. Hij is oprichter van Erfgoed 2.0 en directeur van Stichting E30. Theo is veelgevraagd spreker, workshop leider en dagvoorzitter.

-----------------------------------------------------------------------------


Parallelsessie 4: Creatieve Industrie en Wetenschap

Johan Oomen (Instituut voor Beeld en Geluid) - sessievoorzitter

Parsessie4-Johan-Oomen
Drs. Johan Oomen is hoofd Research and Development bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit. Hij is al jaren betrokken bij uiteenlopende samenwerkingsprojecten op het geboend van digitaal cultureel erfgoed. Hij is een van de 'officers' van het Europeana netwerk, bestuurslid van CLICK-NL (het innovatienetwerk van de creatieve sector) en lid van de Nederlandse Onderzoeksraad Erfgoed.

Harro Stokman (EUvision)www.linkedin.com/in/harro
Before founding Euvision Technologies, Harro worked at the Software Improvement Group, the highly successful spin-off from the Dutch National Research Institute for Mathematics and Computer Science. He consulted for major international organizations on complex ICT issues. Harro has a Ph.D. in computer vision from the University of Amsterdam and he is a registered adviser to the Dutch Court on ICT conflicts.

Erwin Verbruggen (Beeld en Geluid)  


www.linkedin.com/in/erwinverbruggen

Projectmedewerker R&D - Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Frank Kresin (Waag society)

Parsessie4-Frank-Kresin
http://waag.org/nl/persoon/frank

Frank Kresin is research director bij Waag Society en verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma. Frank heeft een achtergrond als filmmaker, een master diploma Kunstmatige Intelligentie van de UvA en was vijf jaar programmamanager bij de Digitale Universiteit. Sinds 2006 geeft hij leiding aan de programmagroep van Waag Society waarin projecten en programma’s worden ontwikkeld, consortia worden gesmeed en financiering wordt gezocht. Hij stond aan de wieg van een groot aantal projecten en programma’s binnen en buiten Waag Society en is op dit moment nauw betrokken bij de thema’s Creative Care, Future Internet en Open Data. Daarnaast presenteert en publiceert hij regelmatig over transdisciplinair onderzoek in de creatieve industrie.

Mark Lindeman (Picturae)


www.linkedin.com/in/erwinverbruggen

Technisch directeur van Picturae.

-----------------------------------------------------------------------------


Parallelsessie 5: Erfgoed en locatie

Omschrijving van de sessie: Erfgoed op de kaart
Twee aansprekende inleidingen over lopende en te starten trajecten die het gelokaliseerde erfgoed met gevarieerd inzet van gereedschap en methoden vastleggen, verbinden en ontsluiten.

Kees Hendriks (RCE) - sessievoorzitter

Parsessie5-Kees-Hendriks
Kees Hendriks werkt sinds 2000 als projectmanager aan digitale ontsluiting van erfgoedinformatie. Belangrijk gereedschap voor koppeling en beschikbaarstelling van deze infornatie is semantische structurering van de content. Thesauri en georeferentie zijn hierbij waardevolle hulpmiddelen.

Hans Mol (Fryske Akademie)

Parsessie5-Hans-Mol
www.hum.leiden.edu/history/staff/mol.html

J.A. (Hans) Mol (1954), is onderzoeker middeleeuwse geschiedenis aan de Fryske Akademy te Leeuwarden en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Publiceert over Friesland, het kloosterwezen en de geestelijke ridderorden. Tevens projectleider van HISGIS Nederland.

Ralph Stuyver (DEN)

Parsessie5-Ralph-Stuyver
www.linkedin.com/in/ralphstuyver

Ralph Stuyver werkt sinds 1993 als projectmanager ICT, design- en interactie strateeg. Hij realiseert o.a. voor de culturele erfgoed sector en de overheid innovatieve platforms en apps voor een breed publiek. Business modellen, valorisatie en user experience zijn voor Ralph hierbij essentiële ingrediënten.

Tine van Nierop (DEN)

Parsessie5-Tine-Nierop
Tine van Nierop is projectmedewerker bij het project Erfgoed en Locatie (DEN 2012). Zij houdt zich bezig met de technische realisatie van de beoogde infrastructuur en de producten, het (technische) kennisspecialisme van erfgeo (erfgoed met een locatie component) en met de inhoudelijke samenwerking met partners en deelnemers.

-----------------------------------------------------------------------------


Laatst gewijzigd: 29-11-2012

2 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.